Høyre-politiker risikerer flere års fengsel etter naken-hacking

Politiet jobber tirsdag intenst med å kartlegge omfanget av Tor Johannes Hellelands datainnbrudd og tyveri av nakenbilder.

Drammen politistasjon

Søndre Buskerud politidistrikt sier de etterforsker to straffbare forhold i saken. De fikk først vite om saken i januar i år, men valgte den gang å ikke etterforske saken.

Foto: Frank Barth-Nilsen / NRK

Høyre-politiker Tor Johannes Helleland (23) brøt seg inn i flere unge kvinners nettskyer og private e-postkontoer, og videreformidlet deres høyst personlige bilder til hardpornonettsteder. Nå etterforskes han av politiet i Søndre Buskerud.

– Vi har intensivert etterforskningen av denne saken det siste døgnet og er i gang med ulike undersøkelser både av teknisk og taktisk karakter. Vi har hatt innledende samtaler med de fleste kjente partene i saken, inkludert de ofrene vi vet om til nå, sier politiinspektør Per Morten Sending til NRK.no.

Han er påtaleansvarlig i Søndre Buskerud politidistrikt og leder etterforskningen av saken.

To ulike kriminelle forhold

Per Morten Sending

Politiinspektør Per Morten Sending i Søndre Buskerud politidistrikt sier de vurderer videreformidlingen av nakenbildene som en potensielt mer alvorlig sedelighetsforbrytelse.

Foto: NRK

Sending forklarer at politiet i utgangspunktet etterforsker to ulike straffbare forhold i saken.

– Det dreier seg om innbruddene i dataskyene, altså at han urettmessig kan ha tilegnet seg andres passord og bilder. Dette omfattes av straffelovens paragraf 145 og har en strafferamme på inntil ett års fengsel, sier politiadvokaten til NRK.no.

Det andre forholdet omhandler videreformidlingen av bildene på nettet og vurderes av politiet som en potensielt mer alvorlig sedelighetsforbrytelse.

– Da kan det være snakk om lengre fengselsstraffer. Alvorlighetsgraden her avgjøres blant annet av omfang, hvor kompromitterende bildene er og også av jentenes alder, sier Sending.

– Er det skjerpende dersom noen av jentene har vært under 18 år på bildene?

– Det er i hvert fall ingen formildende omstendighet, for å si det sånn.

Kartlegger omfanget

Selv om politiet mandag var i kontakt med Tor Johannes Helleland som følge av pressemeldingen han selv sendte ut har han formelt ikke vært inne til avhør enda.

– Dette tar vi sikte på å få gjennomført en av de nærmeste dagene. Når han kommer til avhør vil han også få status som siktet i saken, sier Per Morten Sending.

Han kan ikke si noe om hvor lang tid politiet vil bruke på å etterforske saken, men sier at førsteprioritet nå vil være å kartlegge omfanget av datainnbruddene og få oversikt over hvor mange kvinner Høyre-politikeren har stjålet og spredd bilder av.

– Vi ønsker å vite hvor mange som er involvert, hvor mange bilder det er snakk om og i hvilket tidsrom det har pågått.

Avslørt i avis

Det var på lørdag at VG Helg kunne avsløre at en lokalpolitiker for Høyre hadde hacket seg inn på iCloud-kontoene til flere unge kvinner og deretter spredd både nakenbilder og andre lettkledde bilder av dem på nettet.

Etter dager med spekulasjoner på ulike nettsider stod 23 år gamle Tor Johannes Helleland frem i en pressemelding mandag ettermiddag. I pressemeldingen beklaget han handlingen sine på det sterkeste.

Helleland er foruten å være medlem av bystyret i Drammen også ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Høyres hovedorganisasjon, med ansvar for driften av partiets profiler på sosiale medier.

Utelukker ikke misbruk av stilling

Tor Johannes Helleland

ERKJENT FORHOLD: Tor Johannes Helleland har beklaget å ha stjålet og publisert nakenbilder av unge jenter.

Foto: Drammen Kommune

Helleland har tidligere innehatt en rekke sentrale tillitsverv i Unge Høyre. De fleste av ofrene som til nå er kjent i saken er personer han ble kjent med gjennom Høyre- og Unge Høyre-systemet.

Han har kunnet stjele passord og bilder blant annet ved å kjenne til personopplysninger om jentene. Partiets nestleder Jan Tore Sanner har ikke villet bekrefte overfor NRK om de mistenker at Helleland kan ha fått tak i denne informasjonen gjennom vervene sine.

– Det har vi ingen kunnskap om, sa Sanner i en reportasje i Dagsrevyen mandag kveld.

Ville først ikke etterforske

Det var mandag ettermiddag at politiet i Søndre Buskerud i samarbeid med statsadvokaten i Oslo bestemte seg for å starte etterforskning i saken.

Politiet ble først informert om saken da hacker Einar Otto Stangvik kontaktet dem med sine private undersøkelser i slutten av januar i år. Han hadde på eget initiativ funnet frem til gjerningsmann og flere ofre.

Politiet valgte den gang å ikke etterforske saken.

– På det tidspunktet hadde vi tre drap å jobbe med, og vi var usikre på alvorlighetsgraden og om noen ville anmelde saken. Vi prioriterte det ned, noe vi ser i ettertid at var feil, sa fungerende politimester Jan Erik Strøm til NRK.no i går.

Etter VGs avsløring og andre mediers oppslag om saken i helgen ba Riksadvokaten om en forklaring på politiets avgjørelse.

Les også: Høyre-politiker beklager

Les også: Politiet åpner sak mot Høyre-politiker

Les også: – Sjokkerte over at en av våre egne kunne gjøre dette

Uavklart påtaleansvar

Jourhavende statsadvokat Berit Sagfossen bekrefter å ha mottatt en redegjørelse fra politiet i Søndre Buskerud politidistrikt, men enn så lenge kommer ikke dette leddet hos påtalemyndigheten til å foreta seg noe.

– Jeg er kjent med at politiet har iverksatt etterforskning i saken. Dette er også videreformidlet til riksadvokaten. Foreløpig er det ikke noe i saken som foranledninger ytterligere tiltak herfra, sier jourhavende statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter til NRK.no.

Hvilket nivå i påtalemyndigheten som har kompetanse til å påtaleavgjøre en sak er lovregulert. Mange saker påtaleavgjøres av politijurist, for øvrig ligger påtalekompetansen hos statsadvokat og i de alvorligste sakene hos riksadvokaten.

Ikke avhengig av anmeldelse

Dersom en sak har særlig stor allmenn interesse eller hvis overordnet myndighet bestemmer det, kan saken bli avgjort av høyere påtalemyndighet selv om kompetansen til å avgjøre saken ellers ligger hos politiet.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer til sakens behandling nå, heller ikke til spørsmålet om politiet vil sende inn saken til avgjørelse her under henvisning til at saken har særlig stor allmenn interesse, sier Sagfossen.

Politiet i Søndre Buskerud politidistrikt har uttalt i media at en av grunnen til at de ikke gikk videre med saken med Høyre-politikeren er at det ikke har foreligget en anmeldelse.

– Hvordan stiller saken seg dersom det ikke kommer en anmeldelse mot gjerningsmannen?

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke trenger å foreligge en anmeldelse for at politiet skal iverksette etterforskning eller for at det skal kunne tas ut en tiltale. Det er kun i noen mindre alvorlige saker at det er et vilkår for straffeforfølgning at en fornærmet har fremsatt begjæring om å påtale forholdet, forklarer Sagfossen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger