Ruter får pepper: Vil heller ha kontroversiell biodiesel enn ren, norsk biogass

Ruter vil drive bussene sine på Romerike på importert biodiesel i stedet for mer klimavennlig og lokalt produsert biogass.

Biogassbuss

Denne Ruter-bussen i Oslo går på biogass. På Romerike derimot går Ruter inn for at bussene skal gå på biodiesel.

Foto: Kai Rune Kvitstein

Søpla vår kan bli til biogass, og dermed blant annet erstatte slikt som palmeoljebasert biodiesel for å drifte busser.

På et anlegg i Nes i Romerike blir matavfall fra Oslo-området til biogass. Ved renseanlegget VEAS i Asker er det kloakken fra innbyggerne i Asker, Bærum og Oslo som gjøres til gass.

Likevel har Ruter bestemt at 250 busser på Romerike skal gå på biodiesel importert fra utlandet, istedenfor mer klimavennlig og lokalt produsert biogass, noe Budstikka har omtalt tidligere.

Biodiesel er laget av fornybare råstoff som palmeolje, raps og soya. Når man brenner det, avgis de samme klimagassene som fra fossilt drivstoff. Det er også kontroversielt med tanke på all den matjorden og skogen som råstoffet legger beslag på.

Oslo kommune og Akershus fylke, som eier Ruter, synes det er vanskelig å forstå Ruters valg.

Eirik T. Bøe

Leder for hovedutvalget for Plan, næring og miljø i Akershus fylkesting, Eirik T. Bøe (V). Utvalget mener kollektivselskapene må satse på biogass framfor biodiesel.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Akershus hovedutvalg for Plan, næring og miljø fattet nylig et vedtak om at elektrisitet, hydrogen og biogass er prioriterte drivstoff, og bedre enn biodiesel.

Ruters valg av biodiesel for Romerike ligger fast. Men leder for utvalget i fylkestinget, Eirik T. Bøe (V) ber nå Ruter om å justere kursen når de snart skal ha bussanbud for Asker og Bærum, og for Follo.

– Vi ønsker selvfølgelig biogass, fordi vi produserer det i Akershus, det er vår egen energi.

Bøe påpeker at biodiesel ofte hentes fra palmeolje, fra land som Indonesia og Australia.

– Jo, biodieselen er sertifisert som bærekraftig, men vi trenger ikke å hjelpe næringslivet i Australia når vi heller kan stimulere næringslivet i Asker.

Mer politisk motstand

Også Oslo kommune stusser over kollektivselskapets prioriteringer.

Lokalprodusert biogass er bedre enn biodiesel, er det tydelige svaret fra miljøbyråd, Lan Marie Berg (MDG).

– Vi som eiere har bedt om en redegjørelse fra Ruter om hvordan de ulike drivstofftypene og teknologiene er vektet i anbudet.

Satser fornybart

Miljø var vektet 30 prosent i anbudet på Romerike, og Ruter ba spesielt om elbusser i noen av anbudene. Men utover dette stilte de ikke krav til drivstoffet utover at det skulle være fornybart og bærekraftsertifisert.

– Løsningen med biogass ble med til siste forhandlingsrunde i tre av ruteområdene, men til slutt var det biodieselbussene som vant, når både pris og kvalitet inngikk i vurderingen. I tillegg kommer det elbusser i to av de seks kontraktene, sier kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren.

I anbudet stiller også Ruter krav om at biodrivstoffet de bruker på Romerike ikke skal være basert på palmeolje.

Kollektivselskapet har som mål at all kollektivtransport skal benytte kun fornybar energi i 2020, og være utslippsfri innen 2028.

– Latterlig å importere diesel

Avfall Norge, som representerer avfalls- og gjenvinningsbransjen og produsentene av biogass til transport, er ikke imponert.

Bioavfall

Det biologiske avfallet vårt kan bli til biogass som kan brukes i transport.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Det er dårlig ressursutnyttelse å importere biodrivstoff når vi like gjerne kan bruke vårt eget avfall, sier fagrådgiver i Avfall Norge, Jens Måge.

– Alternativet nå er å fakle gassen, eller enda verre – at metan, som er en klimagass 23 ganger sterkere enn CO₂, slipper ut fra avfallet vårt.

Fordelene ved å bruke biogass som drivstoff er, ifølge Avfall Norge, mange:

  • Når man lager biogass produseres det også biogjødsel som kan erstatte kunstgjødsel i landbruket.
  • Og hvis man utnytter CO₂ fra gassproduksjon til veksthus, der man dyrker mat, så blir besparelsen av klimagassutslipp på hele 150 prosent, sammenlignet med fossile drivstoff.
Jens Måge, Avfall Norge

SIRKULÆRØKONOMI: Jens Måge i Avfall Norge foran sekker med biogjødsel laget som bioprodukt av biogass på et av IVARs biogassanlegg.

Foto: Jens Måge / Avfall Norge

Flere valgte bort norsk biogass

VEAS i Asker utsatte en planlagt investering i biogass etter Ruters signaler om å gå for biodiesel på Romerike.

Flere bussanbud i landet har gått til biodiesel framfor lokalprodusert biogass.

I Rogaland valgte fylkespolitikerne biodiesel til bussene, samtidig som landets største biogassanlegg for matavfall ble bygget i regionen. Renovasjonsselskapet IVAR satset 800 millioner kroner på biogass som busselskapet Kolumbus ikke ville bruke.

I Oppland produserer Mjøsanlegget i Lillehammer biogass fra matavfall. Gassen kunne ha drevet 125 busser, men Oppland har ikke en eneste biogassbuss.

– Nå må eierne av kollektivselskapene, fylkene, ta ansvar i de offentlige anbudene, slik at vi kan realisere tusenvis av arbeidsplasser i sektoren, få i gang sirkulærøkonomien, og samtidig bli enda mer klimavennlige, sier Måge i Avfall Norge.

Matavfall blir biogass

RESSURS: Matavfall blandet med gjødsel forvandles til biogass i "Den magiske fabrikken" på Rygg utenfor Tønsberg.

Foto: Thor Olav Moen
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger