Hopp til innhold

Pressen vant over PST

Oslo tingrett gir pressen tilgang til lydopptak fra den deler av rettssaken mot Arne Treholt som gikk for åpne dører, og pålegger også PST å oversende lydopptak fra lukket rett for mulig avgradering.

Arne Treholt

En beslutningn fra Oslo tingrett sier at PST må offentliggjøre lydopptak fra åpen rett i saken mot spiondømte Arne Treholt.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Om to uker kan dermed pressen få innsyn i alle lydopptak fra den delen av Treholt-rettssaken som gikk for åpne dører i 1985. Tingretten har også bestemt at alt det som gikk for lukkede dører, skal sendes til lagmannsretten straks, slik at den kan vurderer avgradering.

Harald Stanghelle

Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Dersom det avgraderes, skal pressen gis tilgang til tjenestemennenes forklaring rundt pengebeviset, ransakingen og den ulovlige romavlyttingen, sier Ane Stokland i juridisk avdeling, NRK.

Dette skjer etter at Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og 20 redaksjoner, blant dem NRK, i mai gikk sammen om et brev der de krevde å få tilgang til lydopptakene i spionasjesaken mot Arne Treholt i 1985.

LES HELE BESLUTNINGEN HER

Prøvd i fem år

– Dette gir et unikt innblikk i Norgeshistoriens største spionsak. Det er veldig positivt at retten tar den åpenheten på alvor, sier politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten.

I fem år har pressen prøvd å få innsyn i lydopptak fra rettssaken mot Arne Treholt. I forrige uke startet forhandlingene mellom PST og norsk presse i Oslo tingrett.

Hovedforhandlingene gikk i Eidsivating lagmannsrett, som nektet pressen innsyn i opptakene og deler av dommen av hensyn til rikets sikkerhet.

Pressen har hevdet at å nekte dem innsyn i en så stor sak, er et inngrep i pressefriheten. I tillegg har de klaget over at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) aldri har begrunnet hvorfor de har ment at opptakene inneholder opplysninger som kan true Norges sikkerhet.

– Det er ingen grunn til at lagmannsretten skal beholde noen gradering, for nå er hele dommen nedgradert, sier Stanghelle, og berømmer NRKs initiativ til å få tilgang til lydopptakene fra rettssaken mot Arne Treholt 20. juni 1985.

LES: Krever åpenhet om Treholt-saken

– Veldig gledelig

Nå har pressen i stor grad fått medhold i sitt krav.

– Det er veldig gledelig beslutning, sier advokat Ane Stokland i NRKs juridiske avdeling, som har prosedert saken.

– Pressen har forsøkt å få innsyn i disse lydopptakene siden 2006. Det gjelder lydopptak fra rettens behandling i 1985 av det som skulle vise seg å bli etterkrigshistoriens mest omtalte straffesak. I løpet av denne prosessen fra 2006 har ikke pressen fått en eneste begrunnelse for hvorfor de i dag skulle være nødvendig å bli nektet innsyn, sier Stokland.

Retten understreker at saken har offentlig interesse fordi den dreier seg om offentlig myndighetsutøvelse og hemmelige tjenesters virksomhet, og at det er viktig med åpenhet om saksbehandlingen i POT – særlig POTs innhenting og bruk av bevis, samt bruk av den ulovlige etterforskingsmetoden romavlytting.

– Det viktigste er at tingretten har understreket at denne saken dreier seg om de grunnleggende prinsippene for pressens rolle i et demokratisk samfunn, nemlig pressens mulighet for å utøve sin rolle som offentlig vaktbikje og kontrollere de avgjørelsene myndighetene fatter, sier Stokland.

– Åpenhet er viktig

Retten skriver blant annet at «Rettstaten Norge er ikke tjent med å gjøre disse delene av sakskomplekset til ikke-temaer» , og at åpenhet er viktig av hensyn til tilliten til systemet.

Deretter understreker retten viktigheten av pressens rolle i et demokratisk samfunn, nemlig pressens mulighet for å utøve sin rolle som offentlig vaktbikkje og kontrollere myndighetenes arbeid og avgjørelser. I denne forbindelse uttaler retten at «PSTs anførsler for tingretten kan oppfattes slik at PST har begrenset forståelse for viktigheten av denne oppgaven for pressen».

Retten uttaler også at samfunnet har en interesse i at Treholt-komplekset nå finner sin avslutning, men at det ikke vil skje uten mer offentlighet.

Lydopptakene fra lagmannsrettens behandling av saken i 1985 er på til sammen 175 timer. Treholt har samtykket i at pressen nå gis tilgang til disse.

Partene har to ukers frist på om de vil anke dommen. Pressen får ikke innsyn før det er avklart om beslutningen blir anket.

AKTUELT NÅ