Regjeringen vil utrede skatt på havbruk, men fiskeriministeren er imot skatten

Lakseaksjene dundrer ned på Oslo Børs etter at regjeringen vil utrede en ny skatt for havbruksnæringen. Fiskeriministeren er motstander av skatten, men sier alternativet er verre.

Per Sandberg

Fiskeriminister Per Sandberg er lite fornøyd med at havbruksnæringen kan bli pålagt høyere kostnader. - Vi har lokket denne næringen til å investere milliarder i ny teknologi og innovasjoner, sier Sandberg.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Milliardverdier fordufter på Oslo Børs mandag etter at markedet tar inn over seg at havbruksnæringen i fremtiden kan bli skattlagt etter modell fra norske vannkraftressurser.

Kursen i lakseoppdretteren Salmar faller ni prosent, mens verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, faller 4,3 prosent.

Før helgen kom regjeringen med en nyhet som gikk under radaren hos de fleste: Det skal utredes hvordan overskuddet i havbruksselskapene skal skattlegges.

Fiskeriminister Per Sandberg sier til NRK at dette var noe regjeringen var nødt til å gjøre.

– Stortingsflertallet vil ha i pose og sekk

– På Stortinget har det samlet seg et flertall for å utrede en produksjons- eller arealavgift, og da må regjeringen se hva vi kan gjøre til det beste for næringen. Det er trist, sier Sandberg.

Så dette er noe du egentlig ikke ønsker å gjøre?

– Dette er ikke noe som vi primært ønsker, fordi havbruksfondet som ble vedtatt i desember 2016 var noe som Stortinget sluttet seg til i 2015 som erstatning for areal- og produksjonsavgift, sier Sandberg.

Sandberg mener stortingsflertallet nå både vil ha i pose og sekk, noe som vil påføre næringen høye kostnader.

Han fnyser av SVs forslag om å innføre en avgift pr kilo produsert fisk, som han mener både er byråkratisk og vil slå skjevt ut.

portrettintervju Torgeir Knag Fylkesnes

Fiskeripolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes i SV mener en avgift per kilo produsert fisk er en bedre modell for beskatning av laksenæringen enn en overskuddsskatt.

Foto: Linn Blomkvist

– Nå vil man ha en produksjonsavgift som vil slå meget skjevt ut for næringen. Da svarer regjeringen opp med å utrede en overskuddsskatt som vil være det beste for næringen i tilfelle man skal ha inn nye avgifter.

– Men laksenæringen opplever nå superprofitt. Er ikke en slik overskuddsskatt fornuftig?

– Superprofitt, det er akkurat nå. For fire fem år siden så vi en næring på bunnlinja. Regjeringen og Stortinget har pålagt næringen betydelige utgifter fremover, både når det gjelder produksjonsområder, miljøproblemer og luseproblemer, sier han.

Fiskeriministeren mener næringen på mange måter bidrar tungt til fellesskapet slik der er.

– Rett og rimelig

– Det er flott at regjeringen nå gir etter og ser det samme som resten av Stortinget, at det er rett og rimelig at fellesskapet får noe tilbake for å tilby havbruket store sjøarealer, sier SVs fiskeripolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes.

Han sier at en produksjonsavgift er noe som finnes i mange andre land.

– Det er gjennomarbeidet, rettferdig og ubyråkratisk, sier Knag Fylkesnes.

Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegaard sier til NRK at lønnsomheten i laksenæringen har økt kraftig de siste fem seks årene på grunn av oppgang i lakseprisene.

– Kostnadene har økt mindre enn lakseprisene, så det har vært en veldig god lønnsomhet i sektoren, sier han.

Analytikeren sier at det er for tidlig å si hva en grunnrenteskatt for næringen vil innebære av økte kostnader.

– Vi har foreløpig for lite informasjon om dette til at vi kan regne på hva det betyr, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger