CO2-barriere brutt på Svalbard og Hawaii

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er høyere enn noen gang tidligere i menneskehetens historie. Ved målestasjonen på Svalbard er den symbolsk viktige grensen på 400 milliondeler (ppm) CO2 i atmosfæren brutt fem måneder på rad. Og økningen fortsetter med uforminsket styrke.

Utsikt over Ny-Ålesund

Her, på toppen av Zeppelinfjellet ved Ny Ålesund ligger Norges viktigste målestasjon for CO2 i atmosfæren. Her ligger den langt unna store utslippskilder som kunne påvirke målingene.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Da jeg analyserte dataene for mai nå for bare noen dager siden, hadde jeg forventet at de skulle være under grensen, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved norsk institutt for luftforskning Nilu.

Fra Nilus laboratorium på Kjeller kan hun følge Norges viktige målestasjon på Svalbard fra time til time.

Den overrasket altså negativt i vår.

I sin foreløpig siste rapport knytter FNs klimapanel grensen på 400 ppm til det vedtatte målet om å begrense den menneskeskapte oppvarmingen av kloden til to grader.

Les også:

– Skremmende

Når denne barrieren er brutt både på Svalbard og på verdens mest kjente CO2-målestasjon på Hawaii midt i Stillehavet, er det et kraftig varsko, sier strategidirektør Knut Alfsen ved Cicero, senter for klimaforskning.

– Det er stadig økende utslipp, og ikke bare øker utslippene, men veksttakten har økt siden år 2000. Så vi akselererer gjennom en barriere som vi burde ha stoppet ved. Det er skremmende for en som vet litt om klimasystemet at vi til de grader neglisjerer tegnene rundt oss på at vi gjør gærne ting, sier Alfsen.

Ifølge Alfsen er 400-grensen omtrent det punktet hvor det er 50 prosent sannsynlig at temperaturen på jorda vil stabilisere seg to grader varmere enn før de menneskeskapte utslippene skjøt fart i forrige århundre.

Nilus laboratorium på Kjeller

Her på Nilus laboratorium på Kjeller kan forskerne følge CO2-konsentrasjonen i atmosfæren ved målestasjonene. Seniorforskerne Ove Hermansen og Cathrine Lund Myhre kan konstatere at de aldri har målt så store mengder CO2 som denne våren.

Foto: Arild Svalbjørg / NRK

– Ingen utflating

Fortsatt er det trolig to-tre år igjen før gjennomsnittet gjennom hele året når 400 ppm CO2.

Utover sommeren binder plantene mye av CO2, og utslippene er mindre om sommeren enn om vinteren. Likevel kommer det ikke til å ta lang tid før gjennomsnittet for hele verden og hele året er over 400.

– Vi kan ikke se noen utflating av CO2-nivået i atmosfæren i det hele tatt. Våre prognoser viser at gjennomsnittet for hele verden vil passere 400 i 2016, sier seniorforsker Cathrine Lunde Myhre ved NILU.

De siste 10-15 årene har oppvarmingen av verden stoppet opp, selv om CO2-nivået har fortsatt å øke. Det bør ikke få noen til å slappe av, mener forskerne.

– Vi er helt sikre på at CO2 hindrer varmestråling fra å slippe ut i verdensrommet. Varmen har i stor grad blitt lagret i verdenshavene, og den dagen den slipper ut igjen blir det en het hverdag også på landjorda, sier Alfsen.

CO2-økning

Mengden av drivhusgassen CO2 øker kraftig ved målestasjonen på Zeppelinfjellet på Svalbard, og økningen viser ingen tegn til å avta. Forskerne er bekymret for hva det kan bety for klimaet på jorda.

Foto: NILU

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger