Hopp til innhold

Rødts krav til en ny regjering: Vil øke skattene med 48 milliarder

Dette skal finansiere nye velferdsreformer som gratis tannhelse, ifølge Rødt. Også SV vil øke skattene - hvor mye er usikkert.

Rødt presenterer skatteopplegg

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at en ny regjering øker skattene.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det vi trenger er en ny skattepolitikk, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Fredag la han og nestleder Marie Sneve Martinussen fram Rødt sitt skatteopplegg for neste stortingsperiode. Dette innebærer en kraftig økning av skattene.

Innen 2025 vil Rødt øke skattene med talt 47,9 milliarder kroner.

Rødt mener at man bør øke selskapsskatten gradvis gjennom stortingsperioden, med ett prosentpoeng i året til 26 prosent på slutten av perioden.

Gratis tannhelse

Hensikten med skatteøkningen er å sikre finansiering for gratis tannhelseordning til hele befolkningen. Rødts beregninger viser at økningen vil gi staten ekstra inntekter på 14,8 milliarder kroner.

Partiets plan er også å senke inntektsskatten for inntekter under 600.000 kroner, som er litt over en norsk medianlønn for heltidsarbeidende.

De som ligger over dette nivået, vil få en liten skatteøkning, og de med inntekt over 2 millioner eller formue over 10 millioner kroner vil få en stor økning. I tillegg kommer en økning i formuesskatten, samt en rekke mindre endringer.

Rødt presenterer skatteopplegg

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen la fram partiets skatteopplegg på Hotel Bristol i Oslo.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den nye skattepolitikken skal skjerme vanlige folks inntekter og kutte i flate, usosiale utgifter, ifølge Moxnes. Han vil også øke skattene for høye inntekter, aksjeutbytte, høye arveformuer og selskapsoverskudd.

– Dette trengs hvis er nytt politisk flertall skal få ned forskjellene, sier Rødt-lederen.

Vil fjerne rabatten på formuesskatt

Moxnes kritiserte at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2016 inngikk et forlik med høyresiden om skattepolitikken. Der ble de blant annet enige om å redusere selskapsskatten med til 23 prosent.

Moxnes sier dette har økt forskjellene, og han mener Norge trenger en ny politisk kurs.

– Etter årevis med massive skattekutt for de rike, med økende forskjeller og en koronaregning som må betales, så er det på tide at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier opp skatteforliket med de borgerlige, sier han.

– Det er et klart krav fra Rødt til en ny regjering og et nytt flertall, sier Moxnes.

– Du har sagt tidligere at Rødt ikke skal inn i regjering. Holder dere fast ved det fremdeles?

– Ja, det vi ønsker er å få et retningsskifte i landet vårt, og det tror jeg best vi får til ved et samarbeid fra Stortinget med en avtale med en ny regjering som binder dem opp til å få ned forskjellene, få en profittfri velferd, og ikke minst få en rettferdig og kraftfull miljøpolitikk, sier Moxnes til NRK.

Moxnes vil også fjerne rabatten på formuesskatt.

– Den går først og fremst til aksjeeierne, og kalles arbeidene kapital som om det var aksjer, og ikke arbeiderne, som jobba. En aksjerabatt som faktisk Arbeiderpartiet har funnet på, og som de varslet denne uka at de vil øke, om de vinner valt om fem uker.

– Witzøe og andre milliardærer får alt de peker på, mens vanlige folk må vente. Det har aldri vært flere norske milliardærer, og det har aldri vært flere barn som lever i fattigdom, men likevel bare milliardærene vi hører om, sier Moxnes.

SV: – De rike drar ifra

Også SV-leder Audun Lysbakken er klar på at han mener de rikeste bør bidra mer gjennom skatt.

Fredag la han fram en rapport som viser at de rikeste i Norge tjener 20 prosent av all inntekt når inntekter som eiere holder i selskaper er inkludert.

– Dette viser at de rikeste i Norge drar ifra, at de tjener mye mer, og har mye mer enn det vi til nå har trodd. Og de aller rikeste har jo fått kuttet skattene sine mye mer enn andre. De betaler altså i praksis nå lavere skattesats på sin inntekt enn folk flest. Sånn kan vi ikke ha det i Norge, slår Lysbakken fast.

SV valgkampåpning

Audun Lysbakken presenterte SVs nye rapport om ulikhet da partiet markerte valgkampåpningen fredag. Han vil i likhet med Moxnes øke skattene.

Foto: Javad M.parsa / NTB

Videre sier Lysbakken at de rikeste eier mer og mer, ifølge SVs rapport.

– De rikeste 0,1 prosent, altså den lille eliten av de superrike i landet vårt, har økt sin andel av den totale formuen under Erna Solberg. Og nå eier de over en tidel, eller 11,6 prosent. Og disse superrike har også økt sin av samfunnkaken med 40 prosent på bare seks år, sier han.

– Norge har i dag en ulikhet i formue på størrelse med Storbritannia, sier Lysbakken.

SVs rapport viser at inntektene til folk flest står stille.

– Folk med lavere gjennomsnittlig inntekt har nesten ikke hatt inntekstsøkning under Erna Solberg. Jo mer man tjener, jo større har økningen vært, sier Lysbakken.

Ifølge SVs utregninger lever 31.600 flere barn i fattige familier nå, enn da Høyre kom i regjering.

– De som sitter på toppen er blitt rikere og rikere, mer og mer privilegerte. Er det noen som ikke har grunn til å klage, er det de rike. Likevel ser vi at deler av overklassen er blitt den nye klageklassen i Norge. Så min melding er: Slutt og syt!

Har ikke satt en sum

Lysbakken sier SV vil øke skattene for dem med store formuer og høye inntekter, for å styrke velferdstilbudet. SV har imidlertid ikke en klar sum for hvor mye de vil øke skattene.

– Mest mulig skatt er ikke et mål i seg selv, det er hva man skal bruke pengene til som er viktig, sier Lysbakken.

SVs mål er ifølge ham at SFO skal bli gratis og at tannbehandling skal bli billigere. Lysbakken forteller at SVs skatteløfte er at ingen med inntekt på 600.000 eller mindre skal måtte betale mer i skatt.

– Vi kommer til å øke skattene på toppen kraftig. Jeg kommer ikke nå til å sette noen grense for hvor mye vi skal ta inn. Vi kommer til å ta inn så mye som er nødvendig for å få forskjellene ned og bygge ut velferden for vanlige folk, sier han.

– Vi må skape mer, ikke skatte mer

Vetle Wang Solheim (H) i finanskomiteen mener det Rødt her foreslår er radikalt, og det siste næringslivet trenger. Han legger til at Røds forslag viser med all tydelighet at de ikke har skjønt hvordan vi skaper et velferdssamfunn.

– Det blir ikke flere jobber av å skatte ihjel norske bedrifter, og det er disse arbeidsplassene som bidrar til fellesskapet. Tvert i mot er det spesielt viktig nå etter en krise i norsk økonomi at næringslivet har rom til å investere og utvikle sine bedrifter, sier han til NRK.

Solheim mener at det er «denne radikale politikken Sp og Ap kan bli avhengig av å forholde seg til hvis de eventuelt blir avhengige av Røds stemmer i Stortinget».

– Vi må skape mer, ikke skatte mer, sier han.

AKTUELT NÅ