Regjeringen vil øke dieselavgiften med 35 øre

Regjeringen vil øke avgiftene på diesel med 35 øre, og bensinavgiftene med 15 øre. Forslaget legges frem etter statsråd fredag.

Erna Solberg og Siv Jensen

Erna Solberg og Siv Jensen er enige om å foreslå flere lettelser for bilistene.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

De fire samarbeidspartiene er ennå ikke enige om totalpakken som skal utgjøre det såkalte grønne skatteskiftet når statsbudsjettet legges frem neste uke.

Det partene har å støtte seg på, er avtalen som ble inngått om grønt skatteskift for å berge fjorårets budsjett. Da gikk samarbeidspartiene med på å støtte statsbudsjettet mot at de fikk inn følgende løfte:

«Stortinget ber regjeringen (...) fremme forslag om et grønt skatteskift som en del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skattekommisjon. (...) Avgifts- og skatteomleggingen skal være av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene.»

I ettertid har partiene vært uenige i tolkningen av avtaleteksten.

Dette er regjeringens tilbud

I dag legger regjeringen frem et forslag som innebærer en avgiftsøkning på 35 øre for diesel og 15 øre for bensin.

For å lette bilistenes situasjon vil det bli foreslått redusert årsavgift og en reduksjon i bompenger på flere prosjekter i hele landet. Dette omfatter imidlertid ikke bomringene rundt de største byene.

Det er også lagt opp til en økning i pendlerfradraget, slik Frp har ønsket seg.

For å komme transportnæringen i møte har man forbedret avskrivningssatsene.

Totalt vil en gjennomsnittlig norsk bilist gå i pluss dersom regjeringens forslag går gjennom.

Støttepartiene Venstre og KrF er informert, men er uenige i forslaget.

Kan forvente bråk

Det er forventet at forslaget kommer til å møte hard motbør, spesielt i Venstre. Trine Skei Grande, leder i Venstre, har siden i 2014 truet med å velte hele regjeringen dersom partiet ikke får gjennomslag i klimapolitikken.

Da sa hun blant annet dette til avisen Vårt Land:

– I klimapolitikken må vi ha gjennomslag. Ellers er det ikke noe vits i å ha denne regjeringen. Klimasaken er en av grunnene til at denne regjeringen finnes.

Så sent som i slutten av august sa 15 av 18 av Venstres fylkesledere til NRK at budsjettforslaget fra regjeringen må inneholde grep som gir store kutt i klimautslippene.

Noe annet vil bli sett på som en provokasjon.

Ifølge en utregning Transportøkonomisk Institutt har gjort for Aftenposten, gir en avgiftsøkning på 50 øre per liter bensin eller diesel en reduksjon i biltrafikken på beskjedne én eller en halv prosent.

Seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero senter for klimaforskning har sagt til NTB at bensinprisen må dobles for å få en betydelig effekt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger