Rekordhøy søking til høyere utdanning: En av ti søkere vil bli sykepleiere

Forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier det er positivt at arbeidsledige ser på muligheten for å oppgradere kunnskapen sin. Arbeiderpartier sier mange tusen søkere kommer til å stå uten studieplass.

Corona virus - Isolatavdelingen på Ullevål sykehus

ØKNING: Sykepleierutdanningen har en økning i førstegangssøkere på 5,8 prosent. Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over 150.000 personer har søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Det er en økning på 8,7 prosent, sammenlignet med fjoråret.

– Aldri før har flere søkt opptak til høyere utdanning. Selv om det er et spesielt år med koronasituasjonen, så skal vi gjøre vårt for at de samordnede opptakene gjennomføres innen normale frister og på en god måte også i år, sier direktør i Unit, Roar Olsen.

Forsknings - og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier det var forventet at søkertallene skulle gå opp. Samtidig ventet han ikke at søkertallene skulle gå så mye opp.

– Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønske å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er intet unntak. I år er det rekordmange søkere til høyere utdanning. Det er gode nyheter fordi Norge trenger godt utdannede folk i alle sektorer i årene som kommer, sier Asheim.

Helsefag øker

Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg. Sykepleierutdanningen har en økning i førstevalgsøkere på 5,8 prosent etter nedgangen i fjor.

Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg. Hvert år utdannes det nå flere sykepleiere enn året før.

– Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier Asheim.

Ved Høgskulen på Vestlandet er veksten i søkere til sykepleierstudiet nesten tre ganger så høy som for resten av landet.

– Det er grunn til å tro at koronakrisa har motivert mange til å bli sykepleiere, sier prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik til egne nettsider.

Høgskulen på Vestlandet med sjukehuset i Førde i bakgrunnen.

Høgskulen på Vestlandet er blant studiestedene som opplever stor pågang fra sykepleierstudenter.

Foto: Ola Weel Skram / NRK

Krever flere studieplasser

Fagforeningen Akademikerne ber nå om at regjeringen øker antallet studieplasser, særlig på områder hvor behov for kompetanse er stort.

De viser til at om lag 47.000 elever er nå i ferd med å avslutte skolegangen og at disse møter et tøft arbeidsmarked. I tillegg er 40.000 unge mellom 20 og 30 år gamle permittert eller arbeidsledige.

Marte Øien, leder i NSO

Marte Øien, leder for NSO.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

– Mange søker seg til universiteter eller høyskoler fordi arbeidsmarkedet for unge er svakt. Andre har avbrutt utdannelsen eller kommer tilbake for å bygge på med en masterutdanning. Dette bør de få anledning til, sier Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), sier det blir ekstra hard kamp om studieplassene i år.

– Det er et rekordhøyt antall som har søkt, langt flere enn det er antall plasser. Det er rundt 60.00 studieplasser. Asheim har tidligere uttalt at han vurderer å finansiere flere studieplasser. Om han gjør det, vil flere få muligheten til å søke, sier Øien.

– Mange tusen får ikke plass

Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning, deler Akademikernes bekymring.

Nina Sandberg

Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning, Nina Sandberg.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

– Dessverre får mange tusen av disse ikke studieplass, for selv om søkingen har økt jevnt de siste årene har ikke høyreregjeringen fulgt opp med nok nye studieplasser, sier Sandberg.

Hun er bekymret, fordi regjeringen bare har satt av midler til 120 nye studieplasser. Sandberg mener det trengs 3000.

– Regjeringen bør forsikre de som nå strømmer til høyere utdanning at det skal stå studieplasser klare til å ta dem imot i august, sier Sandberg.

Asheim sier regjeringen skal vurdere om antall studieplasser skal økes i revidert nasjonalbudsjett.

– Det må vi komme tilbake til. Når jeg sier at vi trenger kraftfulle tiltak på utdanningssiden, så må vi selvfølgelig også se på kapasitet.

Historiefag og IKT mest opp

Den største økningen i antall søkere har studieområdene historiefag, mediefag, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag, som alle opplever en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med 2019. Økningen er også markant for landbruksstudier, realfag og IKT.

Totalt har 9.432 personer søkt om studieplass til høyere yrkesfaglig utdanning.

Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene faller samlet sett med 6,9 prosent. Med alle søkere, er nedgangen på 1,3 prosent fra 2019: Fra 30.560 til 30.176 søkere.

Etter historisk høye søkertall i 2018 og 2019, er det i år en nedgang i søkertall til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor søknadstallene går ned, men jeg skal ikke legge skjul på at det gjør meg urolig. Vi vet at vi har behov for flere kvalifiserte lærere i norske klasserom, så jeg håper søkertallene tar seg opp til neste år, sier Asheim.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er blant studiestedene som har fått flere søkere, med en oppgang på 16 prosent.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Starter som normalt

Asheim har tidligere bekreftet overfor NTB at studiene på høyere utdanning vil starte som normalt til høsten, selv om det kan bli mer hjemmeundervisning og forelesninger på nett.

Høgskolene og universitetene planlegger nå for ulike scenarioer – både for at undervisningen stort sett må foregå hjemme og for at man kan samles på skolene, ifølge Asheim.

– Jeg håper flest mulig takker ja, møter opp til høsten, slik at de kan bli klare til å gjøre en jobb for barna våre, sier Asheim.

Mange arbeidsledige

Koronasituasjonen har ført til en bråstopp for norsk økonomi. Fredag melder Statistisk sentralbyrå at Norges bruttonasjonalprodukt falt med hele 14 prosent i mars.

Tidligere i uken opplyste Nav at 287.000 personer er registrert som helt arbeidsledige, noe som utgjør 10,2 prosent av arbeidsstyrken. Sigrun Vågeng sa i slutten av mars, da 10,4 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige, at Norge hadde den høyeste ledigheten siden 2. verdenskrig.

Tidligere denne uken sa Vågeng til NTB at antallet nye arbeidssøkende som registrerer seg hos Nav er halvert, men at det likevel er høyt, sammenlignet med før koronatiltakene ble iverksatt.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 01.08.2021
1 894
Smittede siste 7 dager
17
Innlagte
799
Døde
3 565 349
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger