Rekordmange klager på politiets oppførsel

Over halvparten av klagene på politiet i fjor gjaldt politiets oppførsel, viser Politidirektoratets årsrapport.

Politi på Oslo S

Mange av klagene gjelder uhøflig oppførsel fra politiets side, lange ventetider og dårlig saksbehandling.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Politidistriktene og særorganene mottok 732 klager fra publikum i 2014, en nedgang på tolv prosent fra året før.

381 av klagene gjaldt politiets adferd. Det er det høyeste antallet siden innføringen av klageordningen i 2006, og andelen har økt fra 42 til 52 prosent.

Adferd og saksbehandling/service står til sammen for 86 prosent av klagene.

Ifølge avdelingsdirektør Espen Frøyland i Politidirektoratets analyseseksjon har antall klager på treg saksbehandling og service gått ned.

– Økningen de seneste årene kan derfor i stor grad tilskrives klager på politiets adferd. Vi må regne med at det foreligger mørketall, at det finnes personer som er misfornøyd, men som ikke klager, sier han.

Frøyland mener antallet ikke er spesielt høyt sett i sammenheng med antall oppdrag og kontakt med publikum.

– Det er viktig for oss å få vite om feilene vi gjør slik at vi kan ta lærdom og bli enda bedre i møte med publikum. Vi oppfordrer derfor alle som har hatt et uheldig møte med politiet til å klage, sier han.

Antall klager på politiet 2006 - 2014

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

701

739

615

626

589

615

698

834

732

– Krangler på byen

Politidirektoratet skriver i årsrapporten at økningen blant annet kan skyldes lavere toleranse og respekt for politiet, samt stadig flere opphetede diskusjoner på byen i helgene.

– I utgangspunktet er det bra at folk klager. Det gir politiet en mulighet til å gjøre en bedre jobb, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund.

Sigve Bolstad, Politiets fellesforbund

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Bolstad sier han ikke har sett tegn til at politiet opptrer mindre profesjonelt enn før.

– All økning som går på adferd er negativt, men jeg tror ikke det ligger noen spesifikke negative momenter til grunn. Folk klager rett og slett mer, men vi har selvfølgelig en ambisjon om å forbedre oss hele tiden, sier Bolstad.

Det kom klart flest klager i politidistriktene med større byer. Oslo står for 14 prosent, Sør-Trøndelag seks prosent og Hordaland fem prosent.

I Oslo har det kommet klager på alt fra avbrutte hjemmefester til manglende respons.

Tar selvkritikk

53 prosent av alle klagene havnet i kategorien «Ikke grunnlag for kritikk». Politiet selv mener det er grunnlag for kritikk i 12 prosent av klagene, mens 20 prosent vurderes som «uheldig».

Der klagene gjelder adferd, frikjenner politiet seg selv i 60 prosent av tilfellene, mens hver tiende episode regnes som kritikkverdig.

Alle klager som faller under «grunnlag for kritikk» skal sendes til Politidirektoratet.

Politidirektoratet har varslet en ny evaluering i løpet av året, der de skal gå dypere inn i klagene og analysere årsakene.

– Flere av klagesakene har foranlediget en gjennomgang av rutiner og innskjerping av regelverk og instrukser. Vi må bli flinkere til å spre læring fra klagesaker til hele etaten, sier Frøyland.

Årsrapporten gjelder kun klager fra publikum. Anmeldelser av straffbare forhold etterforskes av Spesialenheten for politisaker.

Mottatte klager i 2014

Distrikt/Etat

Antall klager

Adferd

Maktmisbruk

Brudd på taushetsplikt

Manglende ID

Saksbehandling/service

Annet

Agder

18

13

0

0

0

4

1

Asker og Bærum

17

8

4

0

0

5

0

Follo

21

15

1

1

0

3

1

Gudbrandsdal

9

5

1

1

0

2

0

Haugaland og Sunnhordland

27

27

0

0

0

0

0

Hedmark

16

3

1

1

0

11

0

Helgeland

15

10

0

0

0

5

0

Hordaland

36

15

2

0

5

10

4

Midtre Hålogaland

23

9

2

1

0

11

0

Nordmøre og Romsdal

5

4

0

0

0

1

0

Nordre Buskerud

5

3

0

0

0

1

1

Nord-Trøndelag

8

2

1

0

0

3

2

Oslo

105

46

11

0

0

44

0

Rogaland

33

22

0

0

0

8

3

Romerike

57

32

2

1

0

22

0

Salten

13

7

2

0

0

2

2

Sogn og Fjordane

9

4

1

1

0

1

2

Sunnmøre

7

2

0

1

0

1

3

Søndre Buskerud

43

24

3

3

0

13

0

Sør-Trøndelag

45

17

2

2

0

24

0

Telemark

34

12

1

1

0

20

0

Troms

13

3

2

0

1

6

1

Vestfinnmark

16

9

0

0

0

6

1

Vestfold

51

16

12

0

1

22

0

Vestoppland

24

13

1

2

0

7

1

Østfinnmark

12

5

3

0

0

3

1

Østfold

38

24

3

0

0

11

0

Kripos

0

0

0

0

0

0

0

PU

12

5

2

1

0

4

0

Sysselmannen

0

0

0

0

0

0

0

UP

20

20

0

0

0

0

0

Økokrim

0

0

0

0

0

0

0

(Fire klager til Oslo politidistrikt er ikke tildelt kategori. Kilde: Politidirektoratet)

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger