Så enkelt kan mor «rappe» pappapermen

Samboeren tok med seg datteren og flyttet fire uker før det var hans tur til å ha permisjon med babyen. Da kunne kan bare glemme trilleturer og bleieskift.

Pappapermisjon

Denne pappaen har i dag samvær med datteren, men er fortsatt lei seg for at han ikke fikk pappapermisjon fordi han samboeren flyttet fra hverandre da datteren var seks måneder gammel.

– Jeg gledet meg til å ta permisjon, og trodde jeg hadde alle rettigheter til å være pappa. Så viste det seg at samboeren min kunne ta med seg både datteren min og fedrekvoten, sier en pappa til NRK.

47-åringen er en av flere tusen menn som ønsker å oppfylle regjeringas ønske om «at fedre skal ta større del av barnets første leveår » men som bare kan glemme å få pappapermisjon.

Da forholdet tok slutt, ga moren til datteren beskjed til Nav om at hun nå var aleneforsørger av barnet og fikk med det hele fedrekvoten overført til seg.

Jeg mener det er på tide å endre på reglene slik at vi anerkjenner både mor og far som selvstendige omsorgspersoner

Sunniva Ørstavik, likestillingsombud.

I dag er datteren tre år, men han ønsker å fortelle historien sin i håp om at andre barn kan få mer tid sammen med pappa. Barnets mor vil ikke la seg intervjue av NRK.

Kan få permisjon hvis mor vil dele

– Fedrekvoten gjelder når begge foreldrene bor sammen og begge har rett til foreldrepenger, sier Anita M Sivertsen som er kontorsjef i NAV.

Ifølge NAV er reglene kjønnsnøytrale, og de opplyser om at far også kan få enerett til foreldrepengene hvis han er aleneforsørger. De kan imidlertid ikke svare på hvor ofte det skjer.

Ifølge regelverket kan også far få en del av den delte perioden hvis mor ønsker det.

– Hvis foreldrene ikke bor sammen, må den som er alene om omsorgen for barnet være enig i at den andre forelderen skal få foreldrepenger.

–Er ikke foreldrene enige, tilstås foreldrepengene til den av foreldrene som er alene om omsorgen for barnet, sier Sivertsen.

Det som er viktig er at far har selvstendige rettigheter, og sørge for at barnet har rett til både mor og far som omsorgsperson.

Sunniva Ørstavik, likestillingsombud

– Mor sitter med alle kortene

Men mamma og pappa blir ikke alltid enig når forholdet tar slutt, og i praksis er det ofte slik at barnet blir boende hos mor.

– Det falt meg ikke inn at disse rettighetene fulgte mor, det kom for meg som en blåmandag, sier faren til den nå tre år gamle jenta.

– Fra å ha hatt daglig samvær med min datter og fulgt henne opp tett gikk det ni måneder før jeg fikk på plass en overnatting, sier han.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener dette er et stort dilemma i forhold til fars rolle fordi det ofte ikke er han som har hovedansvaret for barnet.

– Denne saken synliggjør vanskelige dilemmaer i dagens regelverk som det er viktig at myndighetene ser på. Det er trist at fedre og mødre som ikke har hovedansvaret for barna, mister retten til permisjon. Samtidig er det forhold som taler for dagens regelverk, som for eksempel at det kan være uheldig å flytte barnet det første året, sier hun.

Kan miste samvær uten pappaperm

Mange fedre tør ikke snakke med media om dette, eller kreve mer omsorgsansvar fra mor, fordi de frykter at en konflikt med mor skal føre til at de får enda mindre tid med barnet sitt.

Å miste fedrekvoten kan også få konsekvenser for den videre samværsordningen.

– Det er veldig lett for motparten å si at du har ikke vært til stede, du har ikke fulgt opp, jeg har vært hjemme i permisjon. Har det vært en fedrekvote inn i bildet har man en helt annen samværsfordeling å vise til.

– Det reiser store utfordringer for fedre. Vi må se på hele regelverket i lys av en mer moderne likestillingspolitikk som anser mor og far som likeverdige omsorgsgivere, sier likestillingsombudet.

Likestillingsombudet vil ha regelendring

Sunniva Ørstavik

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener regelverket må gjenspeile at far og mor er like mye verdt

Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN / LDO

Men også når mamma og pappa er kjærester, og begge gjerne vil at far skal være hjemme sammen med barnet, kan han ende opp med å sitte med skjegget i postkassa i stedet for å være ute på trilletur.

For selv om de fleste pappaer i 2012 har fått mye større muligheter til å være til stede for barnet, er det rundt 6000 menn i Norge som ikke har mulighet til å ta ut foreldrepenger i det hele tatt.

– Det er et betydelig antall menn som fratas muligheten til å være sammen med barna sine det første leveåret, sier Ørstavik.

Reglene er nemlig slik at det bare er hvis mor har jobbet i minst seks måneder før fødselen at de får ta ut foreldrepenger og fedrekvote.

– Far bør ha helt selvstendig rett til å ta ut foreldrepermisjon uavhengig av mors arbeids- og studieliv, sier Ørstavik.

– Amming er ingen hindring

Statens råd for ernæring anbefaler at barn blir ammet til de er ett år. Det er ikke noe hindring for at far skal ta pappapermisjon mener Ørstavik.

– Mange er engstelig for at fars pappapermisjonen skal gå ut over ammingen av barnet. Heldigvis har vi veldig gode ammerettigheter i Norge som gjør at mor får fri til å amme på jobb, sier hun.

Ørstavik mener at selvstendig opptjening av foreldrepermisjon vil også vil fremme kvinners mulighet til å ha høye posisjoner i arbeidslivet.

– Det vil i også i større grad anerkjenne at mor og far er selvstendige forsørgerpersoner i vårt samfunn, og gjøre det lettere for kvinner å ha viktige posisjoner i samfunnslivet, sier Ørstavik.

Regjeringa har fått råd fra sine egne om å endre reglene

Likestillingsombudet har flere ganger sagt til regjeringen at de bør endre reglene slik at både mor og far kan tjene seg opp rett til foreldrepermisjon ved å jobbe.

– Det er sider ved regjeringens pappapolitikk som er prinsippløs. Jeg mener det er på tide å endre på dette slik at vi anerkjenner både mor og far som selvstendige omsorgspersoner, sier Ørstavik.

– Et regjeringsoppnevnt utvalg har også foreslått at far skal ha selvstendig rett til opptjening av foreldrepermisjon. Så nå er det bare opp til regjeringen å endre på reglene, sier hun.

– Reglene er rettferdig, mener regjeringa

– Vi vil se på forslagene som er kommet fra Skeie-utvalget, og vurdere dem seriøst etter at de har vært på høring, sier statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Ahmad Ghanizadeh.

Når det gjelder foreldrepermisjon etter et samlivsbrudd, mener departementet er reglene er gode slik de er i dag.

– Det kan virke urettferdig slik man hører det, jeg mener at det er rettferdig at den forelderen som har den daglige omsorgen for barnet har rett til den resterende delen av foreldrepengeperioden, sier Ghanizadeh.

– Det beste for barnet er at foreldrene blir enige seg imellom om hvordan de vil dele foreldrepengeperioden og hvordan de ønsker å tilbringe tiden sammen med barnet, sier han.

Pappaen NRK møter er i dag samværspappa for sin datter. Selv om kampen om fedrekvoten er tapt for ham, mener han at saken er viktig for mange andre fedre.

– Dette handler om barnets rett til to tilstedeværende foreldrene fra et tidlig tidspunkt i livet, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger