Route 66-arrangør får en halv million i overtredelsesgebyr etter pakkereiseklager

Route66usa Info AS har begått grove overtredelser av pakkereiseloven og markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet. Selskapet får ti dager på seg til å refundere pengene til kunder for avlyste turer.

Route 66 Albuquerque

MÅ BETALE: Reisearrangøren Route66usa Info har brutt markedsføringsloven og pakkereiseloven, slår Forbrukertilsynet fast.

Foto: Susan Montoya Bryan / AP

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK har tidligere fortalt om den norske reisearrangøren som til tross for sju fellelser i Pakkereisenemnda, nekter å betale tilbake til kundene som hadde bestilt pakkereiser på den amerikanske veistrekningen Route 66 sommeren 2020.

Reisene ble avbestilt eller kansellert som følge av koronapandemien i fjor.

Flere av kundene fortalte at de ble kontaktet av arrangøren og oppfordret til å selv kansellere turen og heller be om erstatning fra reiseforsikringsselskapet sitt.

Selv om enkelte fikk erstatning av forsikringsselskapet sitt, ble flere avvist med henvisning til pakkereiseloven.

For til syvende og sist er det pakkereisearrangøren som etter loven har plikt til å refundere det kundene har betalt på forskudd for reiser som ikke ble noe av, sier Forbrukertilsynet.

– Det er svært viktig at pakkereisearrangørene overholder sin plikt til å tilbakebetale innbetalte forskudd til forbrukere når forbruker har krav på dette. Dette er særlig viktig i en tid der manges privatøkonomi er presset, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Løpende tvangsmulkt

Denne uken har Forbrukertilsynet ilagt reiseselskapet et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner. I tillegg er daglig leder og styreleder Arve Stallvik ilagt et gebyr på 100.000 kroner for medvirkning til selskapets lovbrudd.

Selskapet har i tillegg fått frist til 21. oktober i år med å rydde opp på nettsidene sine og i avtalevilkårene. I tillegg må de refundere det de skylder til kundene sine.

Om de ikke etterkommer noen av disse påbudene, vil selskapet få ytterligere 45.000 kroner i ukentlige bøter. Stallvik personlig vil få en løpende tvangsmulkt på 5000 kroner i uken.

– Selskapene våre er i dialog med alle involverte parter og vi vil komme til enighet, skriver styreleder og daglig leder Arve Stallvik i en tekstmelding til NRK.

Trond Rønningen i Forbrukertilsynet sier de ser alvorlig på saken.

– Det reflekteres jo i de summene vi har ilagt i overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Dette er snakk om store beløp for de som har bestilt reiser. Nå ber vi selskapet rydde opp og betale tilbake, sier Rønningen til NRK.

Selskapsforvirring

Foruten kravet om å refundere kundene, må selskapet også rydde opp i informasjonen på nettsidene sine og i avtalevilkårene sine.

Forbrukertilsynet mener det ikke går klart frem på nettsidene hvilket selskap man har bestilt reise av.

Arve Stallvik hevder i et brev til tilsynet i juni i år at kundene har bestilt turene gjennom Route 66 Club NUF som ble nedlagt i mai 2020. Han mener selskapene Route66usa Info AS og Route66 International AS ikke har noe med turene å gjøre, men at han likevel har forsøkt å hjelpe kundene av NUF-selskapet privat med å få dekket tapene for turene som ikke ble noe av.

I en e-post Stallvik sendte til kunder 7. april i år, oppfordres de til å avbestille reisen innen sju dager med løfte om at forsikringsselskapene vil dekke tapet.

Arve Stallviks epost til kunder

Denne e-posten ble sendt fra avsender Route66usa Info, mens vedlegget er signert Route 66 International. Stallvik hevder dette var et privat initiativ for å hjelpe kunder av nå nedlagte Route66 Club NUF.

Vedlegg

I vedlegget gjentas oppfordringen om å selv avbestille turen og søke erstatning hos forsikringsselskapet.

Forbrukertilsynet avviser at de har fattet vedtak mot feil selskap:

– Det har vært litt forvirring knyttet til navnebruken her. Men vi har tatt utgangspunkt i det som har stått på nettsidene og det navnet som opereres med overfor brukerne, og mener at vi har grunnlag for å si det vi sier i vedtaket. Vi mener at det ansvarlige selskapet er det som vi har ilagt overtredelsesgebyr, sier Rønningen og legger til:

– Selskapets opptreden har samlet sett medført at kundenes mulighet til å kreve tilbakebetaling har blitt vesentlig vanskeliggjort, forsinket og potensielt kan ha gått tapt. Det er da viktig at slike grove overtredelser av pakkereiseloven og markedsføringsloven får konsekvenser, slik at kundene får det de har krav på.

Stallvik: Vil komme til enighet

NRK har bedt Arve Stallvik om en kommentar til vedtaket fra Forbrukertilsynet og spurt om selskapet vil betale tilbake til kundene sine innen fristen på ti dager.

I en tekstmelding svarer Stallvik:

– Så fort alle forsikringsselskap gjør sin plikt overfor alle kunder, og betaler ut reiseforsikringen kundene har krav på, vil både kunder og Forbrukertilsyn være fornøyd, skriver Stallvik.

Han gjentar at han mener det er forsikringsselskapene som har ansvar for å erstatte kundenes tap, og hevder at de aller fleste har gjort dette.

– Pandemien har ført til at penger har gått tapt for reiseselskapet, og dermed kunder, men alle forsikringsselskap har heldigvis holdt det de har lovet overfor sine kunder på sine egne nettsider. Nemlig å hjelpe kunder som har reiseforsikring med nettopp deres reiseforsikring, skriver Stallvik.

Som NRK tidligere har skrevet, har enkelte forsikringsselskaper overtatt kravet mot selskapet, mens Europeiske har avvist alle krav, med unntak av ett:

– Vi hadde ett unntak tidlig i pandemien, men dette skyldtes en saksbehandlingsfeil hos oss. Ellers har vi vært helt konsekvente på dette. Vi skal ikke bruke kundenes penger til å erstatte noe en reiseaktør er pliktig til å refundere til sine kunder, sa kommunikasjonssjef Andreas Handeland til NRK i mai i år.

Ber kunder sende inn krav

NRK har vært i kontakt med flere av Stallviks kunder som medvirket i artikkelen i tidligere i år.

  • Én har fått erstattet tapet av kredittkortselskapet sitt.
  • To har fått medhold hos Namsmannen i utleggsbegjæring mot selskapet.
  • En gruppe på ni personer har fått medhold i Forliksrådet, men saken er anket videre til Tingretten.

Stallvik og Route66usa Info AS har nå tre uker på seg til å klage vedtaket fra Forbrukertilsynet inn for Markedsrådet.

Tilsynet ber kunder som mener de har krav på refusjon for reiser hos selskapet om å klage dem inn for Pakkereisenemnda.

Dersom Route66info skulle gå konkurs, kan kunder melde kravet inn for Reisegarantifondet. Regjeringen har vedtatt en kompensasjonsordning for reisende som er rammet av pakkereisearrangører som har gått konkurs på grunn av pandemien.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 28.11.2021
16 495
Smittede siste 7 dager
221
Innlagte
1 050
Døde
4 229 770
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger