Hopp til innhold

Riksadvokaten skal avgjøre gjenopptakelse i Søviknes-saken

Riksadvokatembetet skal innen kort tid avgjøre om politietterforskningen av Søviknes-saken blir gjenopptatt. I så fall kan Terje Søviknes bli kalt inn til nye avhør.

Terje Søviknes

KAN BLI NYE AVHØR: Riksadvokaten skal ta stilling til om politietterforskningen av Søviknes-saken gjenopptas. I så fall risikerer Søviknes å bli kalt inn til nye avhør.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Statsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten sier til NRK at de vil starte behandlingen av saken så snart de mottar prosesskrivet fra jentas advokat en av de nærmeste dagene.

Han opplyser at Riksadvokaten vanligvis avgjør slike saker innen 30 dager.

18 år gammel sak

Søviknes-saken ble offentlig kjent i 2001. Fremskrittspartiets nestleder Terje Søviknes innrømmet å ha hatt sex med en 16 år gammel jente på landsmøtet i ungdomspartiet året i forveien.

Jenta hevdet at det som skjedde var ufrivillig fra hennes side. Saken ble etterforsket av politiet, men senere henlagt som «intet straffbart forhold».

Kvinnen er idag 34 år gammel. Hennes advokat Jannicke Keller-Fløystad har begjært gjenopptakelse av etterforskningen fordi jenta mener henleggelsen skjedde på feilaktig grunnlag.

– Både mangler ved etterforskningen og valg av henleggelseskode gjør at det må stilles spørsmål ved om etterforskningen var objektiv, eller om det ble tatt utenforliggende hensyn, sa Keller-Fløystad til Bergens Tidende i juni i år.

Søviknes-rådgiver: – Har ingenting med spekulasjonene om avgang

Terje Søviknes sitter i budsjettkonferanse idag, men hans politiske rådgiver Christian Haugen skriver i en tekstmelding til NRK at Søviknes tar beslutningen til etterretning.

– Terje ble torsdag ettermiddag informert om at statsadvokatembetet har mottatt klage på sitt vedtak fra juni om ikke å gjenoppta den 18 år gamle saken, og at klagen blir oversendt Riksadvokaten. Terje tar dette til etterretning og avventer Riksadvokatens behandling av klagen.

– Denne klagen har ingen sammenheng med dagens spekulasjoner om at Terje går av som statsråd, skriver Haugen i tekstmeldingen.

Ønsker endret henleggelseskode

Kvinnen ønsker etter det NRK forstår først og fremst å oppnå at sakens henleggelseskode blir endret fra å være «henlagt som intet straffbart forhold», som kvinnen har opplevd som en belastning.

Kvinnen ønsker henleggelseskoden endret til «henlagt etter bevisets stilling» slik at det kommer frem at partene har forklart seg ulikt om hendelsesforløpet den natten på Frps landsmøte for 18 år siden.

Blir normalt avgjort innen 30 dager

Keller-Fløystad opplyser til NRK at hun bare for noen dager siden sendte et mer utfyllende prosesskriv til Riksadvokaten der hun klager på Statsadvokaten i Buskerud, Vestfold og Telemark sitt tidligere avslag i kravet om gjenopptakelse.

– Etter en grundig gjennomgang av saken kan jeg ikke se at det foreligger mangler ved etterforskningen eller påtaleavgjørelsen. Anførselen fremstår som ubegrunnet, skrev statsadvokaten i avslaget tidligere i år.

Kvinnen. som i dag er 34 år gammel, søkte i vinter om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hun har fortalt at hun sliter med depresjoner og psykiske skader og mener dette er en direkte følge av det som skjedde mellom henne og Søviknes for 18 år siden.

AKTUELT NÅ