Rekordmange arbeidsinnvandrere til Norge

De siste årene er det kommet rekordmange arbeidsinnvandrere til Norge. – At mange av dem nå ber om hjelp, har kommet overraskende på NAV, ifølge en ny FAFO-rapport.

Polske arbeidere i Lodz, Polen

Den største gruppen med arbeidsinnvandrere kommer til Norge fra Polen. De polske bygningsarbeiderne Irengusz Glabala (f.v.), Krzysztof Piech, Mieczyslaw Zygmund og Tomasz Brozenbach er ikke fremmed for å dra til Norge for å arbeide.

Foto: Næss, Anne Elisabeth / SCANPIX

Håpet om en bedre framtid har ført mange til Norge de siste årene. Stadig flere av dem ber Nav om hjelp, men ifølge en ny rapport er det helt tilfeldig hva som møter dem her.

– Det er en stor forvirring i Nav-systemet når det kommer til hva slags rettigheter EØS-borgere faktisk har i Norge. Denne forvirringen bidrar nok til mye frustrasjon, både blant Nav-ansatte og de EØS-borgerne som oppsøker Nav, sier Jon Horgen Friberg, som er en av forskerne bak en ny FAFO-rapport.

Får tildelt usikre jobber og lavstatusyrker

De fleste som kommer til Norge for å jobbe, havner i utkanten av arbeidslivet. De får usikre jobber, ofte tungt kroppsarbeid, i lavstatusyrker.

Men Nav har ikke sett for seg at arbeidsinnvandreren kommer dit. Kanskje når ryggen sier stopp etter mange dager med tunge løft.

– Det er helt klart behov for en praktisk opprydning av Nav-regelverket i forhold til å motvirke den forvirringen som faktisk er i Nav-systemet. Det andre er å få effektive virkemidler som kan formidle arbeidsinnvandrere tilbake i arbeidslivet, og gjerne inn i andre deler av arbeidslivet enn der hvor de først har blitt rekruttert, sier Friberg.

Trenger mer språkopplæring

Arbeidsinnvandrere må betale for norskopplæringen sin selv, mens flyktninger har rett og plikt til norskopplæring.

Tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud, sier han ikke kjenner seg igjen i at dette skal ha kommet som lyn fra klar himmel på Nav. Han sier at det å skaffe seg norskopplæring er dyrt for mange og at mange ikke alltid får nok opplæring.

– Regelverket begrenser hvor mye språkopplæring du kan ha inn i et arbeidsmarkedstiltak. Hvis du i utgangspunktet ikke behersker norsk eller engelsk, så vil ikke et arbeidsmarkedstiltak treffe deg nok, sier han.

– Igjen så er altså nøkkelen til suksess språk. Vi trenger mer språkopplæring og vi trenger mer oppfattende språkopplæring enn det vi har mulighet til å tilby i dag, sier Gudbjørgsrud.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger