Rusorganisasjoner tjener på bingo

Flere rusorganisasjoner som blant annet kjemper mot spillavhengighet, tjener selv millioner på bingoautomatspill.

Bingoautomat
Foto: Mari Hvamb / NRK

Omsetningen fra bingoautomater har nær doblet seg i løpet av det siste året, etter at forbudet mot spilleautomater kom i fjor sommer.

Les også: Tjener rått på bingoautomater

Tall fra Lotteritilsynet viser at nordmenn brukte 1,1 milliarder kroner på bingoautomater, som igjen har gitt om lag 400 millioner kroner til idelle lag og organisasjoner. Deler av denne potten har gått til ti av de mest sentrale organisasjonene innen rus og avhengighet deriblant Landsforbundet mot stoffmisbruk, Ungdom mot narkotika og Juvente.

- Vet bedre i dag

Ifølge ferske tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet har organisasjonene allerede hittil i år fått nær 1,4 millioner kroner fra bingospill på automater. (Se tabell under)

Overlege og psykiater Hans Olav Fekjær

Overlege og psykiater Hans Olav Fekjær.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

- Bingoautomater er ikke noe mer uskyldige enn andre spillautomater, snarere tvert imot. Vi ser nå at stadig flere får problemer knyttet til bingoautomater, sier overlege og psykiater Hans Olav Fekjær.

Han er sterkt kritisk til at spesielt avholds- og rusorganisasjoner mottar penger bingoautomater, blant annet fordi det gjentatte ganger er påvist kobling mellom spillavhengighet og rusproblematikk.

- Jeg klandrer ikke organisasjoner som kastet seg inn i bingo- og annen spillvirksomhet på 90-tallet, men i dag burde de vite mer om avhengigheten som skapes, sier han.

Reagerer med vantro

Rusorganisasjonene som de siste årene har tjent millionbeløp på bingoautomater er igjen tilknyttet Actis, rusfeltets samarbeidsorgan. Paraplyorganisasjonen har gjentatte ganger markert seg som en sterk kritiker av at humanitære organisasjoner mottar midler fra spillautomater, fordi den mener automatene ødelegger liv og splitter familier. Nå viser det seg altså at flere av Actis medlemsorganisasjoner selv tjener penger på bingoautomater.

Fekjær, som selv har en deltidsstilling som rådgiver for nettopp Actis, var ukjent med dette og reagerer på vantro.

- Jøje meg, det var ukjent for meg. Det er uheldig for Actis.

Psykiater og rådgiver for Actis på spilleproblematikk, Hans Olav Fekjær

- Det er synd

Alle medlemsorganisasjonene i Actis 2006 fattet en felles resolusjon om ikke å motta penger fra spilleautomatdrift. Til tross for dette har flere av organisasjonene økt sine inntekter på bingoautomater, og i løpet av 2008 har tnye rusorganisasjoner begynt å motta penger fra disse automatene.

Anne Karin Kolstad, generalsekretær i Actis

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis.

- Dessverre mottar noen av våre medlemsorganisasjoner penger fra denne type drift. Jeg synes det er synd. Vi har ingen instruksjonsmyndighet ovenfor våre medlemsorganisasjoner. De er selvstendige organisasjoner hvor deres medlemmer er de som bestemmer, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i Actis. Organisasjonen fører selv ikke noen kontroll i forhold til om medlemsorganisasjonene mottar penger fra bingodrift.

-Medlemmene er ideelle organisasjoner som skal forplikte seg til kun å bruke metoder som er etisk forsvarlige, også når det gjelder å samle inn penger. Det betyr blant annet å ta hensyn til miljøvern og avhengighet, sier styreleder Dag Endal i Actis.

- Snylter på andres avhengighet

Nestleder i Pårørende til Spilleavhengige, Hilde Sjem synes det er kynisk av Actis' underorganisasjoner å motta disse pengene,

De bør gå i seg selv, for det må gå an å finne andre måter å få inn inntekter på enn å snylte på andres avhengighet, de jobber jo tross alt med avhengighet selv. Det blir veldig den enes død, den andres brød.

Hilde Sjem, nestleder i Pårørende til Spilleavhengige

- Det er trist at medlemsorganisasjonene handler stikk i strid med prinsippene som paraplyorganisasjonen har slått fast, sier Sjem.

Medlemmer i Actis som har inntekter fra bingodrift

Regnskapstall inntekter fra bingodrift:

2006*

2007*

2008 første halvår **

Det norske totalavholdsselskap

24 985

37 099

81 195

FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling

0

103 731

81 195

IOGT i Norge Storlosje

-

139 183

81 195

IOGT avd. Oslo/ Akershus

19 083

13 061

81 195

IOGT juniorforbund i Norge

-

192 869

81 195

IOGT diverse foreninger

-

243 585

Juvente

-

85 000

81 195

Juvente Gry

-

81 195

Juvente Fram

-

81 195

Juvente Bryn

-

81 195

Juvente Oslo, Akershus Østfold

-

27 600

81 195

Juvente Oslo

24 481

20 000

81 195

Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)avd. Drammen

65 401

71 007

-

LMS avd. Kristiansand

19 214

40 425

-

LMS avd. Tønsberg

28 932

28 750

-

Motorførernes avholdsforbund

146 281

63 526*

Ungdom Mot Narkotika

63 526*

Actis Oslo og Akershus

63 526*

Forbundet mot rusgift

37 098

63 526*

* Regnskapstall viser inntekter fra både ordinær bingodrift og bingoautomater.

** Regnskapstall viser kun inntekter fra bingoautomater.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger