Hopp til innhold

Røe Isaksen uenig med Listhaug. – Lærere har taushetsplikt

Kunnskapsministeren vil ikke at lærere skal være nødt til å melde fra til myndighetene hvis barn av asylsøkere reiser på ferie til hjemlandet.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at lærere kun skal melde fra til myndighetene dersom de mistenker noe som kan sette elevene i fare. Bildet er tatt under statsrådens besøk på Lakkegata skole tidligere i år.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bare når det foreligger mistanke om kriminelle handlinger som kan sette barn i fare, ønsker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at lærere skal rapportere til myndighetene om det som blir sagt i klasserommet.

– I alle andre sammenhenger har lærere taushetsplikt. Alle barn skal kunne være trygge på at det de sier til læreren sin ikke blir sagt videre, skriver han i et svar til NRK.

Bekymret for tillitsforholdet i skolen

Svaret kommer etter at Sylvi Listhaug i går oppfordret norske lærere til å melde fra til UDI, dersom barn av asylsøkere reiser på besøk til hjemlandet de har flyktet fra. Dermed avviser Røe Isaksen blankt regjeringskollegaens utspill.

Og kritikerne mot Listhaug står i kø.

– Det er uaktuelt å bruke lærere som hemmelig politi i den norske skolen, sier nestleder i SV, Snorre Valen.

Snorre Valen

SV-nestleder Snorre Valen er ikke overrasket over Listhaugs utspill. – Hun er en ekspert på avledningsmanøvre.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han er redd for at tilliten mellom elever og lærere vil brytes ned hvis lærere må ta på seg rollen som angivere.

– Det er heller ikke deres jobb å sette seg inn i de ulike grunnene til at flyktninger har kommet til Norge. Det finnes mange ulike grunnlag de kan ha fått beskyttelse og opphold på.

Også MDG sier seg enig i kritikken mot Listhaug. De trekker paralleller mellom statsrådens utspill og Stasis overvåkningssamfunn i det tidligere Øst-Tyskland, der det ble oppfordret til angiveri.

UneBastholm

Une Bastholm i MDG mener at Listhaug spiller på fremmedfrykt og marginaliserer flyktninger gjennom sine utspill.

– Det er viktig at statsråden forstår at hun i beste sendetid oppfordrer folk til å kikke hverandre over skuldrene, i stedet for å praktisere den norske tillitspraksisen og la myndighetene behandle slike saker, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet.

– Dårlig skolepolitikk

Elevorganisasjonen mener Listhaugs forslag er dårlig skolepolitikk.

– Av den enkle grunn at den norske skolen skal være en skole for alle uavhengig av bakgrunn. Om læreren skal bruke pekefinger og hviske oppover i systemet, vil elever møte en skole de ikke kan stole på eller føle seg trygge i, sier Live Tronstad, politisk nestleder i Elevorganisasjonen.

Live Tronstad

Nestlederen i Elevorganisasjonen, Live Tronstad, ønsker ikke at lærere skal ta stilling til hvorvidt deres elever har et beskyttelsesbehov eller ikke.

FrP-politiker og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, sier de ikke ønsker å sette forholdet mellom lærere og elever på prøve. Han mener debatten er snudd på hodet.

– Sylvi Listhaug oppfordrer lærere og andre til å melde ifra, hvis de reagerer på ting som fremstår som det ikke er i tråd med beskyttelsesbehovet. Folk som får beskyttelse rømmer fra krig og forfølgelse, da er det merkelig hvis de reiser tilbake til samme sted de trenger beskyttelse fra.

Vidar Brein-Karlsen

FrP-politiker Vidar Brein-Karlsen er opptatt av at regjeringens ressurser skal brukes på de menneskene som har et reelt beskyttelsesbehov og mener folk bør melde fra dersom de mistenker at flyktninger utnytter seg av systemet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ