Hopp til innhold

Rødt sier nei til NVEs vindkraft-planer

ALNA, OSLO (NRK): Rødt vil si nei til all utbygging av vindkraftparker på land. Samtidig går partiet inn for å stanse profitt fra all kraftproduksjon.

Vindmøller under oppføring, Roan vindpark

NVE har lagt fram et forslag til utbygging av vindmøller på land. Det ønsker ikke Rødt.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

På Rødts landsmøte i helgen kom det frem at partiet er sterkt bekymret for de høye strømprisene til både innbyggerne og industrien i Norge.

– Natur- og klimautfordringer må løses sammen, ikke på bekostning av hverandre. Dette er enorme, ikke-reversible inngrep, sa Håvard Krogstad-Wiborg fra Rødt Steinkjer da partiet diskuterte saken lørdag.

Det skapte sterke reaksjoner da NVE tidligere i vår presenterte sine planer for vindkraftutbygging på land i Norge.

– Handler ikke om klima

Nå sier altså Rødt nei til vindmølleutbyggingen, til tross for at redaksjonskomiteen forsøkte å stanse uttalelsen, og flere delegater argumenterte for vindmøller av klimahensyn.

– Dette handler ikke om å løse klimautfordringene. Hvis vi skal gjøre noe for klimaet, så gjør det til havs. Dette styres av sveitsiske, østerriske og tyske fond for å øke prisen så kraftbransjen kan tjene penger. Det har ingenting med klimaet og det grønne skiftet å gjøre, sa Rødt- og fagforeningsveteran Boye Ullmann.

– Selvsagt skal Rødt være imot den storstilte naturødeleggende vindkraftutbyggingen. Det er et klassisk eksempel på hva som skjer når vi overlater det grønne skiftet til markedskreftene, argumenterte Aled Dilwyn Fisher, som likevel ønsket å åpne for noe vindkraftutbygging.

Partiet vil tillate å bygge en eller to vindmøller, men landet til slutt på å si nei til anlegg med tre eller flere vindmøller.

Samtidig slår Rødt fast at de vil stanse eksport av norskprodusert energi til andre land, og erstatte dagens ordning med en profittfri strømforsyning til egne innbyggere, der de som bruker mest strøm, skal betale mest.

Landsmøte i Rødt 2019

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sammen med første nestleder Marie Sneve Martinussen (t.h) og andre nestleder Silje Josten Kjosbakken.

Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

Ny klimapolitikk

Rødt vedtok også å oppjustere sitt mål om å kutte norske klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030.

Partiet vil dessuten bruke penger fra oljefondet for å investere i det de kaller grønn industri og infrastrukur som jernbane, kollektivtransport og elbil-ladere.

Samtidig slo partiet fast at de ikke vil bruke bompenger for å finansiere nye veiprosjekter, og at de vil gjøre det billigere å kjøre bil med drivstoff på steder der det ikke finnes gode kollektivtilbud.

Én kommune overkjørt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i alt 24 konsesjonssøknader på vindkraft til behandling. Av 244 søknader som er ferdig behandlet, har 39 fått konsesjon, viser en oversikt på NVEs nettsider.

NVE har gitt konsesjon til bygging i fem kommuner som har vært negative.

Samtlige klaget på vedtaket til Olje- og energidepartementet, der fire av kommunene fikk medhold. Dermed er det kun gitt tillatelse til bygging i én kommune som har vært negativ, nemlig Tromsø. Der skal det nå bygges en vindmøllepark med 67 turbiner på Kvaløya.

NVE pekte i fjor ut 43 områder som aktuelle vindkraftområder. Nå er dette snevret inn til 13 områder i hele landet:

nve_nasjonal_ramme_vindkraft_0419

AKTUELT NÅ