Hopp til innhold

Rørbro kan bli bygd i ubåtenes øvingsfjord

Rørbru gjennom Bjørnefjorden i Hordaland er blant alternativene som vurderes for å realisere fergefri E39. Ny studie har vurdert skadepotensialet om en ubåt for full maskin dundrer inn i bruen mens biltrafikken går.

Utsnitt av rørbro

Illustrasjon som viser hvordan trafikken vil gå inne i rørene som går under overflaten.

Foto: Statens Vegvesen

En fergefri E39 må krysse den fem kilometer brede og nesten 600 meter dype Bjørnafjorden mellom Os, Tysnes, Austevoll og Fusa i Hordaland. Delstrekningen mellom Stord og Os kan bli bygd som hengebru, flytebru eller rørbru.

Sistnevnte vil være en banebrytende milepæl for utviklingen av det norske veinettet – med trafikk som passerer gjennom en rørkonstruksjon 20-30 meter under vannoverflaten.

Dermed kan skipstrafikk passere over broen. Men det fins andre potensielle skjær i sjøen:

Fjorden ligger ikke langt fra marinebasen Haakonsvern i Bergen. Sjøforsvaret øver ofte her sammen med allierte, med både undervannsbåter og overflatefartøy og fly – og er skeptiske til planene.

Forsvaret vil ikke ha bro

– Vi vil helst ikke ha noen bruforbindelse over Bjørnafjorden. Vårt virke der er egentlig i konflikt med alle mulige alternativer, sier presse- og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret, kapteinløytnant Thomas Gjesdal,til NRK.

– En rørbro vil bestå av to rør ved siden av hverandre som er koblet sammen. De fører trafikk i hver sin retning over fjorden, mellom 30 og 50 meter under havflaten, sier senioringeniør Jorunn Hillestad Sekse i Statens Vegvesen til NRK.

Nettopp fordi marinen stadig øver i Bjørnafjorden har Vegvesenet nå fått det tidligere Veritas – DNV GL – til å lage en analyse for å belyse dette spørsmålet:

Hva som skjer hvis en norsk ubåt av Ula-klassen på drøyt ett tusen tonn ved et uhell treffer rørbrua i 20 knops fart?

Blir deformert

– Ubåten blir deformert i baugen, men smellet vil knapt merkes inne i rørbroen. Veggene blir av 80 cm tykke og i armert betong. Det er nesten umulig å lage hull i dem, sier Sekse.

Sjøforsvaret mener det er åpenbart at et sammenstøt kan få konsekvenser.

– Enhver trefning vil selvsagt kunne få konsekvenser for skroget på en farkost, sier presse- og informasjonsoffiser Gjesdal.

Anslagene for fergefri E39 tilsier at kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim kan reduseres med sju timer. I dag er det åtte fergereiser på strekningen. Bjørnefjorden faller inn under fjordkrysningsprosjektet «Hordfast», som ifølge de siste beregningene ligger an til å koste 39 milliarder kroner.

Dette tar for seg områdene sør for Bergen, herunder nevnte Bjørnefjorden. Det er imidlertid usikkert når byggestart er.

Gjesdal i Sjøforsvaret sier likevel at en rørbro antakelig er det beste alternativet for Sjøforsvaret.

– Da kan vi enten seile over eller under den.

Bjørnafjorden

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger