Vurderer å endre reglene for hvor mye penger du kan ta med ut av landet

I dag kan man ta med så mye penger man vil uten å måtte oppgi hvordan man har fått tak i pengene, eller hva de skal brukes til. I kampen mot terrorfinansiering ser finansminister Siv Jensen nå på regelverket.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier at terrorfinansiering er et økende problem, og vurderer å stramme inn reglene for utførsel av penger fra Norge.

SE VIDEO: Finansminister Siv Jensen (Frp) har kontaktet tollmyndighetene for å vurdere endringer i regelverket når det gjelder store pengetransaksjoner inn og ut av Norge.

– En arbeidsgruppe ser på problemstillinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Jeg har dessuten sendt brev til tollmyndighetene for å se på muligheten til å stille enda strengere krav når det gjelder store pengetransaksjoner inn og ut av landet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Så er det også sånn at du og jeg og alle andre har et ansvar for å tenke gjennom hvem vi gir penger til når noen kommer med en bøsse.

– Folk kan stille noen ekstra spørsmål til innsamlere

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere aksjonert mot en organisasjonen som samler inn penger. Organisasjonen hevder selv de er en hjelpeorganisasjon som samler inn penger til sivilbefolkningen i Syria, men PST mener pengene brukes til å finansiere terrorgrupper blant annet i Syria.

Lederen for organisasjonen er derfor siktet for terrorfinansiering.

Organisasjonen driver med pengeinnsamling fremdeles.

Som et ledd i kampen mot terrorfinansiering oppfordrer Siv Jensen folk til å være bevisste på hvilke organisasjoner de gir penger til.

– Nordmenn er jo generelt veldig opptatt av å gi penger til gode formål. Det er en god ting, men man kan stille noen ekstra spørsmål før man gir av god vilje, sier Jensen til NRK.

(Saken fortsetter under videoen)

En av de største moskeene i Oslo er bekymret for pengeinnsamlinger som foregår utenfor deres lokaler, fordi de ikke vet hva pengene går til. PST mistenker at penger som blir samlet inn i Norge, sendes til terrorgrupper i Syria. Lederen av en innsamlingsorganisasjon er siktet nettopp for terrorfinansiering.

VIDEO: Her samler en organisasjon inn penger utenfor Rabita-moskeen etter fredagsbønnen. Lederen av organisasjonen er siktet for terrorfinansiering.

Hva skal pengene brukes til?

Slik regelverket er i dag, må ikke hjelpeorganisasjoner registreres.

Det er heller ikke ulovlig å ta med pengene ut av landet, så lenge du deklarerer pengene med Tollvesenet. Beløp under 25.000 kroner må ikke deklareres.

Dersom du ikke melder ifra, risikerer du å måtte betale 20 prosent av hele beløpet i straffegebyr eller bli politianmeldt, ifølge Tollvesenets nettsider.

Er det aktuelt å sette et tak på hvor mye penger det er lov til å ta med ut av Norge?

– Nå er det slik at beløp over 25.000 kroner skal tolldeklareres. Men jeg har bedt om en vurdering av om vi også skal stille krav til å oppgi hva man har tenkt å bruke pengene på, sier Jensen.

Kraftig økning

Tall fra Tollvesenet viser at privatpersoner har sendt mer enn 59 millioner kroner i kontanter fra Norge til Tyrkia siden 2012. Summen omfatter kun registrerte beløp.

Fra 2011 til 2012 økte summen av kontanter som ble deklarert av personer på vei til Tyrkia, med over 60 prosent, fra 16,8 millioner kroner i 2011 til 27,5 millioner kroner i fjor. Det meldte Dagsavisen i oktober.

(Saken fortsetter under video)

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd mener at pengeinnsamlere må underlegges et kontrollregime, de kan ikke bare bære med seg noen bøsser og samle inn penger.

VIDEO: Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd mener pengeinnsamlere må underlegges et kontrollregime.

Dersom tendensen holder seg, vil nærmere 30 millioner kroner i kontanter bli deklarert ut av Norge i år av 400–500 personer. Ikke sjelden oppgir enkeltpersoner at beløp på over 100.000 kroner skal brukes på ferie i Tyrkia, ifølge avisen.

PST mistenker at deler av disse midlene går til grupper som støtter Al Qaida i Syria, selv om innsamlere bedyrer at pengene går til nødhjelp.

– Grunn til å være dypt bekymret

Siv Jensen mener det er grunn til å være bekymret for dette.

– Det er det grunn til å være dypt bekymret for, særlig fordi nordmenn har et stort giverhjerte og vil gi penger til humanitære formål rundt omkring i verden. Det er viktig at vi kan være trygge på at når vi gir penger, går de til gode formål og ikke til terrorfinansiering, sier Jensen.

Det er likevel viktige hensyn som må tas i eventuelle innstramminger i regelverket.

– Det er jo ikke alt som handler om pengetransaksjoner som er kriminelt. Snarere tvert imot er det jo som regel ikke det. Det skal normale mennesker ha lov til å gjøre uten at det skal knyttes noen mistenkelighet til det, sier Jensen.

– Norge skal fortsatt være raust, og det er viktig at vi ikke lager lovendringer som hindrer humanitære organisasjoner fra å samle inn penger. Det som er regjeringens ambisjon, er å iverksette tiltak som stopper dem som har uhederlige hensikter. Derfor snur vi nå de steinene vi kan snu for å lykkes i det arbeidet. Da er det også viktig at vi lytter til de råd som kommer fra fagmiljøene på hvilke tiltak vi bør iverksette.

Valutahunden "Ted" sammen med toller på Oslo lufthavn Gardermoen

Valutahunden 'Ted' sammen med toller på Oslo lufthavn Gardermoen.

Foto: Geirr Larsen / NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger