Rødt kan starte ny abort-runde på Stortinget

ALNA, OSLO (NRK): KrFs inntreden i regjering har endret klimaet for å diskutere abort, mener Rød Ungdom. Nå ber de Bjørnar Moxnes kreve selvbestemt abort til uke 18 på Stortinget.

Rød Ungdoms leder Tobias Drevland Lund

Rødt Ungdoms leder Tobias Drevland Lund i Rødts landsmøtesal på Alna i Oslo.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Vi har en mørkeblå regjering med mørkemenn fra KrF, som for første gang siden vi fikk abortloven, har angrepet den ved å ta bort muligheten for selvbestemt fosterreduksjon, sier Tobias Drevland Lund i Rød Ungdom til NRK.

På Rødts landsmøte fremmer ungdomspartiet et forslag om å «offensivt jobbe for å utvide selvbestemt abort til uke 18 og fjerne abortnemndene».

– Er det en bestilling til Bjørnar Moxnes om å ta det opp i stortingssalen?

– Ja, det er det. Vi er veldig tydelig i vårt forsvar av dagens abortlov, men vi må også tørre å stå opp for politikken vår ved å fremme lovforslag om det i Stortinget.

– Nytt debattklima

Rødt har lenge ment at kvinner bør få velge selv å ta abort i uke 18 av svangerskapet, i stedet for dagens grense ved 12. svangerskapsuke, men har ikke fremmet forslag om det etter at de kom inn på Stortinget i 2017.

Lund mener regjeringens endringer i abortloven har skapt et nytt klima i norsk abortdebatt, som gjør det aktuelt å ta opp forslaget nå.

– Når abortloven først kommer på forhandlingsbordet, slik Erna Solberg la opp til for å få KrF inn i regjering, mener jeg vi bør bruke anledningen til å forbedre abortloven. Selv om vi ikke får flertall i dagens politiske situasjon, er det viktig at noen tar til orde for å forbedre abortloven, ikke hele tiden havne på defensiven.

Redaksjonskomiteen på landsmøtet har innstilt at uttalelsen skal vedtas. Den kommer til votering søndag formiddag.

KrFU frykter sorteringssamfunn

Martine Tønnessen, som leder KrFs ungdomsparti, sier det er viktig å diskutere etiske spørsmål som abort, men mener Rødts forslag om selvbestemt abort til uke 18 går ut over fosterets rettsvern.

– Dagens abortlov tar hensyn til at det er to individer i enhver abortsak. Frem til uke 12 er det kvinnen som har full rett til å bestemme. Deretter får barnet gradvis mer rettsvern. Det er det som skjer med nemndbehandling. Det Rødt tar til orde for, er å fjerne barnets rettsvern, mener hun.

Leder i KrFU: Martine Tønnessen

KrFU-leder Martine Tønnessen.

Foto: Mathilde Pettersen

Hun mener det teknologiske utviklingen har gjort abortloven mer liberal, og at regjeringens endringer i loven kun handlet om å ta stilling til hvordan man skulle håndtere muligheter som ikke fantes da abortloven ble vedtatt for første gang.

– Det eneste som skjer fra uke 12 til 18, er at man får mer informasjon om barnets egenskaper. Så et slikt forslag åpner i større grad opp for å sortere bort barn. Disse etiske diskusjonene må man diskutere, men vi må la etikken styre over teknikken, sier Tønnessen.

Vil helst utvide til uke 22

Selv mener Tobias Drevland Lund og Rød Ungdom at kvinner bør få velge å ta abort så sent som i uke 22. Siden Rødt ikke skal behandle arbeidsprogrammet, som går for uke 18, har de valgt å ikke fremme forslag om det denne helgen.

– De fleste som må gå til en nemnd, får innvilget abort slik det er i dag. Det viser at ingen venter med å ta abort så sent fordi det er gøy. Det er et stort inngrep i folks liv. I de ytterst få tilfellene det gjelder, må vi stole på kvinnene og gi dem rett og frihet til å kunne gjøre det, forklarer Lund.

Samtidig vil ungdomspartiet avvikle dagens nemndordning, og heller ha en obligatorisk samtale med lege og helsepersonell dersom man ønsker abort etter fristen for selvbestemt abort.

– Det blir utført aborter så sent som i uke 22 i dag. Forskjellen er at det blir behandlet i nemnd. Vi vil kvitte oss med disse nemndene, som er en stor påkjenning for kvinner i en vanskelig og sårbar situasjon.

– Regjeringen og KrF sier det er et mål å ha lave aborttall. Er det et mål for Rød Ungdom?

– Vårt mål er først og fremst kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

SISTE NYTT

Siste meldinger