Rektor kritisk til sammenslåinger: – Frykter høgskole-«død»

Rektoren ved Høgskolen i Volda er bekymret for hva som skjer med høgskolene i regionene. Han har liten tro på at større automatisk betyr bedre kvalitet når universiteter og høgskoler blir fusjonert.

Torbjørn Røe Isaken

FORESLÅR ENDRINGER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag frem grove trekk av strukturmeldingen som kommer på fredag. Store fusjoner mellom universiteter og høgskoler var blant de viktigste temaene.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Hele universitets- og høgskolelandskapet er i endring. I dag sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at 14 universiteter og høgskoler blir til fem, og at det vil bli stilt langt strengere krav til kvalitet i høyere utdanning fremover.

Se oversikten over fusjonene her.

Rektor Per Halse ved Høgskolen i Volda ser med bekymring på utviklingen med stadig større utdanningsinstitusjoner. Han ser ingen automatikk i at større er bedre.

Per Halse, rektor ved Høgskolen i Volda

BEKYMRET: Rektor Per Halse ved Høgskolen i Volda er bekymret for høgskolene rundt om i landet. Selv har han troen på at skolen han er leder for vil bestå som den er i dag.

Foto: Infoavdelingen, Høgskulen i Volda

– Jeg er skeptisk. At noen av de aller minste høgskolene var for små er jeg ikke fremmed for. Men jeg blir litt bekymret for høgskoleoppdraget i forhold til regionene. Det blir ingen høgskoler igjen i Nord-Norge, og høgskolene i Midt-Norge blir også underlagt universiteter. Jeg håper på det beste, men er litt urolig, sier han til NRK.

Reduserte høgskoler

Han frykter det som har vært høgskolenes «høye rolle», som profesjonsutdanning i nær dialog med regionen den tilhører, vil stå i fare for å forsvinne. Kunnskapsministeren understreket i dag at campuser rundt om i landet ikke skal legges ned, men Halse mener høgskolene mister makt.

– Myndighetene vil ikke avgrense fullmaktene til de nye styrene ved utdanningsinstitusjonene, og de får fullt og helt ansvar for de ressursene som er tilgjengelige. Vi har følt oss tryggere med en regional styring, sier han.

Curt Rice, påtroppende rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, stiller seg kritisk til at fusjon er svaret på utfordringer i utdanningskvaliteten.

– Spesielt når det gjelder toppforskningsmiljøer synes jeg ikke dette er rett medisin. I stedet for å dyrke frem Nobel-forskere må ledelsen ved NTNU i stedet bruke tid på å gjennomføre en sammenslåing med tre andre institusjoner, sa Rice til NRK tidligere i dag.

Nødvendig endring

Men ikke alle er skeptiske til forslaget fra regjeringen.

– Vi mener at initiativet var betimelig. Det er viktig å fokusere på kvaliteten. Det som er spennende å se er om disse sammenslåingene vil føre til høyere kvalitet, sier Frøystein Gjesdal, rektor ved Norges Handelshøyskole.

– Jeg tror det i Norge var nødvendig med en strukturreform, på grunn av tøffere krav, større kamp om studentene og krav til større kvalitet og kvantitet i forskning, sier Ole Gunnar Søgnen, rektor ved Høgskolen i Bergen.

Regjeringen vil samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler. 
Det ble klart da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem stortingsmeldingen om strukturen i høyere utdanning.

SISTE NYTT

Siste meldinger