Hopp til innhold

Roser Arbeiderpartiets klimabudsjett

WWFs Nina Jensen slaktet manglende klimasatsinger i forslaget til statsbudsjett fra søsteren Siv Jensen (Frp) og regjeringen. Nå roser hun klimasatsingene til Arbeiderpartiet.

Generalsekretær i WWF Nina Jensen i vandrehallen

Generalsekretær i WWF Nina Jensen er godt fornøyd med klimasatsingene i Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Dette er regjeringens avskjedssøknad.

Det sa generalsekretær Nina Jensen i WWF da søsteren, finansminister Siv Jensen (Frp), la frem forslag til statsbudsjett i begynnelsen av oktober.

Hun mente regjeringen ikke har tatt inn over seg alvoret når det gjelder klima, at de hadde avblåst det grønne skiftet og at regjeringen ikke innfridde egne løfter når det gjaldt miljø og klima.

I dag roser WWF-Jensen det alternative budsjettet til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

I en twitter-melding skriver Jensen:

Gratulerer @jonasgahrstore @terjeaa @mariannemar med et kraftig løft for regnskog, klima og norsk natur! #statsbudsjettet

Nina Jensen i WWF / Twitter

– Forslaget vil gjøre statsbudsjettet grønnere, sier Nina Jensen til NRK.

Her er klimaplanen Nina Jensen roser

Da Arbeiderpartiet presenterte sitt alternative budsjett for 2017 torsdag, ramset de også opp en rekke klimatiltak. Det er disse tiltakene Jensen lar seg begeistre av. Dette er blant annet:

 • Sørge for at alle nye biler som kjøpes skal være nullutslippsbiler fra senest 2025.
 • Gi 100 millioner kroner ekstra til ENOVA for å finansiere ladestruktur for nullutslippsbiler.
 • Fortsette å belønne nullutslippsbiler gjennom avgiftssystemet.
 • Opprette et CO₂-fond for tungtransporten slik både NHO, ZERO og LO har tatt til orde for. Dette skal bygges opp etter modell av det allerede eksisterende NOx-fondet som betegnes som svært vellykket.
 • Invitere til forlik om biodrivstoff på Stortinget og øke biodrivstoffandelen med 40 prosent innen år 2030.
 • Stimulere til norsk produksjon av bærekraftig biodrivstoff.
 • Sette av 700 millioner kroner mer enn regjeringen til tiltak for å sørge for at all trafikkvekst i storbyene i fremtiden skjer på kollektiv, sykkel eller gange.
 • Sørge for karbonfangst og – lagring fra avfallssektoren, blant annet forbrenningsanlegget på Klemetsrud og på industrianleggene Norcem og Yara i Grenland.
 • Sørge for elektrifisering av ferger og etablere landstrøm til skip som ligger i havn.
 • Utrede et CO₂-fond også for skipsfart og fiskeflåten.
 • Følge opp klimaforliket ved fortsatt regnskogsatsing.

Arbeiderpartiet har fått beregnet at alle tiltakene i forslaget, gitt at de følges opp år for år, vil gi et utslippskutt på rundt 10 millioner tonn frem mot 2030.

– Dette vil gi Venstre og KrF betydelig drahjelp i budsjettforhandlingene med regjeringen, sier Nina Jensen.

Det er ikke Venstre enige i. Da Arbeiderpartiet la frem sitt alternative budsjett sa Venstre at forslaget ville være til liten hjelp i forhandlingene. De sa også at de hadde forventet et mer ambisiøst klimabudsjett fra Arbeiderpartiet.

– Her er det åpenbart noen som forsøker å posisjonere seg. Både i forhold til budsjettforhandlingene, hvem som har gjort størst innsats og hvem som har hatt størst innvirkning for klimaet, sier Jensen.

Morna Jensen

Da regjeringen la frem sin klimasatsing i forbindelse med fremlegget av forslag til statsbudsjett i begynnelsen av oktober, var ikke Nina Jensen like nådig.

Nina Jensen fra WWF-Norge kritiserer budsjettet

Da twitret Nina Jensen følgende:

Erna Solberg og Siv Jensen sier «morna» til det grønne skiftet i forslaget til statsbudsjett. Avskjedssøknad sendt @Trinesg #statsbudsjettet

Nina Jensen i WWF / Twitter

– Dette innfrir heller ikke på samarbeidsavtalen med KrF og Venstre. Det er gigantisk gap mellom det vi har forpliktet oss til, og det vi legger opp til at vi skal innfri på, sa Jensen til NRK den gangen.

AKTUELT NÅ