Bjørnar Moxnes
Foto: Erlend Aas / Erlend Aas

Rødt

Oppsummert

Fakta om Rødt

* Norsk venstresosialistisk parti
* Stiftet 2007, forgjengeren Rød Valgallianse stiftet 1973
* Leder: Bjørnar Moxnes
* Oppslutning siste kommunevalg (2011): 1,5 prosent
* Oppslutning siste stortingsvalg (2009): 1,4 prosent
* Beste og dårligste kommunevalg (inkludert RV): 2,0 prosent
(1999), 0,4 prosent (1975)
* Antall kommunestyrerepresentanter: 57

 • Mimir Kristjansson blir politiker

  Nyhetssjef Mimir Kristjansson (32) slutter som nyhetssjef i Klassekampen for å bli bystyrepolitiker for Rødt i Stavanger. l høstens kommunevalg stiller han på topp for Rødt i Stavanger. Kristjansson var leder i Rød Ungdom fra 2006 til 2008.

 • Rødts medlemstall nær tredoblet

  Rødt har for andre år hatt en medlemsvekst på over 50 prosent. Siden 2015 har de fått inn 4192 nye betalende medlemmer. Ved årsskiftet hadde partiet 6927 medlemmer, viser tall Dagen har hentet inn. Det er drøyt 2,5 ganger flere enn de hadde i 2015.

 • Vil auke skattane med 39 milliardar

  Rødt foreslår å auke skattar og avgifter med 39 milliardar kroner innan 2020 i sitt alternative statsbudsjett. Den progressive skatteauken vil gjelde alle som tener over 600.000 kroner. Samstundes vil partiet kutte 1 milliard i momsen.

 • Vil auke inntektsskatten

  Ap, SV og Rødt vil alle auke inntektsskatten i sine alternative budsjett, med høvesvis 920 millionar, 3,8 milliardar og 12,3 milliardar kroner, skriv Dagsavisen. Ikkje ein gong Rødt sitt forslag reverserer den sittande regjeringa sine skattekutt.

 • Rødt vil utvide prevensjonsordning

  Rødt vil sette av 47,5 millioner kroner til å utvide ordningen med gratis prevensjon for kvinner. Det kommer frem i partiets alternative budsjettet. I dag får jenter mellom 16 og 21 år støtte til kjøp av prevensjon. Rødt vil utvide dette til 25 år.

Partileder Bjørnar Moxnes taler
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger