Hopp til innhold

Rekordmange helikopter i beredskap mot skogbrann

Skogbrannane som har herja over Sør-Noreg den siste tida skapar bekymring. No vert beredskapen auka, og til saman 12 helikopter står klare til innsats på kort varsel.

Brann ved Gjøvikbanen

STOR SKOGBRANNFARE: Førre veke braut det ut fleire skogbrannar langs Gjøvikbanen etter at eit tog hadde bremsa.

Foto: Baard Johansen / NRK

Det har vore fleire skogbrannar hittil i år enn kva det var i heile 2017.

– Vi er bekymra. Det har ikkje vore så brannfarleg som no, seier seksjonsleiar for brann og redning i DSB, Hans Kristian Madsen.

Hans Kristian Madsen, fung. seksjonssjef brann og redning (BRE)

Hans Kristian Madsen, fungerande seksjonssjef for brann og redning i DSB, fortel til NRK at dei er svært bekymra over skogbrannfaren.

Foto: ODD SKARBOMYR / DSB

Den ekstreme skogbrannfaren krev ekstraordinær beredskap.

Tidlegare har eit helikopter stått klar på bakken. No har ytterlegare 11 helikopter blitt bestilt av Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB).

Skogbrannar kvar einaste dag

– Vi har skogbrannar kvar einaste dag, og helikoptera har vore ute nesten kvar dag i juli, fortel Madsen til NRK.

Hittil i år har det vore 318 brannar i skog og utmark. Brannfaren gjeld særleg Austafjells, men det vert stadig tørrare på Vestlandet.

Helikopterberedskap grunna skogbrannfare

12 helikopter er no sett inn i beredskap. Det har aldri vore så mange helikopter i beredskap tidlegare.

Foto: Odd Skarbomyr / DSB

– Vinden vi har hatt til tider gjer at brannen spreier seg fort. Då er helikopter avgjerande for å få kontroll, seier helikopterpilot John Arne Hellesø.

Skogbrannhelikoptera er for tida i beredskap desse stadene:

  • Stranda
  • Kinsarvik
  • Bringeland
  • Sauda
  • Stavanger
  • Torp
  • Kjeller
  • Ås
  • Værnes

Kritisk låg vasstand

Store delar av vegetasjonen i bakken er no så tørr at den er lett lettenneleg. Det betyr at skog og utmark enkelt kan ta fyr.

– Berre gnistar frå eit tog eller ein sigarettsneip er nok til å starte ein brann, fortel Madsen.

Det er no raude tal over store delar av landet. Det betyr at det er svært høg skogbrannfare. Det er verst på Austlandet, og det er frykta at det vert tørrare også på Vestlandet.

Meteorolog Håkon Mjelstad

Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt ser ikkje nokon slutt på det tørre og varme vêret i Sør-Noreg i prognosane for resten av juli.

Foto: NRK

Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt uttalte til NRK førre veke at regnet som kom etter tørre og varme vêret i mai ikkje var nok.

– Ein god del vegetasjon er tørkeskadd, og kan dermed svært lett kan ta fyr, seier Mjelstad.

Kan gå utover liv og helse

Den ekstraordinære beredskapen gjeld førebels til og med 29. juli. Utan helikopterberedskap kan konsekvensane bli alvorlege.

I går var det like før ein skogbrann tende på ei speidarhytte i Krokskogen i Buskerud.

Odd Ellingsen, bål

Brannmannskapa blei oppgitte og sjokkerte då dei såg at årsaka til skogbrannen i går etter all sannsyn var eit bål som ikkje hadde blitt sløkkja godt nok.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Det er snakk om store brannar som øydelegg produktiv skog, hus og gardar. I ytste konsekvens kan det gå utover liv og helse, seier Madsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ