Visste ikke at hans departement hadde ansvaret

Justisdepartementets toppbyråkrat var ukjent med at hans departement skulle følge opp sikringen av regjeringskvartalet da han forklarte seg for 22. juli-kommisjonen.

Morten Ruud

Tidligere departementsråd Morten Ruud mener noen av utspillene etter 22. juli smaker av «blame game».

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Den 22. juli i fjor kunne Anders Behring Breivik kjøre bombilen helt inntil regjeringskvartalet og parkere kjøretøyet der. Siden har det vært diskutert hvem det var som hadde ansvaret for at Grubbegata ikke var blitt stengt.

Hvilke departement fikk jobben?

Rapporten fra 22. juli-kommisjonene fastslo at det var Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) som hadde ansvaret for at Grubbegata ikke ble stengt.

Men forklaringene som ble offentliggjort fredag viser at sjefsbyråkratene i FAD mente Statsministerens kontor (SMK) satt med hovedansvaret for sikkerhetsprosjektet i Regjeringskvartalet.

Administrasjonsminister Rigmor Aasrud sa i sin forklaring at hun ikke visste at hun hadde ansvaret.

Lenge var det også slik at det var Statsministerens kontor og Administrasjonsdepartementet som styrte planene. Ingelin Killengreen har fortalt at hun som politidirektør ikke skulle rapportere til Justisdepartementet når det gjaldt sikkerhetsprosjektet i Regjeringskvartalet. Ordren i 2004 var at de kun skulle forholde seg til SMK.

Departementsråden husker ikke

Fire år senere, i 2008, fikk Justisdepartementet imidlertid beskjed om at det overordnede ansvaret for sikkerhetsprosjektet lå hos dem. Det har Regjeringsråd Nina Frisak, som leder den faste staben ved Statsministerens kontor, forklart.

Den avgåtte departementsråden i Justisdepartementet, Morten Ruud, sier i sin forklaring til kommisjonen at han ikke kan huske at departementet fikk noe gjennomføringsansvar.

Ifølge samtalen kommisjonen hadde med den tidligere departementsråden, var det gått et brev fra SMK der det ble gitt uttrykk for at Justisdepartementet skulle overta ansvaret for gjennomføringen av planene, mens SMK skulle ha årlige møter med Fornyings- og administrasjonsdepartementet om saken.

Ruud sier altså at dette er ukjent for ham og bemerker at "han synes det høres uryddig ut".

– Dette er ukjent for meg

Kommisjonen viser til et møte som fant sted i 2008, der framdriften i planene ble diskutert. SMK har forklart til kommisjonen at man ble enige om at Justisdepartementet skulle følge opp saken overfor FAD.

"Dette er helt ukjent for meg, og jeg stiller meg litt forundret til det" uttalte Ruud i den sammenheng. kan ikke huske at han var til stedet på dette møtet, står det i referatet fra hans samtale med 22. juli-kommisjonen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Terrorangrepet regjeringskvartalet 22/7

Grubbegata etter terrorangrepet.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Videre henviste intervjueren fra kommisjonen til et brev som skal ha blitt sendt fra SMK til Justisdepartementet i mars 2009. Der ber SMK om en gjennomgang fra Politidirektoratet. Under intervjuet får Ruud lese dette brevet og han sier at han ikke kan huske å ha sett det tidligere.

Krav om oppfølging havnet i arkiv

Hans Olav Østgaard

Hans Olav Østgaard.

Foto: Falch, Knut / NTB scanpix

Hans nestkommanderende, Hans Olav Østgaard, husker derimot at Justisdepartementet overtok ansvaret. I hans forklaring til kommisjonen kom det fram at han hadde notert seg dette i saksboken sin.

Når det i samtalen blir snakk om en rapport fra 2010, der det ble påpekt at flere av tiltakene som Fornyings- og administrasjonsdepartementet hadde ansvaret for ikke var blitt gjennomført, svarer Østgaard at det er Politiavdelingen som skulle ha fulgt opp dette.

Han sier han skrev en detaljert påtegning i saken, men at den deretter trolig havnet i et arkiv inntil den ble etterlyst senere. Østgaard sier dette var «svært uheldig».

«Blame game»

Samtalen mellom 22. juli-kommisjonen og Morten Ruud dreier seg etter hvert over til et brev fra mai 2010. Der skriver en ansatt i Justisdepartementet «I og med at Justisdepartementet har en sentral rolle i dette arbeidet (sikre regjeringskvartalet jour. anm.) ber vi om å få tilsendt dette vedlegget».

Intervjueren mener dette tydeliggjør at Ruuds departement hadde overtatt ansvaret. Når Ruud blir bedt om å kommentere hvorvidt dette er en rimelig tolkning, svarer han at det spørs hvor mye man skal legge i en konkret setning.

I referatet står det videre: Hvis man med dette forsøker å antyde at Justisdepartementet skal være pålagt/har påtatt seg et bredere ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet, så smaker dette ifølge Ruud av «blame game» foretatt i ettertid.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger