Hopp til innhold

– I verste fall tar de livet av seg selv

Psykisk syke må dele rom, blir plassert på møterom og skrives ut på grunn av plassmangel. Nå er fylkeslegen varslet om forholdene ved sykehuset i Stavanger.

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

– DRAMATISK: Ansatte, pasienter og pårørende slår alarm om forholdene ved psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Stavanger. – Jeg frykter liv kan gå tapt, sier tillitsvalgt.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er fordi vi har fått tilbakemeldinger fra alle aktører – ansatte, pasienter og pårørende – som forteller om en fortvilet situasjon, sier Linda Øye i Mental Helse Sør Vest.

Tirsdag sendte interesseorganisasjonen en bekymringsmelding til Helsetilsynet og fylkeslegen om forholdene ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

– Pasienter skrives ut for tidlig

I brevet lister de opp hvorfor de mener det er grunn til å slå alarm:

  • Avdelingene er fulle, og enkelte pasienter må dele ett rom.
  • Ansatte sliter seg ut og slutter fordi de er utslitte.
  • Pasienter forteller at man må være svært syk for å bli lagt inn.
  • Pårørende opplever at suicidale pasienter blir skrevet ut for tidlig.

Varsko-ropet kommer etter at en post med 14 senger ble midlertidig stengt på grunn av mangel på personale i oktober i fjor.

Hvis forholdene fortsetter sånn som nå, er det ikke et spørsmål om noen kommer til å dø, men når det skjer

Spesialsykepleier Eivin Ansnes

De siste dagene har NRK.no satt søkelys på nedleggelser av sengeplasser i psykiatrien. Nedbyggingen begrunnes ofte med at behandlingen skal flyttes ut av sykehusene og over til distriktene. Men i Stavanger er ubesatte stillinger, ikke nasjonale føringer, årsaken til at avdelinga ble stengt.

– Det er en kjempeutfordring, medgir Jan Erik Nilsen, konstituert divisjonsdirektør i psykiatrisk divisjon.

Akutt mangel på fagfolk

Jan-Erik Nilsen

SLITER MED REKRUTTERINGEN: Fungerende divisjonsdirektør divisjon, Jan Erik Nilsen, sier sykehuset har store problemer med å få tak i sykepleiere.

Foto: Norsk sykepleierforbund

Han anslår at de mangler mellom 70 og 80 sykepleiere ved de psykiatriske avdelingene. Ved enkelte poster står 15 prosent av stillingene ubesatt.

– Våre egne strekker seg langt og må jobbe mye overtid, sier Nilsen.

Ifølge han sliter sykehuset med å rekruttere sykepleiere fordi kommunene er i stand til å tilby mye høyere lønn.

Mental Helse sier at mange slutter på grunn av stress og press på SUS?

Det skal man ikke se bort fra. De ser kanskje at de får en mindre slitsom arbeidshverdag i kommunene, sier Nilsen.

– Ledelsen tok feil

Han kan ikke love mindre travle dager med det første.

Sykehuset forsøker å tiltrekke seg arbeidskraft fra Polen, Sverige, Danmark og Spania, men har ikke lyktes i å få tak i nok fagfolk så langt.

Etter planen skulle avdelinga som ble stengt i høst åpnes igjen før påske, men nå sier Nilsen at det trolig ikke skjer før i september.

Da har det nærmest gått ett år siden sengeposten ble midlertidig stengt. Den gang lovet ledelsen at stengingen ikke ville ramme pasientene.

Målfrid Frahm Jensen

KRITISK: – Det er for få på jobb, og det går utover pasientene, sier Målfrid Frahm Jensen.

Foto: Marte Skodje / NRK

Ifølge erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen tok de skammelig feil.

Hun er ansatt for å tale pasientenes sak ved sykehuset, og hun er ikke i tvil om at psykisk syke fikk et dårligere tilbud etter at 14 sengeplasser forsvant.

– Pasienter og pårørende tar kontakt med meg fordi de opplever at det er svært høy terskel for å bli lagt inn, og svært lav terskel for å bli skrevet ut, sier Jensen.

Det samme forteller Linda Øye i Mental Helse.

– Pårørende forteller at når de endelig får lagt inn suicidale familiemedlemmer, så blir de utskrevet dagen etterpå fordi det ikke er plass til dem, sier hun.

Tillitsvalgt frykter dødsfall

Virkeligheten de beskriver bekreftes av spesialsykepleier og plasstillitsvalgt Eivin Ansnes.

Han er ikke i tvil om at mangel på sengeplasser fører til at de skriver ut pasienter før de er klare for det.

Eivin Ansnes

BEKYMRET: Psykiatrisk sykepleier Eivin Ansnes sier han og kollegene er bekymret for pasientene. – I verste fall tar de livet av seg selv.

Foto: Privat

– Det er ikke godt for helsa å gå inn og ut av psykose, de som blir innlagt må behandles lenge nok til å bli stabilisert, sier han.

Ansnes forteller at de psykiatriske sykepleierne på sykehuset sliter seg ut. Selv om de gjør sitt beste føler at de ikke strekker til.

– Det føles veldig ugreit, du veit at du har innsikt og forstand til å yte mer, men du har ikke tid til å gjøre jobben godt nok, sier han.

Mye tid går til å følge opp ufaglærte ekstravakter og de mest utagerende pasientene, forteller Ansnes.

Ifølge sykepleieren må noe gjøres, og det kjapt. Mangel på fagfolk gjør at de risikerer å overse at pasientenes sykdom forverres. I verste fall frykter han at noen tar sitt eget liv mens de er innlagt på sykehuset.

– Hvis forholdene fortsetter sånn som nå, er det ikke et spørsmål om noen kommer til å dø, men når det skjer, sier Ansnes.

Ledelsen: – Kortere liggetid enn man burde hatt

Divisjonsdirektør Nilsen medgir at presset på sengeplasser og mangel på fagfolk byr på utfordringer. Han sier til NRK.no at de gjør alt de kan for å hindre at pasienter skrives ut for tidlig.

– Man får nok noe kortere liggetid enn man burde hatt fordi presset er så stort, men vi håper at pasientene blir ivaretatt av poliklinisk virksomhet og ambulante team etter at de blir skrevet ut, sier Nilsen og understreker at står på hver dag for å sikre at oppfølgingen blir så bra som mulig.

Han medgir også at de i enkelte tilfeller må plassere to pasienter på ett rom, eller flytte dem over til møterom når pågangen blir for stor.

– Det skjer helt minimalt, kanskje et døgn eller to. Vi gjør alt vi kan for at det ikke skal skje.

– Hvordan påvirker dette pasientene?

– Jeg tror ikke det påvirker kvaliteten på relasjonsbehandlingen, men de får ikke det privatlivet og den skjermingen de kanskje trenger.

Fylkeslegen skal drøfte situasjonen

Fylkeslegen i Rogaland, Pål Iden, bekrefter at han har mottatt bekymringsmeldingen fra Mental Helse.

Iden sier til NRK.no at han skal ta opp saken på et møte med de andre fylkeslegene i vestlandsfylkene førstkommende tirsdag.

Trolig blir ledelsen ved SUS bedt om å redegjøre for situasjonen ved psykiatrisk avdeling. Iden vil ikke uttale seg om saken før sykehuset har fått sjansen til å gi sin versjon.


AKTUELT NÅ