Hopp til innhold

Revisor: – Jensens overforbruk er ikke dokumentert

OSLO TINGRETT (NRK): Forsvarets revisor mener at Eirik Jensens forbruk like godt kan ha gått i null. – Jeg har ikke funnet spor av Cappelen her, sier Helge Bettmo om Jensens regnskap.

Helge Brettmo, revisor for forsvarerteamet i Jensen-saken

REVISOR VITNET: Helge Bettmo er privat sakkyndig for forsvarersiden. I retten tirsdag la han fram sitt syn på Eirik Jensens merforbruk, som han mener er 1 million kroner lavere enn det Spesialenheten har kommet fram til.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Har Eirik Jensen brukt penger som ikke kan forklares på annen måte enn at de må ha kommet fra Gjermund Cappelen? Ja, mener påtalemyndigheten, som hevder Jensen har fått over 2 millioner kroner i kontanter og andre verdier.

Et viktig bevis for påtalemyndigheten er Jensens kontantbruk, og at tilgangen til drøyt 1,6 millioner kroner ikke kan forklares.

I retten tirsdag hevdet revisor Helge Bettmo at dette beløpet er altfor høyt.

Brettmo er privat sakkyndig for forsvarersiden. Han mener Spesialenhetens analyse av Jensens bruk av kontanter er misvisende fordi de har sett på Jensen og ekssamboerens kontantbruk samlet, mens hans gjennomgang viser at de har hatt adskilt økonomi.

De delte på investeringer og finansiering, og gjorde opp seg imellom.

– Det er et spørsmål om man bør slå sammen de to sine økonomier. Jeg har funnet at de to har hatt adskilt økonomi, sa Bettmo.

Revisoren mener overforbruket til Jensen da vil være mellom 600.000 og 700.000 kroner.

I tillegg mener han at Spesialenheten har undervurdert hvor mye Jensen har hatt tilgjengelig på konto eller kontant, ved starten av utregningen i januar 2004. Han mener det er sannsynlig at Jensen hadde 400.000 kroner tilgjengelig.

I tillegg mener Bettmo at Jensen kan sannsynlig ha fått 300.000 kroner mer fra moren, enn det Spesialenheten legger til grunn.

– Delte likt mellom barna

– Moren har sagt at hun var opptatt av at pengene skulle fordeles likt mellom de to barna, sier revisoren.

Han viser til at moren skal ha overført rundt 800.000 kroner til datteren, men nærmere 500.000 kroner til Eirik Jensen.

– Dersom det hun sier er korrekt, at hun delte likt, så kan han ha fått utbetalt 300.000 kroner til i løpet av årene, sier Bettmo.

Dermed mener Bettmo at Jensen like godt kan ha gått i 0. I alle tilfeller har Spesialenheten et for svakt grunnlag å konkludere på, ifølge revisoren.

Tingrettsdommer Kim Heger la ikke skjul på at det var en krevende øvelse å henge med på alle resonnementene. Revisoren sier at han har utøvet skjønn, og understreker gjentatte ganger at tallene er svært usikre og feilkildene er mange.

Han er likevel klar på ett punkt:

– Jeg har ikke funnet spor av Cappelen her, sier Bettmo.

– Cappelens påstand er at Jensen har fått 12-15 millioner kroner. At det er udokumentert, det sier seg selv, sier Bettmo, som avslutning på sin gjennomgang.

Jensens ekssamboer avviser overforbruk

Spesialenheten: – Vi er ikke enig

Spesialenheten er ikke enig i at man bør skille Jensens økonomi fra den daværende samboeren sin.

– Vi har addressert dette i retten, og vi er ikke enige i resultatet slik Bettmo la det fram i dag, sier Glærum Kleppe.

Det ville føre til at ekssamboeren hadde et overforbruk på nær en million kroner.

Bettmo gjentok flere ganger at tallgrunnlaget Spesialenheten gjør sine utregninger på, har svært mange feilkilder. I hans øyne skal det små endringer til, før hele bildet ser annerledes ut. Jensen kan like godt ha gått i null, slik han ser det.

– Vi er trygge på tallgrunnlaget, fordi det her er gjort en etterforskning. Vi har redegjort for hvordan vi har kommet fram til tallet i tiltalen, sier Glærum Kleppe.

De har lagt til grunn et overforbruk på nærmere 1.6 millioner kroner.

– Det er ikke grunnlag for å endre de vurderingene vi har gjort. Vi har ikke gjort en revisjon, vi har gjort en økonomisk etterforskning, og det er redegjort for hvilke usikkerhetene som er rundt det, sier Glærum Kleppe.

– Dette viser hvor skjøre disse tallene er, sier John Christian Elden.

Han mener det er ubestridt at Jensen og hans tidligere samboer hadde adskilt økonomi, og at bildet blir skjevt når Spesialenheten vurderer deres økonomi samlet.

– Bevisførselen i retten er veldig klar på at det er sånn situasjonen var mellom Jensen og hans daværende samboer. Man må bygge på faktum, og ikke teorier om hvordan det kan ha vært, sier Elden.

Solgte motorsykler til Jensen

Tidligere tirsdag vitnet en mann som importerte motorsykler fra USA. Mannen, som sa han hadde kjent Jensen siden 92/93, fortalte retten at han hadde solgt rundt ni motorsykler til Jensen.

– Eirik Jensen var vel en av flere som fikk syklene til selvkost, sa vitnet i retten.

Dermed kunne Jensen tjene 70.000 kroner per sykkel, hevdet mannen,

– Hvis man tar et lavt anslag, kan man si 50.000 til 70.000 kr per sykkel, der 70.000 kroner er et lavt anslag. Det vil kunne bekreftes av andre som driver med dette, sa mannen.

Med andre ord kan Jensen ha tjent over 600.000 kroner på salg av motorsykler, ifølge vitnet.

Kontant

Syklene skal ha blitt solgt kontant i tidsperioden mellom 1996 og 2000. På spørsmål om noe av dette kunne dokumenteres, svarte vitnet:

– Det kan jo være at dere har funnet ut av, for dere har vel undersøkt. Dere er jo godt bemidlet.

Selgeren mener regnskapene ikke ville gitt svar på hvem som kjøpte syklene. Regnskaper han uansett ikke er interessert i å dele.

– Alt som går inn og alt som går ut stemmer, men det er ikke sikkert jeg var så god på å betale skatt. Det er der det ligger, sa mannen.

Spesialenheten mener vitnet ikke ville stille til avhør hos politiet, men kun til avhør i retten.

– Det var vel ikke helt det jeg sa, men mandager er dårlige dager, det får dere unnskylde, sa selgeren.

Gjermund Cappelen

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at Gjermund Cappelen ga Eirik Jensen penger og verdier for 2,1 millioner kroner. Selv hevder Cappelen beløpet er langt høyere.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Forsvarer John Christian Elden sier vitnet gir grunnlag for å si noe om hvordan Jensen har opparbeidet seg en kontantbeholdning, på lovlig vis.

– Dette ligger forut for tiltalebeslutningen, derfor er det er ikke ansett som veldig sentralt av retten. Det er bare ett av flere momenter som forklarer hvorfor Jensen hadde penger da 2004 startet. Det har også Jensen forklart seg om tidligere, sier Elden.

Dommer Heger boret i forklaring

Dommer Kim Heger reagerte på at Eirik Jensen ikke hadde bedt mannen om å vitne, dersom han satt med så sentrale opplysninger.

– Han sa han ikke ville belemre meg med denne saken, forklarte vitnet i retten.

– Nå er det 200 vitner som er belemret i denne saken, så hvorfor skulle han ikke ville belemre deg? spurte dommer Heger.

Vitnet gjentok at Jensen ikke ville belemre ham med saken.

Dommeren boret i vitnets forklaring om at Jensen fikk motorsyklene til kostpris, og sa at han aldri hadde hørt om et bilfirma som selger masse biler uten fortjeneste.

– Hvorfor ga du ham en såpass god deal? spurte Heger.

– Av en eller annen viderverdig grunn, ble det sånn. Jeg anså ham som en av mine venner. Du kan si at det virker rart og ugunstig i ettertid, men når du er midt oppi det, kan det virke helt normalt, sier vitnet.

Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten vil ikke gi noen vurdering av hvor troverdig de finner vitnet.

– Dette er forhold fra før tiden vi har tatt ut tiltale om, fra 2004. Vi har ikke noen dokumentasjon på verken kjøp eller salg av syklene. Så vi har et vitne sitt forklaring, og det er det, sier Glærum Kleppe.

Dette mener aktoratet beviser Jensens skyld

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger