Regjeringen vil rasjonere medisiner – får hard kritikk

Konkurransetilsynet mener at rasjoneringstiltakene departementet foreslår, er for dårlig utredet. I verste fall kan det bli mer medisinmangel, mener direktøren.

Medisinmangel på norske apotek

MANGEL: Norske apotek og sykehus har aldri manglet så mange medisiner som i 2019. Konkurransetilsynet mener at rasjoneringsforslagene til Helse- og omsorgsdepartementet kan føre til økt legemiddelmangel.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Helse- og omsorgsdepartementet har i disse dager høring om nye tiltak mot legemiddelmangel.

Blant annet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at legemiddelverket ikke skal eksportere medisiner til andre land, og kun selge til de aller sykeste i en mangelsituasjon.

Konkurransetilsynet tror de nye reglene ikke vil hjelpe, tvert imot: De mener at de nye reglene kan gjøre situasjonen enda verre, med økt legemiddelmangel.

– En viktig del av tiltaket er at det skal være restriksjoner på eksport av legemidler ut av Norge. Det vil gjøre at distributørene kvier seg med å ta inn legemidler, fordi de vet at de har mindre mulighet for å få solgt dem og dermed kan det ramme norske pasienter, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til NRK.

Tror det kan bli mer medisinmangel

I det nye høringsforslaget ønsker Helse- og omsorgsdepartementet at man i en mangelsituasjon skal forby å eksportere produkter fra Norge som det er mangel på.

Denne restriksjonen er for dårlig utredet, mener Konkurransetilsynet.

Lars Sørgard

FOR DÅRLIG: Konkurransedirektør Lars Sørgard mener de nye restriksjonene er for dårlig utredet.

Foto: Christian Lura / NRK

– Restriksjonene kan føre til at det blir mer lønnsomt for legemiddelprodusentene å selge til land som betaler mer for legemidlene enn Norge. Det er også en fare for at grossistene vil redusere importen av legemidler til Norge for å unngå eventuelle økonomiske tap, sier Sørgard.

Sørgård påpeker at Norge er et lavprisland som kan komme sist i køen hvis det oppstår en krisesituasjon.

Derfor kan en av konsekvensene ved restriksjoner på slag bli at det rett og slett vil oppstå mer medisinmangel.

– Medisinmangel er alvorlig for pasientene som blir rammet. Det er derfor viktig at departementet foretar en helhetlig utredning av hvilke tiltak som er mest effektive for å avbøte og unngå mangelsituasjoner, sier Sørgard.

Ikke enig

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann i Høyre, mener tiltakene fra departementet er essensielle i en presset legemiddelsituasjon.

– Dette er nødvendige tiltak i en situasjon som er vanskelig. Legemiddelmarkedet globalt er fryktelig lite i balanse, og derfor trenger vi tiltak å sette inn hvis situasjonen blir forverret, sier Stensland til NRK.

Sveinung Stensland

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann (H) mener at de nye tiltakene til Helse- og omsorgsdepartementet er essensielle.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Konkurransetilsynet kritiserer dette hardt og mener at det ikke vil fungere. Hva tenker du om det?

– Høringsutspillet er preget av at de tror at dette er et perfekt marked. Det er det absolutt ikke – legemiddelmarkedet er alt annet enn perfekt. Vi har store leveringsutfordringer globalt, og derfor trenger myndighetene denne typen virkemidler dersom situasjonen blir verre.

Han påpeker at det også fremkommer i høringsutkastet at dette ikke er noe som skal bli gjeldende politikk, men noe en kan innføre hvis det blir en forverring i situasjonen.

Har aldri manglet så mange medisiner

I fjor ble det rapportert inn 1245 tilfeller der legemiddelselskapene ikke klarte å levere medisiner.

Det er dobbelt så mange ganger som i 2018. Og Legemiddelverket frykter at 2020 kan bli enda verre.

Medisinmangel-ingressbilde

UVANLIG: Norge har aldri manglet så mye medisiner som vi gjorde i fjor.

Les også: Hvorfor er medisinmangel et økende problem?

I en mangelsituasjon foreslår Helse- og omsorgsdepartementet et rasjoneringstiltak og forbud mot å eksportere legemidler det er mangler på, som allerede finnes i Norge.

Dette er et forslag som Konkurransetilsynet mener er svært inngripende – de frykter at et eksportforbud vil føre til mindre effektiv fordeling av medisinene.

Medisiner i skuffa til fastlegen

SJELDENT SYN: I mange apotek landet over er det mangler på flere typer medisiner. Et fullutstyrt medisinlager er derfor et sjeldent syn.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Konkurransetilsynet mener at forslaget vil føre til mer medisinmangel. Forstår du den kritikken?

– Jeg forstår kritikken mot et ensidig forbud mot parallelleksport fra Norge, sier Høyres Sveinung Stensland.

Han fortsetter:

– Men, hvis hele verden mangler et legemiddel, så må vi kunne stoppe eksport av det legemiddelet fra Norge og heller selge det til norske pasienter.

SISTE NYTT

Siste meldinger