Rødt - Landets røde rebell

Ifølge partiet selv er Rødt «partiet for deg som blir forbanna når det skjer noe galt (...), og for deg som vil gjøre noe med det».

Hallo i valget, RV
Foto: NRK

Rødt er en sammenslåing av Rød Valgallianse (RV), Rød Ungdom og AKP (m-l).

Det har fortsatt et sosialistisk utgangspunkt og har tilhold på den ytterste venstresiden i norsk politikk. Og det skiller seg fra de andre partiene ved at det har en grunnleggende samfunnsendring som mål. Partiet vil utjevne klasseforskjeller og er imot kapitalisme.

Bokstav-venstre

Rødt er et ungt parti, kun to år gammelt. 11. mars stiftet Rød Valgallianse (RV) og AKP (m-l) partiet Rødt, med Rød Ungdom som ungdomsorganisasjon. RV var det største partiet, og den gang RV-leder Torstein Dahle ble også det nye partiets leder.

RV ble grunnlagt som Arbeidernes Kommunistpartis (AKP m-l) valgfront i 1973 og besto opprinnelig av en allianse av AKP m-l og uavhengige sosialister. Fra 1991 ble RV en selvstendig organisasjon.

Valgfronten var et produkt av studentopprøret på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet, hvor en politisk radikal vind feide gjennom Vesten - med opprør mot det etablerte. Opprør mot USAs krigføring i Vietnam og dominans i Sør- og Latin-Amerika sto sentralt - i likhet med kameratskap og solidaritet med det meste av verdens frigjøringsbevegelser.

Bokstavvenstre ble de kalt i nabolandet Sverige - grupperingene som etablerte seg på ytterste venstre fløy, noen mer revolusjonære enn andre.

AKP (m-l), som bekjente seg til marxist-leninismen, brøt ut fra Sosialistisk Ungdomsforbund (SU) i 1969.

AKPerne markerte seg utover i 1970-årene gjennom sterk innflytelse i forskjellige studentorganer, gjennom avisen Klassekampen og ikke minst gjennom kampen mot Arbeiderpartiets og LOs på arbeidsplassene.

Mange av partimedlemmene var unge studenter som valgte å bli "proletarer" - som jo er sentrale i den kommunistiske rangordningen. Et av målene var å komme seg inn i fagforeningene og få makt derfra.

Noen klarte det og sto i spissen for storstreiker på sentrale norske bedrifter.

Dette sammen med kampen for et norsk kommunistisk samfunn, lå bak den beinharde kampen Ap svarte med, og var en av grunnene for en den massive politiovervåkingen enkelte av medlemmene ble satt under.

Til tross for leninismen i navnet, partiet hadde skarp front mot Sovjetunionen og så mot Kina og Albania - sistnevnte ble kalt "sosialismens fyrtårn i Europa".

De uavhengige sosialistiene var noe mer avslappet i sin stil, både til ideologien og disiplinen som ble utvist i AKP - hvor selv tidligere ledere ble ekskludert for å være for «høyrevridde.»

Da "revolusjonsfaren" gled over og kommunistfrykten la seg, ble noen av de "proletariserte studentene" noen av de mest respekterte tillitsmenn i norsk arbeidsliv, som daværende Kværners Rolf Utgård.

Korrupsjon og sauer

Siden 1973 har RV stilt egne lister ved alle stortingsvalg, unntatt i i 1989 hvor det gikk inn i alliansen Fylkeslistene for miljø og solidaritet.

Sauer er vel ålreite dyr.

Liv Finstad da hun skulle forklare hvorfor sauen spesielt var nevnt i RVs partiprogram

RV var representert på Stortinget i 1993–1997 ved Erling Folkvord fra Oslo. Han hadde blitt landskjent og respektert i mange miljøer gjennom sine avsløringer av korrupsjonstilstandene i Oslo kommune, og var en av hovedstadens mest populære politikere.

Livet på Stortinget er som et sosialt og politisk akvarium. Jeg har ikke lyst til å ende som en politisk gullfisk.

Erling Folkvord

Etter stortingsvalgene i 1997, 2001 og 2005 fikk partiet ikke inn noen representanter på Stortinget.

Mot USA, NATO og Israel

En av både RV og nå Rødts viktigste saker, har vært å hente norske soldater hjem fra Afghanistan.

I tillegg vil partiet melde Norge ut av NATO.

Rødt betegner seg som «et nytt, revolusjonært alternativ i norsk politikk».

«Det som er det viktigste for Rødt i vårt politiske arbeid, er å jobbe sammen med folk om konkrete saker og skap engasjement mot urettferdighet. Vi vil ikke sitte i kommunestyrer og Storting for å være flinke, men ønsker å utfordre makten sammen med folk,» skriver partiet selv på sine hjemmesider.

Norges Bank satte opp renten tidlig på sommeren 2002. Det var en usedvanlig skadelig beslutning. Renten burde ha vært satt ned. Dette var nettopp et forsøk på å gi de fagorganiserte en lærepenge om at et godt lønnsoppgjør ikke lønner seg.

Torstein Dahle

Se: Partilederprofil: Torstein Dahle

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger