Hopp til innhold

Rødt-Moxnes sier ja til våpen til Ukraina

Partiet Rødt er splittet om å gi Ukraina våpenstøtte. Nå sier leder Bjørnar Moxnes og flertallet i sentralstyret ja.

Leder Bjørnar Moxnes, Rødt

Bjørnar Moxnes støtter nå våpenstøtte til Ukraina.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Rødt er sterkt kritisk til USAs makt i verden og imot norsk Nato-medlemskap. Derfor har mange i partiet vært imot å sende norske våpen til Ukraina. Blant annet stilte Joakim Møllersen, sentralstyremedlem i partiet, i NRKs Debatten med klart standpunkt imot.

Leder Bjørnar Moxnes har hittil ikke flagget hva han mener. Nå står han sammen med flertallet i sentralstyret i en innstilling til landsmøtet: Dette flertallet har nå vedtatt et endringsforslag til uttalelsen om Ukraina.

Moxnes kontor

Moxnes er i et flertall på 10 mot 4 i sentralstyret.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Russland er imperialistisk

Rødt må ha en prinsipiell antiimperialistisk politikk og stå for disse prinsippene i praksis. Etter mitt syn innebærer det både at Rødt skal si ja til at Ukraina må kunne få våpenstøtte fra Norge, men ikke ubetinget, og at Norge må jobbe hardere for en fredsløsning, sier Moxnes til NRK.

– Hva er hovedbegrunnelsen?

Ukraina er under angrep fra et Russland med erklærte imperialistiske ambisjoner, og ber om våpen, da må vi kunne bidra med det. Norge har blant annet luftvern de desperat trenger, sier Rødt-lederen, og fortsetter:

Men det er viktig at Norge samtidig jobber mye hardere diplomatisk for en rettferdig og varig fredsløsning. Andre land som gir våpenstøtte har til nå gjort mer på dette feltet. Det er også viktig at det fortsatt er Norge, eventuelt sammen med andre land, og ikke Nato, som gjennomfører våpendonasjoner, for å begrense faren for krig mellom stormakter.

Rødt skal behandle saken på landsmøtet i april. I januar leverte komiteen som foreslår politiske uttalelser til landsmøtet, en innstilling som var imot våpenstøtte. Med 10 stemmer mot 4 går nå sentralstyret for motsatt syn.

Endret situasjon

Bjørnar Moxnes forsvarer synspunktet sitt med en ny situasjon:

Situasjonen har endret seg. Argumentene vi hadde for et år siden, står seg ikke lenger. Det var bekymring for at Norge ved å sende våpen skulle bli en medkrigerstat og krigen spre seg til flere land. men vi har sett at krigen militært har holdt seg innenfor Ukrainas grenser.

– Er du ikke redd for splittelse i partiet?

– Nei, det har vært en saklig og god diskusjon i partiet i vinter. Det er ulike synspunkter, så er det riktig at Rødt tar debatten på alvor om hvordan vi best støtter et land som er utsatt for et imperialistisk angrep og må forsvare seg, og tar et tydelig standpunkt.

Bjørnar Moxnes

Rødt-lederen mener situasjonen i Ukraina er endret.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Fikk kjeft

Moxnes avviser at han nå legger en føring på debatten.

– Jeg fikk mye kjeft for ikke å gå ut med mitt syn i januar, men det gjorde jeg for at debatten kunne gå fritt i partiet i vinter. Nå har debatten gått i hele partiet i to måneder og vi nærmer vi oss landsmøtet så da syns jeg det er ryddig å si hva jeg mener om saken, sier han.

– Det er ikke et ubetinget ja, det må legges avgjørende vekt på å hindre at krigen sprer seg til andre land, vi sier nei til å sende norske kampfly og soldater, våpnene må ikke brukes utenfor Ukrainas territorium, og donasjoner må skje etter grundige vurderinger der Stortinget konsulteres i forkant, uttaler Moxnes.

Reaksjon i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen har gått hardt ut mot Rødt. Han mente Rødts standpunkt mot våpen viste en «avgrunn i virkelighetsforståelse».

– Dette har mindre enn null betydning. Ap er avhengig av Rødt i Oslo, og utenrikspolitikken bestemmes ikke i bystyret. Jeg har vært opptatt av å følge debatten i Rødt og hva som er riktig for et antiimperialistisk parti. Hva andre partier har sagt om oss, har ikke spilt inn i dette.

– Hva gjør du hvis landsmøtet sier nei?

– Dette er en viktig sak. I Rødt er partidemokratiet som rår, så følger ledelsen opp den politikken som blir vedtatt av landsmøtet, sier Moxnes.

Et endelig vedtak kommer på Rødts landsmøte helgen 22. april. Debatten hittil tyder på at begge standpunkt står sterkt og utfallet ikke er sikkert.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger