Hopp til innhold

Riksadvokaten: – Gjengkriminaliteten skal bekjempes med kraft og styrke

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener lange fengselsstraffer vil være avgjørende for å bekjempe gjengkriminaliteten i Oslo. – Det er viktig å bryte opp miljøene.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er bekymret for gjengkriminaliteten i Oslo. – Den har en intensitet, den skjer til dels i det åpne rom og det omsettes narkotika faretruende nær skoler, så dette er en utfordring for oss.

Foto: Tormod Strand/NRK

– Vi vil ikke at det skal utvikle seg områder i vårt land hvor det er fritt frem for kriminalitet, sa Riksadvokat Tor-Aksel Busch etter dagens møte med polititoppene i Oslo, Kripos og statsadvokaten i Oslo.

Han pekte med en advarsel på nabolandet Sverige, hvor politiet sliter med å opprettholde kontrollen i flere områder der kriminelle gjenger har fått for mye makt.

– Dette er forhold vi ikke vil ha i vårt land, og det er vår oppgave å slå ned på slike tilstander, og det skal vi gjøre med kraft og styrke.

Busch sier at det er bred enighet om nødvendigheten av en samordnet innsats mellom Oslo politidistrikt og Kripos, for å bekjempe gjengkriminalitet.

Lange fengselsstraffer

Han sier videre at de fremover vil satse på reaktive tiltak som straffesaksbehandling og iretteføring for domstoler.

– Lange fengselsstraffer er viktig for å bryte opp miljøene, slik at miljøer i ytterkretser av gjengene ser at personene de ser opp til ikke fortjente den oppmerksomheten de gir dem.

Under dagens møte ble det gjort en redegjørelse for flere av dem sakene som nå er oppe til behandling.

– Flere av dem ser an til å ende med tiltalebeslutninger og lange fengselsstraffer.

Hvis du skulle peke på noe ved den innsatsen politiet har gjort på området de siste årene, hva er det du ikke er fornøyd med?

– Dette var ikke et møte for å skue bakover, men for å se på hvordan situasjonen er i dag og på å se fremover. Etter dagens møte kan jeg med stor sikkerhet si at politiet prioriterer riktig i dag.

Foreslår endringer av ungdomsstraff

Justisministeren har nylig bedt politidirektoratet om forslag til ulike regelendringer som kan forbedre innsatsen mot å bekjempe gjengkriminalitet.

Busch sier de vil komme med forslag på flere områder, blant annet for ungdomsstraff.

– Vi ser at ungdomsstraff er på sin plass for personer som er i ytterkanter av de kriminelle miljøene. Etter mitt syn fungerer den bra, men den kan bli bedre og vi vil legge inn forslagene i dokumentet som fremmes for ministeren med frist 1. september.

Det var Riksadvokaten som innkalte til møtet, og de varslet på forhånd at de ønsket å komme fram til konkrete forslag til tiltak for å bekjempe gjengene.

– Hensikten med møtet er å få en oppdatert og ærlig situasjonsbeskrivelse, diskutere og koordinere den videre oppgavefordelingen, samt påse at hele etaten, både på et strategisk og et operativt plan, trekker i samme retning, skrev riksadvokatembetet i en e-post til NTB mandag morgen.

Kjemper om territorier

En av gjengene som er i politiets søkelys, er gjengen Young Bloods. Gjengen har sitt utspring i Holmlia-området i bydelen Søndre Nordstrand.

I februar i år uttalte politimester Hans Sverre Sjøvold at mange av de alvorlige hendelsene i bydelen var et resultat av gjengkriminaliteten i området.

– Vi må være ærlige og si at vi har kriminelle som hegner om egne revirer for å drive med kriminalitet på Holmlia, uttalte han til NRK.

Gjengmedlemmene i Young Bloods er unge og består av personer med ulike nasjonaliteter og ulik etnisk bakgrunn.

Ifølge VG har gjengen vokst seg store de siste ti årene. I en hemmeligstemplet rapport fra 2016 som avisen har fått tak i, skriver politiet at gjengen tjener millioner på salg av narkotika.

«Young Bloods har over tid gått fra å være en mer løst knyttet gruppe til å bli en betydelig aktør innen det etablerte gjengmiljøet i Oslo» heter det i en etterretningsrapport fra 2016 som VG har fått tilgang til.

Bare i løpet av de siste året har personer knyttet til gjengen vært involvert i flere grove volds- og narkotikasaker i Oslo-området.

Store mengder narkotika

I slutten av juni ble mellom 600–700 kilo cannabis beslaglagt av Kripos, og ni personer ble pågrepet og varetektsfengslet.

Gateverdien var ifølge Kripos på mellom 70–105 millioner kroner. Samtidig slo dansk politi til mot et narkodepot i Holbæk i Danmark. Leder for taktisk etterforskning i Kripos, Eivind Borge, sier at de to beslagene var del av en koordinert aksjon som heter «Operasjon Hubris».

Borge har tidligere sagt til NRK at de knytter det omfattende beslaget til gjengmiljøene i Oslo.

Kripos mener at gjenger i Norge fungerer som mottakerapparat og står for videresalg av stoffet.

Rapport: – Situasjonen er forverret

I en rapport fra Oslo Statsadvokatembete, konkluderes det med at situasjonen rundt de kriminelle miljøene ser ut til å ha forverret seg siden 2016.

– Bildet er vel at de kriminelle vi så hadde etablert seg i 2016 og tidligere har blitt mer manifesterte, og at det har vært en rekruttering til disse miljøene. De var etablerte når det gjaldt territorier og kriminell virksomhet. Vi har sett at det har vært mer alvorlige episoder i senere tid, sier statsadvokat Per Egil Volledal til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger