Riksadvokaten gjør om avgjørelse – NRK slipper bot for akvariefisk-drap

NRK klagde på boten de fikk på 10.000 kroner etter at programlederne i Satiriks tok livet av to akvariefisk. Nå vurderer NOAH om de skal anmelde programlederne.

Gullfisk på NRK Satirisk

DØDE: NRK Satiriks ville teste om akvariefisken, av typen kampfisk, overlevde et giftutslipp i bollen. Det gjorde de ikke.

Foto: Skjermdump / NRK

Programlederne i NRK-programmet Satiriks helte i februar gift i bollen til to små akvariefisk for å demonstrere hva som skjer når det dumpes miljøgift i Repparfjorden. Like etterpå døde de to fiskene.

Det fikk NOAH – organisasjonen for dyrs rettigheter til å reagere. De anmeldte underholdnings­programmet Satiriks til politiet i Oslo for å ha utøvet vold mot akvariefiskene, og gjennomført en ulovlig avlivning.

Riksadvokaten besluttet i august å gi NRK en bot på 10.000 kroner som straff for overtredelse av dyrevelferdsloven.

Begrunnelsen for boten var at underholdningselementet var det klart dominerende i Satiriks, og å drepe fisk med gift er en overtredelse av dyrevelferdsloven § 12 fjerde ledd. Der står det: «Avliving av dyr skal ikke skje som et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement.»

Stor journalistisk frihet

NRK godtok altså ikke boten og Riksadvokaten gjorde en ny vurdering.

I den slår Riksadvokaten fortsatt fast på at NRK har brutt dyrevelferdsloven. Likevel henlegger Riksadvokaten saken som intet straffbart forhold.

«(...) Programlederne har nok hatt stor frihet i utøvelsen av sin journalistiske virksomhet. Journalistisk virksomhet og produksjon av programinnhold er ikke gjenstand for instrukser etc. som tar høyde for et tilfelle som dette. Det kan derfor reises berettiget tvil om Norsk rikskringkasting AS har hatt noen reell mulighet til å påvirke innholdet i programmet (...)».

Riksadvokaten vurderte om det burde iverksettes etterforskning mot programlederne. Men det ville, etter riksadvokatens vurdering, «gi en uforholdsmessig ressursbruk hensett til sakens karakter».

Ane Stokland, leder for juridisk avdeling i NRK

Leder for juridisk avdeling i NRK, Ane Stokland, mener sakene reiser kompliserte spørsmål rundt ytringsfrihet og medias rolle. Hun sier det var klokt av Riksadvokaten å omgjøre sin beslutning.

Foto: NRK

Leder for juridisk avdeling i NRK, Ane Stokland, sier de er fornøyd med avgjørelsen fra Riksadvokaten, og kaller den «klok».

– Ileggelse av foretaksstraff overfor medieforetak i forbindelse med deres redaksjonelle virksomhet reiser prinsipielt viktige spørsmål rundt ytringsfriheten og redaksjonell uavhengighet. Det er derfor i rettspraksis lagt til grunn at det skal mye til før det kan reageres med straff overfor medieforetak, sier hun.

NRK har hele tiden har ment at forholdet ikke rammes av straffebestemmelsen og at ytringsfriheten uansett tilsier at et slikt satireinnslag ikke er straffbart.

– Denne saken reiser kompliserte rettslige spørsmål som også har en side til ytringsfriheten og medienes rolle. Derfor anså NRK det viktig å få redegjort for sitt syn i saken, sier Stokland.

Vurderer ny anmeldelse

Leder i NOAH, Siri Martinsen, sier hun er skuffet over Riksadvokatens avgjørelse.

Siri Martinsen - Noah

BURDE BETALT: Leder i NOAH, Siri Martinsen, synes det er kritikkverdig at NRK ikke tar saken til etterretning og betaler boten.

Foto: Bente Isefjær

– NOAHs jurister vil se nærmere på de juridiske vurderingene i Riksadvokaten, og en mulighet er at vi sender en ny anmeldelse av programlederne, sier Martinsen.

Hun synes det er veldig kritikkverdig av NRK å klage på avgjørelsen fra august.

– Hva ser NRK på som sin oppgave? Hvor langt man kan strekke dyrevelferdsloven? spør hun retorisk og legger til:

– NRK burde tatt avgjørelsen til etterretning og betalt boten. Alt dette nå gjør er å svekke dyrs vern i Norge. Det er svært kritikkverdig av allmennkringkasteren, sier Martinsen.

Programmet utløste en rekke klager i sosiale medier og Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at også Mattilsynet reagerte.

Ane Stokland sier de ikke er enig i at NRKs valg om å klage på forelegget fra august svekker dyrs rettigheter.

– Fra NRKs side handler denne saken blant annet om de prinsipielle sidene ved å ilegge medieforetak straff, sier Stokland og legger til:

– Poenget med innslaget var som kjent å lage en satirisk kommentar som sammenlignet dumping av gruveavfall i Repparfjorden med å helle gift i en akvariebolle - altså om det var greit å helle avfall i fjorden som kunne forårsake at mye fisk døde når det ikke føltes greit å helle gift i en akvariebolle, avslutter Stokland.

SISTE NYTT

Siste meldinger