Hopp til innhold

Ber om at saken mot Jan Helge Andersen blir gjenopptatt

Riksadvokaten ba fredag om gjenåpning av saken mot Jan Helge Andersen. Hva som skjer videre, er nå opp til Gjenopptakelseskommisjonen.

Jan Helge Andersen i bilen, med forsvarer Svein Holden utenfor, i forbindelse med et avhør i den nye Baneheia-saken.

Jan Helge Andersen i 2022, i forbindelse med et avhør etter at Baneheia-saken ble gjenopptatt.

Foto: Runar Henriksen Jørstad

Drøyt tre måneder etter at Viggo Kristiansen ble frifunnet i Baneheia-saken, har Riksadvokaten bedt om at saken mot Jan Helge Andersen blir gjenopptatt.

Det skriver de i en pressemelding fredag formiddag:

– Riksadvokaten ber om at Gjenopptakelseskommisjonen beslutter gjenåpning av Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, skriver Riksadvokaten i sin påtegning.

De viser da til drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Viggo Kristiansen ble dømt for drapet, Jan Helge Andersen ble frikjent.

Da Kristiansen ble frifunnet for drap og voldtekt i desember i fjor, satt derfor politiet igjen med et uoppklart drap.

Kan bli aktuelt med nye avhør

Om kravene for gjenåpning er oppfylt eller ikke, er nå opp til Gjenopptakelseskommisjonen å avgjøre.

Om kommisjonen vurderer at vilkårene er oppfylt, kan påtalemyndigheten ta ut tiltale mot Andersen for drapet han ble frifunnet for i 2001.

Mener kommisjonen at bevisene ikke holder, er Andersen fortsatt å regne som uskyldig for drapet.

Leder for Gjenopptakelseskommisjonen, Kamilla Silseth, sier de har sitt neste møte i mai.

– Men det vil nok ta lengre tid før vi har behandlet saken ferdig, sier hun til NTB.

Statsadvokat Johan Øvreberg sier til NRK det kan bli aktuelt med nye avhør i forbindelse med gjenopptakelsen av saken.

– Nye avhør av siktede og vitner kan være aktuelt, men det må vi komme tilbake til. Det er ikke noe vi kan utelukke, sier Øvreberg.

Han har vært ansvarlig for den nye etterforskningen av Baneheia-saken siden den ble bestemt gjenopptatt i 2021.

Les også Andersens mor: – Veldig glad for ny mulig rettssak

Berit Andersen

Frikjent etter 21 år

Da Kristiansen sin sak ble gjenopptatt, mente Gjenopptakelseskommisjonen at flere bevis i saken var svekket.

Oslo politidistrikt satte derfor i gang en ny etterforskning av saken.

19. mai 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) voldtatt og drept i Baneheia.

Kameratene Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap.

Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap på den yngste jenta og medvirkning til voldtekt på den eldste.

Kristiansen har hele tiden nektet for at han var i Baneheia da drapene og voldtektene ble begått.

Les også – Det er på dager som dette vi skal være veldig glade for at vi ikke har dødsstraff

Svein Kristiansen gir en klem til forsvarer Bjørn Andre Gulstad

Etter sju forsøk ble saken til Viggo Kristiansen gjenopptatt i 2021. Året etter ble han frifunnet.

Aktoratet slo da fast at DNA-bevisene overhodet ikke kan tolkes til støtte for teorien om to gjerningsmenn.

I retten sa aktor Johan Øverberg tvert imot at DNA-bevisene tyder på én gjerningsperson.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har tidligere gått ut og beklaget til Kristiansen.

«Mer sannsynlig enn det motsatte»

Mot slutten av arbeidet med gjenopptakelsessaken til Kristiansen, skrev Oslo statsadvokatembeter følgende om Andersen i sitt påtegningsark:

– Det er nå gjort slike funn av DNA fra Andersen på jentene, at det er nærliggende å mene at han forgrep seg på dem begge, og la til:

– Og han har erkjent å ha knivdrept den ene.

De skrev også at det var «mer sannsynlig enn det motsatte» at Andersen også hadde en rolle i drapet på Lena.

Enten som drapsmann eller medvirker til dette.

Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen etter drapene.

En 23 år yngre Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen etter drapene i Baneheia i 2000.

Foto: Politiet

Ny etterforskning

I forbindelse med den nye etterforskningen, ble det gjennomført en rekke nye avhør, blant annet av Kristiansen og Andersen.

Andre viktige spor var DNA-undersøkelser, mobilbeviset og andre tekniske undersøkelser.

I 2000 ble det funnet biologisk materiale på åstedet som knyttet Jan Helge Andersen til drapene.

Lignende undersøkelser klarte aldri å knytte Kristiansen til ugjerningen.

Andersens forklaring alene plasserte Kristiansen i Baneheia den aktuelle kvelden.

Siden den gang har DNA-teknologien gjort store framskritt. Derfor ble de over 20 år gamle sporprøvene sendt til eksperter i Sveits for nye undersøkelser.

Les også Disse skal granske Baneheia-saken

Jon Petter Rui og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Da ble det for første gang funnet DNA fra Jan Helge Andersen på begge jentene.

Det ble ikke funnet noe DNA fra Viggo Kristiansen.

I avhør har Andersen og politiet snakket om muligheten for at han kan ha forgrepet seg på begge.

Andersen har sagt at han da må ha hatt «helt blackout».

Han husker kun å ha forgrepet seg på én av jentene.

DNA-undersøkelser anses som nye bevis

Etter det NRK får opplyst, skrev statsadvokaten i sin innstilling til Riksadvokaten at de nye DNA-undersøkelsene i 2021 og 2022 må anses som klart nye bevis.

De mener også bevisbildet samlet sett gir grunn til å anta at Jan Helge Andersen er skyldig i drapet på Lena Sløgedal Paulsen og at DNA-bevisene tyder på at Andersen har «håndtert Lena på åstedet».

Påtalemyndigheten mener det ikke er grunnlag for å si at DNA-beviset støtter to gjerningsmenn. Det er heller ingen tekniske bevis som støtter at Viggo Kristiansen var på åstedet da drapene skjedde, skriver de.

Jan Helge Andersen forsvarer Svein Holden sier klienten hans nekter for å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

– Jeg hadde nettopp en samtale med han, og han fastholder først og fremst at han ikke er skyldig i den anklagen om drap. Men nå får vi bare ta påtalemyndighetens vurderinger til etterretning så vil vår oppgave være å belyse saken best mulig, sa Holden til NRK rett etter avgjørelsen fra Riksadvokaten.

Les også Sendte melding til DNA-eksperten i Baneheia-saken – må møte retten

Bente Mevåg og Gro Bjørnstad - pakker sammen papirer

Ble siktet i fjor

Under den nye etterforskningen ble Jan Helge Andersen i fjor siktet for drapet på Sløgedal Paulsen.

– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset.

Det skrev statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter i en e-post til NRK da.

Politiet skal ha ønsket tilgang til PC og digitale lagringsenheter hos Andersen. De gjennomførte derfor tre hemmelige ransakelser hos ham.

Under ransakingen fant politiet det de mener er overgrepsmateriale.

AKTUELT NÅ