Norges Bank hever styringsrenten til 1,5 prosent

Det er den fjerde rentehevingen på ett år. Men trolig blir det lenge til neste gang renten heves.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier styringsrenten mest sannsynlig vil bli værende på 1,5 prosent den nærmeste tiden.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent.

– Det siste året er styringsrenten satt opp, og pengepolitikken er blitt gradvis mindre ekspansiv. Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente, skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Det legges vekt på at det fortsatt går bra med norsk økonomi, og at kapasitetsutnytting er noe over et normalt nivå.

– Det tilsier isolert sett en høyere rente. En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt, står det i meldingen.

Det pekes også på en større usikkerhet internasjonalt, både rundt Storbtiannias utmelding av EU og at handelskonflikten mellom USA og Kina har tilspisset seg.

Et lavere rentenivå ute, og en betydelig usikkerhet rundt vekstutsiktene taler for å forsiktig frem i rentesettingen, skriver Norges Bank.

Dette er fjerde gangen renta settes opp på ett år, fra 0,5 til 1,50 siden september i fjor.

Rentetoppen kan være nådd

Torsdag la Norges Bank frem pengepolitisk rapport og prognosene for hvordan man tror renten vil utvikle seg fremover. Men slik hovedstyre vurderer fremtidsutsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig ikke bli satt opp ytterligere.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rentebanen er nedjustert siden forrige rapport, hvor man venter at renten vil ligge på 1,5 prosent til 2022.

– Svakere vekstutsikter og lavere renter ute har bidratt til nedjusteringen. Litt lavere inflasjon og et noe mindre stramt arbeidsmarked her hjemme enn tidligere lagt til grunn har også trukket rentebanen ned.

Overrasket over renteheving

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er overrasket over at Norges Bank velger å heve renten nå.

– Det er så mye usikkerhet i omgivelsene våre nå, ikke minst muligheten for en uryddig utgang av EU for Storbritannias del. Derfor trodde jeg at Norges Bank skulle gå litt mer varsomt frem og heller avventet neste heving til desember, sier hun.

Kjersti Haugland, sjeføkonom, DNB Markets

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Foto: DNB

Vil det vise seg å være en gal beslutning, tror du?

– Jeg tror på ingen måte at en renteheving på 0.25 prosentpoeng vil være en katastrofe for norsk økonomi, så noen veldig stor tabbe er det ikke. Men det framstår som litt umusikalsk å heve renta i dagens situasjon, sier hun.

– Riktig å sette opp renta

En som derimot ikke er spesielt overrasket over Norges Bank i dag, er sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-bank.

– Det har vært litt usikkerhet i markedet på grunn av utviklingen internasjonalt, men dette var i tråd med hva banken tidligere har kommunisert, sier Knudsen til NRK.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-bank

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-bank.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Han synes også det var riktig av Norges Bank å sette opp renta.

– Norges Bank skal sette opp renta når det går bedre i norsk økonomi, og nå er det ganske gode tider. Da er det riktig å sette opp renta. Men vi skal også ta med at dette ser ut til å være rentetoppen, og det er et ganske lavt nivå historisk sett.

Knudsen mener det fint går an for Norges Bank å sette opp renta selv om både den amerikanske og den europeiske sentralbanken nylig satt renta ned.

– Norges Bank setter renta etter norsk økonomi, og den tar hensyn til impulser utenfra. Tidligere har man hatt store forskjeller mellom ulike land både når det gjelder renta og hvilken retning man har gått. Så det det er ikke noe spesielt at Norges Bank går i en annen retning enn for eksempel Fed i USA eller ECB i Europa.

Les også: Spent på om renten stiger: –Klart det gjør litt vondt i magen

Når Norges Bank setter opp styringsrenta, blir som oftes din boliglånsrente også satt opp. Enkle grep gjør at du kan spare tusenvis av kroner ved å få ned renta.

Når Norges Bank setter opp styringsrenta, blir som oftes din boliglånsrente også satt opp. Enkle grep gjør at du kan spare tusenvis av kroner ved å få ned renta.

Frykter ikke sterkere krone

Bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri har et avslappet forhold til at Norges Bank hever renta nå. Industrien frykter gjerne sterkere krone i forbindelse med rentehevinger, men ikke denne gangen, ifølge Sunde.

– Det er så mye usikkerhet internasjonalt at den kommer til å forbli svak på grunn av det, sier Sunde til NRK.

Knut Sunde, direktør i Norsk Industri

Bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri.

Foto: Tone Buene / Norsk Industri/Presse

Samtidig stusser han over at Norges Bank fortsatt holder muligheten åpen for å heve renta ytterligere neste år.

– Det kommer aldri til å skje, sier han.

Han mener svak utvikling internasjonalt kommer til å prege Norge langt mer framover enn Norges Bank ser for seg.

– Vi tror på en mye dårligere utvikling internasjonalt. Ikke minst har Norges Bank noen vurderinger av Brexit som er altfor milde.

Hvordan da?

– Tjenesteeksporten vår til Storbritannia er veldig stor og der er det helt kaos. Så er det de store, internasjonale verdikjedene der britisk industri er involvert. De kan bli helt ødelagt, og det har ikke Norges Bank eller de internasjonale analysene begynt å se på.

Uenighet blant økonomene

Det var på forhånd knyttet stor spenning til om Norges Bank ville sette opp styringsrenten torsdag.

Ekspertene har de siste ukene vært mer splittet enn vanlig i synet på hva Norges Bank ville komme til å gjøre med styringsrenta.

I en rundspørring som NRK gjorde med 12 makroøkonomer i norske banker, meglerhus og arbeidslivsorganisasjoner før fremleggelsen, svarte åtte at de trodde renta ville bli satt opp. Fire av de mente imidlertid at en renteøkning vil eller bør utsettes.

Nordea Markets skrev i sin morgenrapport torsdag at de ventet en renteøkning med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent.DNB Markets skrev imidlertid at de trodde at Norges Bank ville holde renten uendret på 1,25 prosent.

Heller ikke SSB trodde at renten skulle opp. Da byrået tidlig i september la frem nye økonomiske prognoser, mente SSB det ikke lå an til flere rentehevinger og at rentetoppen var nådd.

USA setter ned renten

Norge beveger seg i en annen retning enn flere andre vestlige land, hvor sentralbankene holder renten uendret eller setter den ned.

Onsdag kveld satte den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Det vil si til et renteintervall på 1,75 til 2 prosent.

Det er det andre rentekuttet i USA på to måneder. I juli satte sentralbanken ned styringsrenten for første gang siden finanskrisen i 2008.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger