Riksadvokaten: – Jukseanmeldelser bør neppe henlegges

Politiet bør trolig ikke henlegge anmeldelser om førerkortjuks slik de ofte gjør i dag, sier Riksadvokaten. Saken skal tas opp etter påske.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

TENKER PÅ TRAFIKKSIKKERHET: – Det er viktig for trafikksikkerheten å ha virkemidler som motvirker juks og sikrer at førere er skikket, skriver Riksadvokat Tor-Aksel Busch til NRK.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Lørdag avslørte NRK et nettverk på Østlandet som hjelper personer å jukse på teoriprøven til førerkort. De garanterer at man står på prøven, uten å kunne trafikkreglene.

De siste to årene har Statens vegvesen avdekket grov juks ved sine trafikkstasjoner minst 64 ganger. 39 saker har blitt anmeldt, men de fleste er henlagt. Politidirektoratet har henvist spørsmålet om henleggelsene til Riksadvokaten.

– Anmeldelser inngitt av Vegvesenet bør neppe henlegges av kapasitetsgrunner. Problemstillingen vil bli drøftet med statsadvokatene over påske, skriver Riksadvokat Tor-Aksel Busch i en epost til NRK.

Mannsstemme fra hijab

I desember i fjor ble nok en juksesak henlagt, denne gangen av Østfold politidistrikt. En kvinne ble tatt på fersken da prøvelederen ved Hafslund trafikkstasjon i Østfold hørte stemmen til en mann fra kvinnens hijab.

Ved nærmere undersøkelse fant prøvelederen en blåtannpropp i kvinnens øre. Hun tok også opp en telefon som var gjemt i støvelen.

Grafikk, teoriprøvejuks

SLIK FUNGERER DET: Denne grafikken viser hvordan det somaliske nettverket utfører den jukset. I andre tilfeller har Vegvesenet oppdaget at folk har tatt med seg andre typer kommunikasjonsutstyr og kameraer.

Foto: Lotte Camilla Holst-Hansen / NRK

De fleste politidistrikt gjør som Østfold, og henlegger. Andre ganger har jukserne fått en bot. Noen få steder har det endt med domfellelse på betinget fengsel og bot.

I de fleste anmeldelsene NRK har fått innsyn i legger jukserne kortene på bordet og innrømmer hva de har vært med på.

– Særlig viktig å etterforske hvis jukset er organisert

Riksadvokatens underordnede i Oslo statsadvokatembete har også vært med på en endelig henleggelse av en juksesak. I 2014 skrev Statens vegvesen at de var «helt avhengige av politiets hjelp for å ta saken videre», da ble en mann avslørt med et kamera montert i skjorteknappen. Han ble avslørt fordi han beveget albuen på en merkelig måte.

Da, og nå, kan Statens vegvesen kun straffe juksere med 14 dagers karantene. Denne uka lovet samferdselsministeren å stramme inn lovverket, og legger opp til ett års karantene.

Riksadvokat Busch skriver at det i tillegg kan være viktig at politiet etterforsker sakene.

– Sivilrettslige tiltak, som karantene eller tap av retten til førerkort, vil være effektivt. Dersom det viser seg at jukset har et organisert tilsnitt vil det være særlig viktig å ta i bruk strafferettslige virkemidler.

Skjulte opptak inne fra bilen på vei til trafikkstasjonen i Drøbak. – Det vi driver med er ikke ulovlig, hevder bakmannen.

– VI SELGER IKKE «DRUGS»: Hør bakmannen forklare hvordan han organiserer førerkortjuks over hele landet.

Vil ikke kreve nasjonal etterforskning

Slik NRK fortalte på lørdag organiserer minst tre nettverk teoriprøvejuks i Sør-Norge. Et somalisk, et irakisk og et albansk.

Politiet i Haugesund, som nylig har etterforsket en sak som endte med domfellelse, har også indikasjoner på at jukset er organisert og landsomfattende. Riksadvokaten vil likevel ikke be politiet om en felles etterforskning over hele landet.

– Med de opplysninger som foreligger i dag kan Riksadvokaten ikke se at ordre om sentralisert etterforsking fremstår som et adekvat tiltak, skriver Busch.

SISTE NYTT

Siste meldinger