Revurderer sak mot krigsforbryter

Etter NRKs saker om at en krigforbrytermistenkt general som lever i Norge slipper etterforskning, har Riksadvokaten i dag bedt om at saken skal vurderes på ny.

Generalen
Foto: NRK

Riksadvokaten ber Det nasjonale statsadvokatembete vurdere om det i dag er grunnlag for å etterforske mannen, som har fungert som general for en av Afghanistans mest beryktede krigsherrer.

- Bakgrunnen er NRKs reportasjer i går og i dag, der det ble reist spørsmål om denne saken bør etterforskes. Det må trekkes inn i denne vurderingen at det nå hevdes at det foreligger nye opplysninger, skriver Knut H. Kallerud, assisterende riksadvokat, i en e-post til NRK.

Les mer om krigsforbrytere i Norge:

Samarbeider med PST

Poitiets sikkerhetstjeneste har samarbeidet med flere afghanere som er mistenkte for krigsforbrytelser i hjemlandet, men som ikke etterforskes i Norge.

I går fortalte NRK om general som knyttes til overgrep, vold og etnisk forfølgelse i Afghanistan. Nå bor han i Norge, og myndighetene har bestemt at han ikke skal etterforskes.

NRK har dokumenter som forteller at Politiets sikkerhetstjeneste selv har slått fast at mannen er ansvarlig for krigsforbrytelser i Afghanistan.

- Større kapasitet i dag

Ifølge Riksadvokaten kan det være større mulighet for å etterforske sakene i dag, enn da man for fire år siden besluttet at de ikke var mulig å etterforske.

- I Norge er det de siste år er bygget opp større kapasitet for etterforsking av mulige krigsforbrytelser, og riksadvokaten understreker at dette kan spille inn i den avgjørelse som skal treffes, skriver Kallerud.

Han legger til at denne type saker nå er sentralisert til Det nasjonale statsadvokatembetet.

SISTE NYTT

Siste meldinger