Hopp til innhold

Røkke sier skattesystemet er «skapt av genier»

Kjell Inge Røkke er full av lovord om den norske oljeskatten. Og mener at det ikke er noen motsetninger mellom han og de som «kjemper for en grønnere verden».

Kjell Inge Røkke snakker sjeldent med media, men gjorde det tirsdag for å snakke om sine nye grønne børsselskaper. Han sa blant annet at han mener han må være en del av klimaløsningen, men at det ikke er noen motsetning mellom olje- og gassproduksjon og det å være en del av løsningen.

Kjell Inge Røkke snakker sjeldent med media, men gjorde det onsdag for å snakke om sine nye grønne børsselskaper. Han sa at det ikke er noen motsetning mellom olje- og gassproduksjon og det å være en del av løsningen.

– De var kloke nok til å gi et midlertidig skattelette for å investere i Norge. Det kommer til å akselerere transformeringen av olje- og gassindustrien til den grønne delen av det.

Det sier forretningsmann Kjell Inge Røkke på meglerhuset Pareto Securities energikonferanse, og referer til de midlertidige endringene i beskatningen til oljenæringen som regjeringen, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ble enige om i vår.

– Det kommer helt tydelig til å definere oss som en energinasjon i fremtiden, sier Røkke.

Han er full av lovord om norske oljeskatteregler:

– Når du ser på skattesystemet som vi har i olje- og gassektoren, det ble skapt av genier. Det har tjent nasjonen utrolig godt. Det utviklet en oljeleverandørsektor som er i verdensklasse, sier Røkke.

Skattelettene fikk kritikk

Denne våren var dramatisk for oljenæringen. Prisen på et fat nordsjøolje var i april under 20 dollar fatet – det laveste siden 2002.

Det var med dette bakteppet at Stortinget kom med midlertidige skatteletter, for å sikre at planlagte investeringer kunne gjennomføres.

– Det er ekstraordinære tider for verden, og ekstraordinære tider for oss som energiprodusenter, sier Røkke på konferansen.

Alle var ikke positive til vårens midlertidige skatteletter. SVs Kari Elisabeth Kaski kalte det «en av de mest kortsiktige beslutningene jeg har sett i norsk politikk de siste årene».

– Stortingsflertallet vil nå at vi skal betale oljeselskapene for å hente opp olje, uten garantier for arbeidsplasser i Norge. I stedet burde vi ført aktiv, grønn industripolitikk som sikrer arbeidsplasser og omstilling, sa Kaski til NRK den gangen.

– En skapt motsetning

På konferansen sier Røkke til NRK at det ikke er noen motsetning mellom de som lever av olje og de som «kjemper for en grønnere verden».

Kjell Inge Røkke på Paretos energikonferanse 2020

Kjell Inge Røkke møter pressen på Paretos energikonferanse.

Foto: Cecilie Langum Becker / NRK

Alle er en del av problemet, og alle er en del av løsningen, mener han.

– Jeg tror det er veldig viktig at vi forstår at for dem som kjemper for en grønnere og bedre verden, det er ikke en motsetning fra hva jeg vil eller du vil. Men vi er avhengige av fossilt, og så skal vi gjøre oss mindre avhengige av det, men det er ikke en motsetning. Det er en skapt motsetning, den er ikke reell, sier han til NRK.

I august kom nyheten om at Aker-konsernets oljeleverandørselskaper Aker Kværner og Aker Solutions skulle bli slått sammen. I tillegg ble de nye børsselskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture skilt ut av Aker Solutions.

De to selskapene skal drive med henholdsvis havvind og karbonfangst- og lagring, noe som tidligere var en del av Aker Solutions virksomhet.

– Det vi lærer i olje- og gass-segmentet er det vi bruker for å gå inn i fornybarsegmentet, sier Røkke.

– Energimarkedet er preget av dype spenninger

Selskapene er en del av Aker Horizons, en grønn satsing fra Aker-konsernet som ledes av Røkkes sønn Kristian Røkke.

– Dagens energimarked er preget av dype spenninger. På den ene siden øker etterspørselen etter energi. På den andre siden møter verden en klimakrise, sier konsernsjef i Aker Øyvind Eriksen på konferansen.

Eriksen sier økende energietterspørsel, grønn teknologiinnovasjon og digitalisering danner bakteppet for opprettelsen av de nye selskapene i Aker-konsernet.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sier til NRK at grønn teknologi har blitt mer konkurransedyktig de siste årene. Blant annet peker hun på et kostnadsfall på 80 prosent innen solenergi, og 30–40 prosent innen vindkraft.

Thina Saltvedt.

Thina Margrethe Saltvedt er sjefanalytiker i avdeling for bærekraftig finans hos Nordea.

Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Likevel advarer hun mot å mot å tro at det er risikofritt å investere i grønn energi.

Advarer mot å hive seg på «grønn bølge»

– Det er ikke noen forskjell på grønne investeringer og andre investeringer. Man kan ikke bare si at grønt er bra. Det er viktige å gjøre grundige risikovurderinger nå, slik at man ikke bare kaster seg på en bølge fordi det er grønt.

– Det er ikke gitt at alle grønne selskaper kommer til å leve om fem eller ti år. Det er ikke den eneste faktoren man må se på, om det er grønt eller ikke, sier Saltvedt.

Pareto-sjef Christian Jomaas roser i midlertidig Røkkes grønne satsing.

Kjell Inge Røkke, Christian Jomaas og Øyvind Eriksen på Paretos energikonferanse 2020.

Hovedeier i Aker-konsernet Kjell Inge Røkke, Pareto-sjef Christian Jomaas og konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker på energikonferansen til Pareto Securities.

Foto: Cecilie Langum Becker / NRK

– Det er en veldig spennende satsing. De har lang erfaring, både med havvind og karbonfangst. Nå skiller de ut og setter spesielt fokus på disse selskapene – jeg tror det kan bli veldig bra, sier Jomaas til NRK.

De to selskapene ble børsnotert i slutten av august, og både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture er verdsatt til over 2 milliarder kroner hver.

Investeres milliarder i grønn industri

Jomaas peker på at kapitalmarkedet nå er «noe av det mest aktive vi har sett på lang tid». Det investeres milliarder i grønn industri som havvind, karbonlagring og hydrogen, sier han.

– Gjør selskapene det for å grønnvaske seg selv?

– Nei, jeg tror de gjør det fordi de ser en markedsmulighet. De ser at denne utviklingen innenfor fornybar skjer raskere enn det man trodde, og kostnadene kommer ned raskere enn det man trodde. Derfor gjør de det.

– Noen mener at enkelte av disse selskapene kan virke spekulative. At det kan være selskaper som nærmest er finansielle bobler?

– I en tidlig utviklingsfase vil det alltid være selskaper som får problemer underveis. Jeg tror at investorene tenker som så: her er det mange selskaper, vi må spre risikoen litt og investere i mange selskaper, så ser vi hvem som står igjen som vinnere til slutt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ