Regjeringen vil tvinge bedriftene til å ta inn flere lærlinger

Bedrifter som ikke har læreplasser, kommer til å bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige.

Næringsminister Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland håper lovforslaget skaper flere lærlingplasser.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det går frem av et nytt lovforslag regjeringen legger frem i dag.

– Det vi gjør er å innføre regler som gjør at det skal stilles krav om lærlinger når det offentlige gjør sine innkjøp, sier næringsminister Monica Mæland (H).

NRK var med da hun fikk omvisning på Kuben videregående skole i Oslo. Inne i snekkerverkstedet lukter det plank, og yrkeselevene kapper, hamrer, måler og bærer.

Store summer

Førsteårselevene som snekrer her inne, blir etter hvert lærlinger – det må til for å få fagbrev. Men det er mangel på læreplasser. I dag står 9000 elever uten plass. Det vil næringsministeren nå forsøke å gjøre noe med.

– Det vi gjør, er å innføre regler som gjør at det skal stilles krav om lærlinger når det offentlige gjør sine innkjøp.

Det offentlige må hente anbud ved kjøp over en viss verdi. Beløpsgrensen varierer ut ifra hva slags kontrakt det er snakk om. Ifølge Mæland kjøper det offentlige varer og tjenester for rundt 460 milliarder kroner årlig.

– Det er en betydelig sum. Det betyr at det er veldig mange kontrakter som inngås, og vi sier nå at der det er behov for det, skal det stilles krav om lærlinger. Ikke bare lærling i bedriften, også lærling på selve kontrakten, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet

Næringsminister Monica Mæland, rektor Kjell Ove Hauge, elev Erik Biset Kuben videregående

Næringsminister Monica Mæland fikk omvisning av rektor Kjell Ove Hauge på Kuben videregående skole i oslo. Elev Erik Biseth i bakgrunnen.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

LO: Glad for en styrking av læreplasser

Kravet om lærlinger skal også gjelde utenlandske bedrifter. Det endelige forslaget er ikke klart. Det skal presiseres i en forskrift og sendes ut på høring. Men LO-sekretær Trude Tinnlud er fornøyd med det hun hører fra Høyre-statsråden.

– Vi har lenge bedt om at man skal forsterke kravet til bruk av lærlinger i offentlige anbud, sier hun.

– Fordi at vi har stor mangel på læreplasser, samtidig så ser vi at et forsterket tiltak her også kan gi effekter på andre områder som vi er veldig avhengig av. Så vi er veldig glad for at det blir en styrking nå i loven.

Artikkelen fortsetter under bildet

Trude Tinnlund, LO-sekretær, utenfor inngangen til LO-huset.

Trude Tinnlund i LO er godt fornøyd med det nye lovforslaget.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Motvirker utfordringer

Oslo er en av kommunene som allerede har praktisert et regelverk lik det

robert steen

Finansbyråd Robert Steen sier lærlingplasser motvirker samfunnsutfordringer.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

regjeringen ønsker på landsbasis. Finansbyråd Robert Steen (Ap) sier det er tre viktige årsaker til å ha et velfungerende system for lærlinger.

– Det motvirker ungdomsledighet, det motvirker frafall i videregående skole og det motvirker økningen av ung ufør. Dette er tre store samfunnsutfordringer som vi står overfor og som gode lærlingordninger motvirker, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger