Riksadvokaten snur – vil ha fast bevæpnet politi

Terrorfaren har ført til at Riksadvokaten har endret mening og går i et høringssvar inn for fast bevæpning av norsk politi. – Det er mer et spørsmål om når en slik handling vil finne sted, enn om den kommer, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch skriver at han har tvilt seg frem til konklusjonen om at politiet bør bevæpnes.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi har tvilt oss frem til et ja til bevæpning fordi vi mener at terrortrusselen mot Norge er såpass klar at vi må forvente at det kan komme et angrep mot myke mål, sier Busch til NRK.

Busch kommer med anbefalingen om bevæpning av politiet i et høringssvar Riksadvokaten har sendt til Justisdepartementet.

Busch sier til NRK at Riksadvokaten i utgangspunktet var mot bevæpning, men at de endret mening under arbeidet med høringssvaret. Nå vil de ha permanent bevæpning i hele landet, men er åpne for unntaksløsninger for situasjoner hvor det ikke er nødvendig.

Han sier at hurtig politirespons har reddet liv i flere terrorangrep i Europa den siste tiden og at det er avgjørende for at han har skiftet mening.

Trusselen fra blant annet ISIL og Al Qaida må sies å kunne rette seg mot hele Europa. De angrep som hittil har skjedd, blant annet i Paris, Nice, Berlin, Brussel, Barcelona, Manchester, København, London og Åbo, illustrerer dette.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch / Justisdepartementet

– Vi kan ikke se at løsningen er i strid med grunnprinsippene i vår rettstradisjon eller utfordrer den liberale rettsstat, skriver Riksadvokaten.

Kaller utvalget «for optimistisk»

Justisdepartementet sendte i slutten av mai ut Bevæpningsutvalgets rapport på høring.

Flertallet i utvalget ønsket å fortsette dagens ordning med et ubevæpnet politi, med såkalt fremskutt lagring, som betyr at politiet har våpnene innelåst i bilene sine når de er på patrulje.

Senest i forrige uke gikk Politidirektoratet inn for at politiet i hovedsak skal fortsette å være ubevæpnet.

Busch mener at utvalget er «for optimistisk ved sin beskrivelse og konklusjon av trusselsituasjonen» og viser i stedet til PSTs svært kritiske høringsuttalelse.

Riksadvokaten viser blant annet til terrorangrepet i Stockholm i april da fem mennesker ble drept da en terrorist kjørte en lastebil inn i folkemengden på Drottninggatan, som et eksempel på at trusselbildet i Norden ikke er ulikt situasjonen ellers i Europa.

Busch viser også til terrorangrepene i London i mars og juni der terroristene i begge tilfeller først kjørte ned mennesker før de angrep med kniv. I begge tilfeller ble gjerningsmennene skutt på stedet etter noen minutter.

Disse hendelsene viser hvor raskt mange liv kan gå tapt, og at hurtig politirespons kan være viktig for å stanse denne typen angrep som vi har sett altfor mange av. Dette er det avgjørende faktum for at riksadvokaten har endret oppfatning i bevæpningsspørsmålet, sammenholdt med den kjensgjerning at alt tyder på at Norge vil bli rammet av lignende terrorhandlinger, før eller siden.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch / Justisdepartementet

– Ikke nok med fremskutt lagring

Riksadvokaten mener nødvendige tiltak derfor bør iverksettes før skade har skjedd og mener politibevæpning er ett av flere slike tiltak.

– Det er mer et spørsmål om når en slik handling vil finne sted enn om den kommer, skriver Busch.

Han skriver på den bakgrunn at det er vanskelig å forstå at fremskutt lagring gir rask nok respons i alle tilfeller og at rask respons kan være av avgjørende betydning.

– Rask respons vil kunne gi et resultat som har direkte livreddende virkning for kvinner og barn, sier Busch til NRK.

Går mot midlertidig bevæpning

På grunn av terrorfaren har norsk politi flere ganger de siste årene vært bevæpnet over perioder på flere måneder.

Busch går mot midlertidig bevæpning av flere grunner, blant annet fordi det vil skape usikkerhet hos publikum.

Samtidig advarer Busch mot en utvikling som innebærer at alt uniformert personell i alle sammenhenger må være bevæpnet, men mener det må være mulig å finne løsninger for dette.

Advokatforeningen er uenig

Også Advokatforeningen har avgitt et høringssvar og de støtter Bevæpningsutvalgets konklusjon om et fortsatt ubevæpnet politi.

Norsk politi har tradisjonelt vær ubevæpnet med et sivilt preg, og befolkningens forhold til politiet har vært preget av høy tillit, skriver Advokatforeningen.

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen sier til NRK at de mener at fremskutt lagring av våpen i bilene bør være tilstrekkelig.

Hun sier at erfaringene fra den perioden politiet bar våpen ikke bare var gode, med blant annet vådeskudd.

Når erfaringene fra midlertidig bevæpning snarere viser en forhøyet risiko for skader både på tjenestepersoner og befolkningen for øvrig, kan Advokatforeningen ikke støtte et forslag om en generell bevæpning av norsk politi.

Advokatforeningen / Justisdepartementet

– Vår erfaring er ikke at det blir tryggere om politiet har våpen på hoften, sier Smith til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger