Hopp til innhold

Riksadvokaten: – Det hemmelige prosjektet har ingen betydning for denne saken

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Eirik Jensen har forklart at et hemmelig, nasjonalt prosjekt kan forklare blant annet kodespråk og ekstra kontanter. Riksadvokat Tor-Aksel Busch avviser at prosjektet har betydning for saken mot Jensen og Cappelen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch forklarte seg i Jensen/Cappelen-saken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch forklarte seg i Jensen/Cappelen-saken.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

En halvtime før han inntok vitneboksen hilste Riksadvokaten på Eirik Jensen i Oslo tinghus. Tonen var gemyttlig. Men inne i rettssal 250 kom Riksadvokaten med dårlig nytt for Jensen.

Han avviste tvert at det hemmelige prosjektet kan forklare Jensens oppførsel i denne saken.

Jensen har i retten lagt vekt på involveringen i et topphemmelig, nasjonalt prosjekt som ingen kollegaer eller sjefer visste om. Oppgavene skulle være så hemmelige at det var nødvendig med kodespråk, fluktplaner, ekstra kontanter og våpen.

– Er det noen berøringspunkter mellom dette prosjektet og saken mot Jensen og Cappelen? spurte aktor Guro Glærum Kleppe.

– Jeg vil si til lagretten at Riksadvokaten har avgjort tiltalespørsmålet. Etter min beste overbevisning er det ingen sammenheng mellom disse prosjektene, de har ingen betydning for hverandre utover at Eirik Jensen har vært inne i begge, svarte Busch.

– Vi står ved vår beslutning

– Det er ikke kommet frem noe her i dag som endrer på vår beslutning. Jeg kan forsikre om at tiltalebeslutningen kom frem etter en samvittighetsfull og grundig vurdering, og det har ikke kommet frem som endrer den beslutningen, sier riksadvokaten etter å ha vitnet i lagretten.

Han synes imidlertid utspørringen av Jensen advokat John Christian Elden var merkelig.

– Han skal ha meg til å gjøre vurderingen av mange saker og informasjon som man kan få frem på en annen måte, jeg synes ikke det nødvendigvis lå i kjernen av det som retten burde være interessert i, sier Busch.

Fare for liv og helse

Advokat Elden reagerte på Riksadvokatens avvisning. Han mener det er problematisk når Busch ikke kan si noe om innholdet i prosjektet.

– Du får bare tro meg på mitt ord gitt under ed, sier Busch og presiserer at han er en av de få som kjenner prosjektet godt og vet hva det dreier seg om, men at han ikke har vært inne i den operative håndteringen.

Busch sier han fikk høre om det hemmelige nasjonale prosjektet første gang i april/mai 1998. Han sier det var «et ikke navngitt politidistrikt» som hadde prosjektet, og at det ble gjort nasjonalt.

– Jeg fikk vite om det fordi det var sensitivt med fare for liv og helse, og da var det naturlig at jeg ble orientert, sier Busch.

Riksadvokat Busch og Eirik Jensen

MØTTES PÅ MORGENEN: Riksadvokat Tor-Aksel Busch hadde en kort samtale med Eirik Jensen i gangen utenfor rettssalen.

Foto: Olav Døvik / NRK

I etterkant av vitneavhøret sier riksadvokaten at han har forståelse for at det er problematisk å ikke kunne snakke om prosjektet.

– Jeg er bundet av en lovbestemt taushetsplikt, det er en konsekvens av regelverket vårt. Etter mitt syn er det en reell fare for liv og helse. Derfor kan ikke prosjektet brettes ut i full offentlighet, selv om journalister gjerne skulle ønsket det.

– Ble bedt om å ordne en kinkig situasjon

Busch sier han ikke hørte noe om det hemmelige prosjektet mellom 1998 og 2011. Men på et tidspunkt ble han bedt om hjelp til å hindre at detaljer om prosjektet lekket ut.

– Jeg fikk en telefon fra Einar Aas som ønsket møte om en sensitivt sak som hastet. Man fryktet at prosjektet som sådan ble kjent med fare for liv og helse. De kom til meg for å få hjelp til å ordne opp i en vanskelig og kinkig situasjon. Jeg traff noen beslutninger, og det var noe tilleggsaktivitet ut i 2012. De grepene vi gjorde var etter mitt syn vellykket. Man kunne gå tilbake til en vanlig fase, forklarer Busch.

I desember 2013 ble det besluttet at det hemmelige prosjektet skulle avsluttes. Det skulle gis noen måneder etter det for å avslutte prosjektet på en ordentlig måte.

Ankesaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett

MANGELFULL ETTERFORSKNING: John Christian Elden mener det er vanskelig når det ikke går an å etter gå påstandene Riksadvokaten kommer med.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Elden: – Riksadvokaten belyste mangelfull etterforskning

– Jeg synes han ga gode avklaringer, også om hva en etterforskning krever, og vi er slett ikke overbevist om at denne saken oppfyller de villkårene, sier Eirik Jensens advokat, John Christian Elden.

– Hvorfor ikke det?

– Man har ikke foretatt analyser for å fastsette innførselstidspunktet for narkotika før tiltale ble tatt ut, da har man heller ikke kunnet underøke hva Jensen gjorde på de tidspunktene hvor narkotika evetuelt ble innført. Det mener vi er en ganske sentral svakhet i denne saken, som ble belyst ytterligere gjnneom Riksadvokatens vitnemål, sier Elden.

24. februar 2014 ble Eirik Jensen pågrepet i garasjen på politihuset i Oslo og siktet for grov korrupsjon.

22. januar trekker juryen seg i lagmannsretten tilabke for å avgjøre skyldspørmålet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger