Her er de viktigste endringene i revidert budsjett

(REGJERINGSKVARTALET/NRK.NO) Sør- og Vestlandet får 900 millioner til tiltak mot ledighet, og regjeringen bruker 10 milliarder kroner flere oljekroner.

Siv Jensen

Siv Jensen la i dag frem revidert statsbudsjett

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen foreslår å bruke mer enn 10 milliarder flere oljekroner i 2016 enn det som ble fasiten i høstens statsbudsjett.

4,9 milliarder av den økte oljepengebruken skyldes skattesvikt, altså reduserte inntekter for staten.

Regjeringen vil bruke til sammen 900 millioner kroner til målrettede tiltak på Sørlandet og Vestlandet.

Av dette er 250 millioner kroner tiltak til vedlikehold av kommunale veier, bygg- og anlegg på Sør- og Vestlandet.

Pengene skal gå til kommuner som har høyere ledighet enn snittet.

50 millioner går til vedlikeholdstiltak i helseforetakene, 65 millioner til grønn skipsfart, og det skal etableres 1000 tiltaksplasser for ledige i andre halvår.

– Sør- og Vestlandet rammes hardt av ett av de kraftigste oljeprisfallene i historien, sier finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse i regjeringskvartalet.

Hun sier at utviklingen i norsk økonomi er todelt.

– Regjeringen foreslår nye, målrettede tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier finansminister Siv Jensen.

I tillegg settes det av penger til til tak for vedlikehold, fornying og investeringer på veier og jerbane på Sør- og Vestlandet.

Utgiftene til innvandring og flyktninger øker med 1,3 milliarder kroner, som en følge av at flyktninger bosettes raskere enn ventet, ifølge Finansdepartementet.

Regjeringen foreslår å øke oljepengebruken fra 195,2 milliarder kroner til 205,6 milliarder kroner i 2016.

Det er 10,4 milliarder mer enn oljepengebruken for 2016 som statsbudsjettet i høst la opp til. Den såkalte budsjettimpulsen øker til 1,1 prosent.

Oljepengebruken tilsvarer 2,8 prosent av Oljefondet.

Kommunene får 4 milliarder ekstra kroner til skole, eldreomsorg og pensjon, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han legger i dag frem kommuneproposisjonen for 2017.

Utsatt skatt for eiere av bedrifter som går i minus Det er vanskelig å betale skatt med penger man ikke har. Regjeringen foreslår at eierne av bedrifter som går med underskudd skal få utsatt formuesskatten.

Ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2016, og vil dersom det går gjennom få betydning for neste års selvangivelse. Positivt og konkret tiltak i en krevende tid, sier Rederiforbundet i en pressemelding.

Regjeringen vil ikke ta ut utbytte av Posten for 2016, siden konsernresultatet ventes å bli negativt. I statsbudsjettet ble det foreslått å ta ut 300 millioner kroner som utbytte.

Samlet er anslaget for statens utbytteinntekter satt ned med 1 milliard kroner.

Kommunene skal kunne velge å ikke innføre eiendomsskatt på hytter. I dag må kommunene skrive ut eiendomsskatt på hytter når slik skatt innføres i kommunen. Men dette foreslår regjeringen at det blir slutt på, og at kommunene selv skal få velge.

Og dersom det innføres, skal man alltid starte på 2 promille, ikke som opptil 7 promille som i dag.

– Det er et forslag som sikrer at stattebelastningen begrenses, sier finansminister Siv Jensen.

Ikke moms på utdeling av mat til veldedige formål. I dag får matbutikkene kun momsrefusjon dersom de destruerer mat som har gått ut på dato eller har skadet emballasje, mens de må betale moms av mat som gis bort.

Det blir det nå slutt på. Formålet er å få redusert matsvinn, og hindre at spiselig mat kastes.

SISTE NYTT

Siste meldinger