Rekorderstatning til Yara-topp

Den frikjente konserndirektøren Tor Holba er tilkjent 35 millioner kroner i erstatning. Det er den høyeste erstatningen som er gitt etter en norsk frifinnelse, skriver Rett24.no.

Tor Holba

FÅR REKORDERSTATNING: Tidligere konserndirektør i Yara, Tor Holba.

Den frikjente konserndirektøren Tor Holba (62) er tidligere tilkjent 14 millioner i erstatning fra staten, men krevde i tillegg tapt inntekt for lønn, bonus og pensjon fra 2018 og frem til pensjonsalder i 202, melder Rett24.no.

Holba mente straffesaken fjernet hans muligheter til å ha tilsvarende arbeid.

Han er svært glad for at tingretten er enig i dette.

Advokat Nadia Christina Hall

REPRESENTERTE HOLBA: Advokat Nadia Christina Hall.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Når det er tap som følge av urettmessig straffeforfølgning, så er det rett og rimelig at staten skal bære dette tapet, og ikke den som blir utsatt for det. Jeg ser en økende tendens til at dette prinsippet følges i flere saker, sier Nadia Hall ved Advokatfirmaet Elden til NRK.

Nok en ripe i lakken for Økokrim

Med renter og sakskostnader må staten ut med over 35 millioner til Holba. Det er dermed den høyeste erstatningen som er gitt etter en norsk frifinnelse.

– Dette har hatt enorme konsekvenser. Han mistet jo jobben sin, han tapte arbeid, renomme og inntekter. Men for han er det største tapet å stå utenfor fellesskapet. Han er veldig glad for at tingretten deler hans oppfatning, sier Hall.

Da staten inngikk forlik etter Økokrims mislykkede tiltale mot Transocean, måtte de ut med 30 millioner kroner.

De andre to erstatningskravene er ikke kjent, men ettersom Holba var den eneste av de tre som fortsatt var yrkesaktiv da tiltalen ble tatt ut, trenger summene ikke nødvendigvis å være i samme størrelsesorden som for Holbas del, skriver Rett24.no.

Selv om det var Økokrim som førte straffesaken mot Holba, er det Statens sivilrettsforvaltning som er motpart i erstatningssaken. Økokrim vil derfor ikke kommentere avgjørelsen fra Oslo tingrett, men sier følgende i en skriftlig kommentar til NRK:

– Personer som har høye inntekter vil kunne få tilsvarende erstatningsutbetalinger. Men Økokrim kan ikke la være å ta tak i mistanker om alvorlig økonomisk kriminalitet av frykt for erstatningskrav, sier assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe.

En dømt

Av de fire tiltalte i Yara-saken, ble tre frifunnet. Juridisk direktør Kendrick Wallace ble i Borgarting lagmannsrett dømt til sju års fengsel.

Wallace var juridisk direktør da gjødselgiganten inngikk avtaler i India og Libya, og ifølge dommen ble det lovet og delvis utbetalt 18 millioner kroner til sønnene til sentrale tjenestemenn i de aktuelle landene.

Lagmannsretten skrev i rettsavgjørelsen at det ikke legges til grunn at det var Wallace som tok initiativ til korrupsjonen, men at det ikke kan bevises hvem som står bak.

– Likevel kan ikke dette få nevneverdig betydning ved straffeutmålingen, skrev lagmann Mette Jensen i dommen.

Wallace anket dommen, men Høyesterett forkastet anken i september 2017.

Aktoratets dokumenter ankommer rettsal 250 i Oslo tinghus i Yara-saken

YARA-SAKEN I OSLO TINGRETT: Fire personer ble dømt i tingretten, men kun en ble dømt etter at saken ble anket til Borgarting lagmannsrett.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger