Hopp til innhold

Regjeringspartiene stemte nei til forslag om å fjerne palmeolje fra norsk drivstoff

– Vi må redusere bruken av palmeolje, sier både statsministeren og klimaministeren. Likevel har regjeringen avvist flere forslag fra Stortinget om å fjerne palmeoljediesel.

Regnskog hogd for å dyrke palmeolje, Borneo
Foto: Bay Ismoyo / AFP

Det ligger et stortingsvedtak og venter på at regjeringen skal handle. Det er ett år gammelt, og opposisjonen maser om det stadig:

Regjeringen må fjerne palmeolje fra norsk drivstoff, var kravet fra Stortinget. Likevel bruker vi nå, ett år senere, mer palmeolje i drivstoff enn noen sinne.

I mellomtiden forsikret fiskeriminister Per Sandberg (Frp) verdens største palmeoljeprodusent, Indonesia, om at Regjeringen var mot stortingsvedtaket, som de mente kunne stride mot internasjonale avtaler og norsk lov.

Ifølge The Jakarta Post oppfattet den inodnesiske innenriksministeren det som at Norge ikke kommer til å innføre restriksjoner mot palmeolje, da han truet med å stanse import av norsk fisk.

Stortinget ga Regjeringen beskjed om å innføre forbudet mot palmeolje «så snart som mulig». Men fortsatt ligger saken altså til behandling hos klimaministeren.

Palmeolje er ifølge Regnskogfondet hovedårsaken til at regnskogene i Sørøst-Asia ødelegges.

Redder orangutanger fra palmeoljeplantasje

Naturvernere redder en orangutang som har blitt isolert i en palmeoljeplantasje i Langkat i det nordlige Sumatra i Indonesia etter at regnskogen der den bodde er blitt hugget.

Foto: Antara Foto / Reuters

Stemte nei på Stortinget

Fredag forrige uke gjorde opposisjonen nok et forsøk på å fjerne palmeoljen. Men forslagene ble nedstemt av regjeringspartiene på Stortinget.

MDG og Rødt foreslo at biodiesel av palmeolje ikke lenger skal være fritatt avgift fra 1. juli. Mens SV, MDG og Rødt ba regjeringen lage virkemidler som kan tre i kraft fra 2019 for å bli kvitt biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

Høyre, Frp, Venstre, KrF og Senterpartiet sa nei. Selv om flere av partiene har kommunisert at de ønsker å få slutt på den høye palmeoljebruken:

"Vi må redusere bruken av palmeolje, og regjeringen jobber nå med virkemidler for en rask utfasing" skrev statsministeren i et debattinnlegg i BT.no, samme dag som Høyre stemte ned forslagene.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) har også sagt at palmeolja skal fases ut. Senest forrige uke sa han til NRK:

– Vi vil vurdere om avgiftssystemet kan innrettes mer målrettet. Vi følger også opp Stortingets anmodningsvedtak om å sikre at det ikke selges palmeoljediesel i Norge.

Må utredes mer

Så hvorfor stemte Venstre ned et forslag de egentlig er for?

– Regjeringen jobber allerede med å utforme virkemidler for å begrense bruken av palmeoljedrivstoff, sier Ketil Kjenseth (V), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget:

Kjenseth legger til at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har varslet at regjeringen ønsker å gå raskere frem med utfasing av palmeolje enn de 12 årene EU vil bruke.

Demonstrerer mot EU i Kuala Lumpur

Demonstranter i Kuala Lumpur i Malaysia protesterer mot EUs vedtak om å fase ut palmeolje fra biodrivstoff.

Foto: Bazuki Muhammad / AP

– Det var dermed ikke nødvendig å fravike den budsjettavtalen som ble fremforhandlet med KrF for å stemme for forslagene fra SV og MDG, sier Kjenseth.

Klima- og miljødepartementet vurderer nå hvilket handlingsrom de har innenfor internasjonale handelsavtaler til å ekskludere palmeolje fra drivstoff i Norge.

Høyrepolitikerne på Stortinget er samstemte med samarbeidspartnerne i Venstre, og forlikspartner KrF.

– Forlikspartnerne er allerede enige om revidert nasjonalbudsjett, så løse forslag som opposisjonen gjerne vil markere seg med, stemmer vi ikke for, sier Lene Westgaard-Halle (H) i energi- og miljøkomiteen.

Høyrepolitikeren advarer om at man kan komme i en situasjon der et tiltak kan fungere bra for Norge isolert sett, men der utslippene totalt i verden likevel øker.

– Forslaget fra MDG er ikke godt nok utredet, og både miljøbevegelsen og drivstoffbransjen råder oss til å ikke sette i gang tiltak som kan få uheldige konsekvenser.

Hvorfor tar det så lang tid å bli kvitt palmeoljen?

–Vi er i gang! Utfordringen er at vi ikke har funnet noe som har ønsket effekt. Men regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i løpet av 2018 med en helhetlig vurdering av de ulike tiltakene, sier Westgaard-Halle.

AKTUELT NÅ