NRK Meny
Normal

Røde Kors mener terrordommer bryter med folkeretten

Røde Kors mener dommen fra Oslo tingrett strider mot folkeretten, fordi det slås fast at det å drive med helsehjelp på vegne av terrorgrupper er straffbart.

Syria-farere i Syria

HUMANITÆRT ARBEID: Valon Avdyli (til venstre) og Djibril Abdi Bashir (nummer to fra venstre) avbildet på en landevei i Syria. De to hevder de var i det borgerkrigsherjede landet for å drive med humanitært arbeid.

Foto: Privat / NRK

Mads Harlem i Røde Kors i Syria

I SYRIA: Mads Harlem i Røde Kors har selv vært i Homs i Syria og sett skadene borgerkrigen i landet har medført.

Foto: Olav Saltbones / Norges Røde Kors

I mai i år ble tre personer for første gang dømt for tilknytning til ekstremistgruppa IS i Syria. Ankesaken skal opp i Borgarting lagmannsrett neste uke.

To av de tiltalte, Djibril Abdi Bashir (31), Valon Avdyli (29), hevder de var i Syria for å drive humanitært arbeid.

Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Røde Kors, mener tingrettsdommen er feil.

– Vi mener det er i strid med folkeretten at Oslo tingrett sier at det å drive med helsehjelp på vegne av væpnede grupper eller terrororganisasjoner er straffbart. Vi tror det vil kunne gå ut over sivilbefolkningen i ISIL-kontrollerte områder, sier Harlem.

– Ikke vurdert bevismessig

Geneve-konvensjonen

GENEVE: I en tilleggsprotokoll i Genèvekonvensjonen heter det at den som yter humanitær hjelp i krig ikke kan straffes.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Harlem viser særlig til en formulering i dommen fra 8. mai i år, der det heter at logistisk og humanitært arbeid bidrar til at ressurser frigjøres, så ISIL kan «skape sitt kalifat ved hjelp av terrorvirksomhet»

Harlem understreker at han uttaler seg på prinsipielt grunnlag, og ikke tar stilling til om Syria-farerne også har begått straffbare handlinger.

– Vi har overhodet ikke gått inn og vurdert den bevismessige siden av hva de faktisk har gjort. Er det slik at de også har gjort andre oppgaver, skal de stilles til ansvar for det, men det er ikke det Oslo tingrett har gjort, sier Harlem.

– De har sagt at det å drive helsehjelp er straffbart og ulovlig etter norsk straffelov. Det er galt, derfor sier Røde Kors ifra, sier Harlem.

– Enig

Jan Glent og Svein Holden

UENIGE: Førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent er uenig i argumentasjonen fra Røde Kors. Det er ikke Svein Holden (t.h.).

Foto: Olav Døvik / NRK

Svein Holden, som forsvarer Avdyli, er enig i Røde Kors vurderinger, og viser blant annet til Genèvekonvensjonen. Her heter det at den som yter humanitær hjelp i krig ikke kan straffes.

– Min klient sier han tilhørte en organisasjon i Syria som ikke er listet som terrororganisasjon. Når tingretten først plasserer ham som medlem av IS, så har vi merket oss at de ikke finner grunnlag for å avvise hans opplysninger om at han hovedsakelig bedrev handlinger av humanitær og logistisk karakter, sier Holden til NRK.

Også Fredrik Schøne Brodwall, som forsvarer Bashir, stiller seg bak Røde Kors' vurderinger.

– Kan straffes

Aktor i saken fra mai, førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent, er helt uenig i at man ikke kan straffes for deltakelse i en terrorgruppe etter paragraf 147 d, dersom man driver med humanitært arbeid.

– Vi er uenige i at det ikke er straffbart å utføre humanitært arbeid på en slik måte at en er å anse som deltaker i en terrororganisasjon, sier Glent.

Utover dette ønsker ikke Glent å kommentere saken, fordi spørsmålet vil bli et tema i ankesaken.

Våpendeler som skulle sendes til Syria

VÅPEN: Disse våpendelene ble kjøpt i Norge, og skulle sendes til Syria.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger