Hopp til innhold

Rørt av støtten: – Som reineier er du nødt til å kjempe hele tiden

Lederen av Fosen reinbeitedistrikt ser ingen annen utvei enn å fjerne alle vindturbinene på Fosen. Nå kommer Fosen-samene til Oslo for å vise sin støtte.

Terje Haugen

Lederen av Fosen reinbeitedistrikt Terje Haugen er rørt av støtten de har mottatt.

Foto: Bethel Britto / NRK

Lohkh åarjelsaemiengïelesne.

Torsdag morgen reiste reindriftssame og leder av Fosen reinbeitedistrikt Terje Haugen fra Fosen til Oslo sentrum, for å vise støtte til demonstrantene utenfor en rekke departement.

– Vi går rundt og hilser på dem, og forteller dem at vi setter stor pris på det de gjør, sier Haugen.

Hundrevis av demonstranter møtte opp torsdag. Aksjonistene joiker og roper slagord som ble brukt under Alta-aksjonen. Flere demonstranter og tilskuere er på plass mens politiet fjerner aksjonistene.

Tolv demonstranter ble torsdag pågrepet for ikke å etterkomme pålegg fra politiet om å fjerne seg fra inngangen til Finansdepartementet. De blir anmeldt for saken.

De som gjentatte ganger ikke etterkommer pålegg fra politiet, må forvente en reaksjon fra politiet, skriver politiet i en pressemelding.

Flytting av demonstrantene, onsdag 2. mars.

Klokken 11:13 startet politiet å fjerne lenker rundt Fosen-aksjonister utenfor inngangen til Kultur- og likestillingsdepartementet i Oslo. Like etter starter politiet å bære bort demonstranter.

Foto: Bethel Britto / NRK

Demonstrasjonene, som nå har vart i en uke, gjør tydelige inntrykk på reineieren.

– Det er svært at så mange stiller opp for saken, jeg blir helt overveldet. Det er rørende, og varmer virkelig et Fosen-hjerte, sier han.

– Når startet denne kampen for dere?

– Det starta allerede som smått i 2000, da planene ble først lansert. Siden det har vi holdt på. I tillegg er det mange andre inngrep-saker. Som reineier er du nødt til å kjempe hele tiden.

Flytting av demonstrantene, onsdag 2. mars.

Aksjonister i rødrutete sjal og blå kofter løfter knyttede never.

Foto: Bethel Britto / NRK

– Finnes det andre løsninger, i deres øyne, enn å fjerne alle vindmøllene?

– Høyesterettsdommen sier at dette er ugyldig, og at de på grunnlag av det har krenket vår kulturutøvelse. Per i dag er det for lite beite for våre dyr, og da er det vanskelig å se noen annen utvei.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

Ønsker forutsigbarhet

På Trondheim lufthavn, var fire samer fra Jåma-familien på vei til Oslo i 12-tiden torsdag.

– Vi skal nedover for å treffe aksjonistene, slik at vi kan takke dem for støtten, sier Tom Mathias Jåma til NRK.

– Det er spennende tider fremover, sier han videre.

Fosen saken - Værnes

Fra venstre: Leif Arne Jåma, Sara Emilie Jåma, Tom Mathias Jåma og John Kristian Jåma.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Hva tenker du kan komme ut av dette?

– Vi håper jo at dette kan gjøre at det blir en fortgang, og at regjeringen tar tak, slik at vi kan få en forutsigbarhet for fremtiden, sier Jåma.

Møtevirksomhet i dag

Sametingspresident Silje Karine Muotka skal i dag, torsdag, møte energiminister Terje Aasland.

Også landbruksminister Sandra Borch deltar på møtet med representanter fra Sametinget i dag. Dette gjøres fordi landbruksminsteren har et ansvar for reindriften, sier kommunikasjonssjef Arvid Samland til NRK.

Alle Fosen-samene er samstemte om at de ønsker at Olje- og energidepartementet må gi fra seg behandlingen av Fosen-saken til Landbruksdepartementet.

Årsaken er at de mener OED har to hatter. OED skal forsvare konsesjonen de gav, men skal også opptre nøytralt og objektivt mellom utbyggerne og reindrifta.

Les også: Mener Olje- og energidepartementet må løses fra Fosen-saken

Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte
Leif Arne Jåma, leder sør-Fosen sijte

Mener sameksistens er mulig

Statkraft er største eier av anleggene i Trøndelag, der to av seks vindparker er satt opp ulovlig, ifølge Høyesterett. Etter det NRK får opplyst er det de to største vindparkene, som ligger lengst mot nord, som er omfattet av rettsavgjørelsen.

Selskapet la torsdag frem resultatene for fjerde kvartal i fjor, som viste at selskapet tjente 14,5 milliarder kroner, som er nesten fire ganger så mye som i tilsvarende kvartal året før.

Les også: Statkraft vil drive Fosen-kraftverket videre

Turbiner på Storheia, Fosen
Turbiner på Storheia, Fosen

Konsernsjefen sa tidlig torsdag til NRK at selskapet vil drive anleggene videre, til tross for dommen i Høyesterett.

– Vårt mål er at prosessen som OED nå kjører kan ha sameksistens mellom beite for rein og vindkraften, sånn at vi kan fortsette med begge deler, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen er konsernsjef i Statkraft.

Foto: Berit Roald

– Mener dere at det er mulig?

– Det er målet med vår prosess, å få avbøtende tiltak, som gjør at det kan være mulig ja.

Etter det NRK får opplyst av konsernsjefen, er det flere innspill som nå diskuteres mellom Statkraft og Olje- og energidepartementet.

  • La være å vinterbrøyte anleggsveier
  • Kan man finne andre alternative beiteområder
  • Kan man gjøre noe med driften av vindturbinene, for eksempel at møllene stanses dersom det er rein i området. Kameraovervåkning.
  • Andre tiltak

Bryter med urfolks rettigheter

Høyesterett har slått fast at vindturbinene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter. Det var i oktober 2021 at den avsa sin dom.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har sagt at staten er innstilt på å løse konflikten, men at det fortsatt kan ta ett år før et forslag til tiltak foreligger. Han mener vindturbinene er gyldige nå.

Jusprofessor Øyvind Ravna mener statsråd Aasland er ute på viddene juridisk.

– Statsråd Aasland tar feil, sier han til NRK.

Fosen-aksjonistene nekter å møte Aasland – de vil kun snakke med statsministeren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ