Grønt lys for å sende norske Maria til Kenya

Oslo tingrett gir Utlendingsnemnda (UNE) medhold i at norske Maria (3) kan sendes til Kenya sammen med sin mor. Familiens advokat vil anke tingrettens avgjørelse.

Maria (3) risikerer å bli sendt ut av landet, til tross for at hun er norsk statsborger.

Maria (3) risikerer å bli sendt ut av landet, til tross for at hun er norsk statsborger.

Foto: Lars Sætren / NRK

For en uke siden skrev NRK om Maria, som risikerte å bli sendt til Kenya, til tross for at hun er norsk statsborger, har norsk pass og har bodd hele sitt liv i Norge.

Sammen med sin kenyanske mor hadde hun gått til søksmål mot UNE. Familien mente UNEs vedtak om utvisning og avslag på familiegjenforening var ugyldig.

I dommen fra Oslo tingrett har UNE fått medhold i sakens viktigste stridsspørsmål – om familien kan sendes ut eller ikke.

– Tingretten har, på samme måte som UNE, kommet til at en utvisning ikke er uforholdsmessig. Staten har med andre ord fått medhold i sitt syn på saken, sier advokat Jørgen Vangsnes hos Regjeringsadvokaten, som i saken representerer UNE.

Vil anke dommen

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs vil anke dommen fra Oslo tingrett.

Foto: Lars Sætren / NRK

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs, som representerer familien, mener det er en klar dom, der retten er enig med UNE i at Marias interesse er tatt hensyn til når de forutsetter at hun følger moren til Kenya.

– Vår sak er at Maria har rettigheter som moren ikke har, og som kenyanske og norske myndigheter ikke vil oppfylle om hun flytter til Kenya. Maria er norsk statsborger og har rett til å bo i Norge og få sine retter oppfylt her. Moren er eneste omsorgsperson, og utviser man henne så utvises Maria, sier Andenæs.

Andenæs er også klar og tydelig på hvordan han og familien forholder seg til dommen.

– Vi vil anke. Dette er den første saken av sitt slag, hvor en liten pike som er norsk statsborger og med mor som eneste omsorgsperson blir utvist, sier han.

Under tingrettens behandling av saken påpekte familiens Andenæs at det å sende ut en av sine egne statsborgere strider mot både norsk lov og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Tingretten slår fast at det å sende ut Maria sammen med moren ikke er et brudd på lovbestemmelsene om statsborgerskap, siden UNEs vedtak om utsendelse gjelder moren alene.

I dommen, som var klar fredag, står det: «Forbudet mot utvisning av egne borgere i EMK protokoll 4 artikkel 3 får etter rettens mening ingen selvstendig betydning. Barnet er ikke part i utvisningsvedtaket og en familiesplittelse vil være langt verre for barnet, jf. hensynet til barnets beste i barnekonvensjonen artikkel 3.»

For ung til å ha tilknytning

UNE hadde opprinnelig avslått Maria og morens søknader av den grunn at moren opprinnelig oppga feil opplysninger til utlendingsmyndigheter.

De mente også at Maria på grunn av sin lave alder ikke hadde opparbeidet seg sterk nok tilknytning til landet.

Tingretten mener UNEs vurdering følger loven og er forholdsmessig fordi Maria og moren kan fortsette å leve sammen i Kenya. Retten mener som UNE at Maria er for ung til å ha opparbeidet seg nok tilknytning til Norge.

Leder Gerd Fleischer i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er overrasket over dommen.

– Det eneste dommen har basert seg på er at barnet ikke vil bli skilt fra sin biologiske mor. Og da skal alt være i orden? spør Fleischer.

– Det er utrolig at den ikke tar i betraktning hvilke forhold Maria vil bo i under Kenya. I retten ble det lagt fram at moren ikke har familie eller andre som kan hjelpe henne. Det betyr at Maria vil ende opp med å bo på gata. Det er en veldig overfladisk vurdering, sier hun..

LES OGSÅ: Norske Maria (3) risikerer å bli sendt til Kenya

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger