Kan gi Stortinget en rett venstre

En partimygg kan få avgjørende innvirkning på Norges politiske veivalg de neste fire årene.

Partileder Torstein Dahle og Erling Folkvord

PÅ VIPPEN: Partileder Torstein Dahle og Erling Folkvord fra partiet Rødt ligger an til å få stor politisk makt i Norge de neste fire årene.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Synovates partibarometer for august viser fortsatt nær dødt løp mellom de to hovedblokkene i norsk politikk.

Det åpner maktdøren på vidt gap for en av myggene i norsk politikk: Partiet Rødt.

Ifølge målingen Synovate har gjort for NRK og Dagbladet, ligger Sosialistisk Venstreparti, Høyre og partiet Rødt an til å bli de tre valgvinnerne ved stortingsvalget 14. september i år.

SV har hatt en fremgang på 0,5 prosentpoeng, fra 9,9 prosent til 10,4 prosent, fra juni til august. Det er 1,6 prosentpoeng bedre enn de oppnådde ved valget i 2005.

Det betyr også at regjeringens nest største parti vokser med tre stortingsmandater i neste periode dersom resultatet holder seg.

(Artikkelen fortsetter)

Meningsmåling Synovate august

  Parti

Valg 2005 

Måling juni

Måling august

Endring fra forrige måling

Arbeiderpartiet

32,7 

33,0

32,3

- 0,7

Frp

22,1

22,0

22,1

0,1

Høyre

14,1

14,4

15,0

0,6

SV

8,8

9,9

10,4

0,5

Sp

6,5

6,8

5,7

- 1,1

KrF

6,8

6,1

5,7

- 0,4

 Venstre

5,9 

5,2

4,7

- 0,5

Rødt

1,2

1,3

2,3

1,0

Høyre kommer

Det samme gjør Høyre. De har vært i en berg-og-dal-bane når det gjelder oppslutning det siste året. Lavpunktet ble nådd i mars-målingen da partiet fikk en oppslutning på 11,5 prosent.

Siden den gang har partiet krøpet jevnt og trutt oppover, og i juni fikk partiet en oppslutning på 14,4 prosent. Det momentet har de klart å holde, og har krøpet ytterligere 0,6 prosentpoeng oppover i oppslutning til 15,0 prosent.

Dermed ligger augustmålingen også 0,9 prosentpoeng over valgresultatet i 2005.

Jevnt på oppløpet

De store taperne i målingen er SVs regjeringspartnere Senterpartiet og Arbeiderpartiet. De taper henholdsvis 1,1 prosentpoeng og 0,7 prosentpoeng i forhold til siste måneds barometer. Det gir en oppslutning på 32,3 prosent og 5,7 prosent. Det er også et fall for begge partier i forhold til siste stortingsvalg.

Dersom dagens måling hadde blitt resultatet ville Ap mistet hele fem mandater på Stortinget, mens Sp ville mistet ett.

På borgerlig side ville Venstre mistet to mandater og Kristelig Folkeparti ett mandat dersom dagens måling blir identisk med valgresultatet. De har falt tilbake henholdsvis 0,5 prosentpoeng og 0,4 prosentpoeng fra forrige måling. Det gir en oppslutning på 4,7 prosent for V og 5,7 prosent for KrF.

Frp har krøpet fra 22,0 prosents oppslutning på siste barometer til 22,1 prosent på barometeret for august. Det ville gitt ett ekstra mandat i forhold til inneværende periode og nær dødt løp i forhold til regjeringen.

Dersom mandatfordelingen hadde blitt identisk med målingen etter valget ville den rødgrønne regjeringen fått 84 mandater mot de borgerliges 83.

Skal du ha flertall i Stortinget kreves det imidlertid 85 stemmer, og det åpner for partiet Rødts to mandater.

På vippen

For til tross for en oppslutning på 2,3 prosent i målingen, noe som er under sperregrensen, ligger partiet an til sikre seg to mandater på Stortinget i neste periode; Erling Folkvord fra Oslo og Torstein Dahle fra Hordaland.

Det er disse to mandatene den rødgrønne blokken trenger for å sikre flertall, og det, sammen med et styrket SV, gir partiet stor politisk makt dersom resultatet holder seg.

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 24.-27. august med 1100 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. 77 prosent tok stilling til parti. Resultatene bør tolkes innenfor feilmarginer på 1,5 - 3,5 prosentpoeng.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger