Regjeringspartiene taper terreng

De rød-grønne regjeringspartiene går tilbake på en ny måling utført for NRK. Det betyr borgerlig flertall på Stortinget.

Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Høyre har den største framgangen på Norstats meningsmåling for november.

Partibarometer november 2007

Partibarometer november 2007

Foto: Grafikk: / NRK

Høyre går fram fra 15,9% i oktober til 18,2% på novembermålingen. Partiet ligger likevel godt under Fremskrittspartiet som nå ligger på 21,5%, en ørliten tilbakegang..

Alle de tre regjeringaprtiene går tilbake, Senterpartiet mest.Venstre er fortsatt det største partiet av de tre sentrumspartiene.

Ville gitt endret maktstruktur

Norstats måling ville gitt en del endringer i en tenkt mandatfordeling på Stortinget. De tre rødgrønne partiene ville samlet fått 78 mandater.

RV er inne med to mandater, slik at denne blokken ville ligget på 80 mandater. SV ville med denne målingen fått fem mandater færre enn ved stortingsvalget i 2005

De tre tidligere regjeringspartiene, Høyre, KrF og Venstre, ville fått 53 mandater. Frp alene ville fått 36 slik at den borgerlige siden samlet ville ligget på 89 mandater, altså et klart flertall. FrP og Høyre ville samlet fått 68 mandater.

Høyre ville fått ni mandater flere enn ved stortingsvalget i 2005.

Mandatfordeling måling november 2007

Stortingsvalg i dag ville gitt store endringer i mandatfordelingen.

Foto: Grafikk: / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger