Rotevatn: – Klimaendringer slutter ikke fordi du melder deg inn i en Facebook-gruppe

Klimaendringene er like menneskeskapte selv om over 100.000 mennesker har meldt seg inn i Facebook-gruppa «folkeopprøret mot klimahysteri», slår klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fast.

Sveinung Rotevatn

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) forstår at mange synes klimaendringer er ubehagelige, men at man likevel må komme forbi diskusjonen om endringene er menneskeskapt eller ikke.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

De siste ukene har Facebook-gruppene «Folkeopprøret mot klimahysteri» og motgruppen «Fokeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri» vært i stor vekst på Facebook.

Bak den første gruppen står Knut Amundsen som mener norske politikere har mistet «fullstendig bakkekontakt» i klimadebatten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at han forstår at menneskeskapte klimaendringer er ubehagelig for mange, men at diskusjonen må sentrere rundt hvilke tiltak man skal gjøre, og ikke om det er en menneskeskapt klimakrise eller ikke.

Det er kanskje en litt ubehagelig sannhet å ta innover seg, men menneskeskapte klimaendringer slutter ikke fordi en melder seg inn i en Facebook-gruppe. Du er nødt til å gjøre noe med det, sier Rotevatn til NRK.

Fikk nok

Det var etter at klima- og miljøministeren varslet at Norge skrur opp sine klimamål at Amundsen fikk nok, og opprettet gruppa – som nå har over 120.000 medlemmer – mot klimahysteri.

– Nok er nok. Nå må det en debatt til, sier Amundsen til NRK.

Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringene. Det tror ikke 69-åringen på. Han svarer ikke direkte på spørsmål om hvorfor han, som pensjonist fra Askøy med utdanning fra et helt annet område, kan si at forskerne tar feil.

Knut Amundsen, mannen bak Facebook-gruppa «Folkeopprøret mot Klimahysteri»​​​​​​​, sier han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer.

– Vi må diskutere løsninger, og ikke om vi har et problem

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn forteller at det er hevet over enhver tvil at klimaendringer er menneskeskapte.

– Du sier til VG at du ikke har tid til å diskutere de fremstillingene som Amundsen tar opp, men må du ikke bruke litt tid på det også, for å få med alle?

– Jeg har all tid til å diskutere både med Amundsen og andre hvordan vi skal gjennomføre klimapolitikk, hvor mye Norge skal gjøre, hvilke tiltak Norge skal bruke. Det jeg ikke har tid til, er å diskutere hvorvidt jorda er flat eller ikke. Det er faktisk ikke noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at det som nå foregår er helt naturlige svingninger som ikke har noe med menneskelig aktivitet å gjøre. Det er hevet over tvil.

Sveinung Rotevatn leser Dagbladet.

Sveinung Rotevatn (V) sier at de som tviler på klimaendringer burde åpne døren og se ut.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Du kommer rett fra India der miljøproblemene er langt større enn her hjemme. Det er vel riktig at effekten av klimatiltak ville vært større der enn de er her, med ett av poengene som Amundsen har tatt opp i debatten?

– Det finnes alltid et land som er større enn deg, en bedrift som er større enn deg, en som forurenser mer enn deg, men det er ikke et argument for at de skal gjøre alt og du skal gjøre ingenting, sier Rotevatn.

Den ferske klimaministeren forteller at endringer ofte skaper uro, men påpeker at de nye endringene ikke vil gå utover det norske velferdssystemet.

– Jeg kan forstå at folk blir urolige, og da er det viktig for meg å si at målet til regjeringa er at vi skal gjennomføre dette grønne skiftet og samtidig ha et Norge med små forskjeller, med høy sysselsetting og med trygg velferd, avslutter Rotevatn.

De fleste tror på vitenskapen

Samtidig som antall medlemmer stiger i Amundsens gruppe, er det også et økende antall i gruppa «folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet». De tar til motmæle mot den klimaskeptiske gruppa.

Et skjermbilde fra Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri».

Et skjermbilde fra Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri».

Foto: Skjermbilde

I de to gruppene går debatten hett for seg. Men er egentlig klimadebatten så polarisert som de to gruppene kan gi inntrykk av?

Forskningsleder Marianne Aasen i CICERO forteller at den generelle befolkningen tror på at klimaendringene er menneskeskapt, og at det er kun 10 prosent som ikke tror at menneskelig aktivitet påvirker klimaet.

– Du hører at Knut Amundsen sier at folk flest reagerer på klimahysteriet, og at han snakker på vegne av folkedypet, gir han inntrykk av. Er det riktig? Er det der folkedypet er?

– Jeg tenker at antall følgere på en facebookgruppe mot et litt uklart definert klimahysteri, er et ganske upresist mål på hva som er oppfatningen i befolkningen generelt. Det vi ser i våre undersøkelser er at i underkant av 10 prosent av befolkningen mener at klimaendringer ikke skjer, eller at menneskelig aktivitet ikke påvirker klimaet.

Marianne Aasen i Cicero

Forskningsleder i Cicero, Marianne Aasen, forteller at de aller fleste i Norge erkjenner menneskeskapte klimaendringer.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Hun fortsetter:

– Den store majoriteten har oppfatninger som er i tråd med naturvitenskapen, og det er også slik at majoriteten mener at noe bør gjøres, sier Aasen til NRK.

Aasen forteller også at folk er, på et overordnet nivå, positive til klimakutt.

– Den generelle befolkningen er mye mer opptatt av hva som foregår i deres daglige liv, og hva slags type konkrete virkemidler og tiltak som gjøres for å redusere klimagassutslipp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger