Regjeringen vil ha sterk vekst i lakseproduksjonen – helt urealistisk mener folkeaksjon

Regjeringen vil femdoble produksjonen av laks og ørret innenfor bærekraftige rammer. – Her har vi et godt eksempel på at man slenger på ordet «bærekraft» fordi det er det som passer seg i 2021, mener Toine C. Sannes fra folkeaksjonen FLO.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på Husøy i september 2020.

Odd Emil Ingebrigtsen (H) håper på en femdobling av laks- og ørretproduksjonen.

Foto: Malin Straumnsnes / NRK

Regjeringen la mandag fram sin nye havbruksstrategi. Den går ut på at de ønsker sterk vekst i sjømatnæringen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) forteller at han ønsker en femdobling av produksjonen av laks og ørret innen 2050.

Veksten forutsetter at produksjonen gjøres på en bærekraftig måte, med tanke på fiskehelse og dyrevelferd, ifølge Ingebrigtsen.

– Helt urealistisk

Toine C. Sannes, grunnlegger av Folkeaksjon for lukkede oppdrettsanlegg (FLO), stiller seg svært kritisk til hvorvidt det er mulig å femdoble produksjonen på en bærekraftig måte.

En alvorstynget listetopp for MDG i Nordland, Toine C. Sannes, poserer på kaia i Bodø

Toine C. Sannes, som også stiller til valg fra MDG i Nordland, er svært kritisk til regjeringens nye havbruksstrategi.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Dagens oppdrettsindustri er jo overhodet ikke bærekraftig. Hvordan man da kan legge fram en strategi der man i fullt alvor mener at man skal femdoble mengden problemer som finnes i dag og kalle det for bærekraftig, er i mine ører helt urealistisk.

– Regjeringen sier jo at det er en forutsetning at næringen må være bærekraftig?

– Det meste nå for tiden har ordet bærekraft i seg. Her har vi et godt eksempel på at man slenger på ordet «bærekraft» fordi det er det som passer seg i 2021. Men de har ingen plan for hvordan man skal gjøre denne næring bærekraftig og samtidig femdoble produksjonen, mener Sannes.

Hun viser til at det i dag er en rekke problemer i oppdrettsnæringen knyttet til miljø- og klimaproblemer, samt stor fiskedødelighet.

– Jeg hadde syntes det var bedre om regjeringen hadde satt seg som mål å gjøre dagens næring bærekraftig. Først da kan vi begynne å tenke på hvordan vi skal få vekst, sier Sannes.

Hun mener det er urealistisk å få til en femdobling uten å stille krav om lukkede anlegg.

– Det er bare ved bruk av dette man kan ha mulighet til å nå den type ambisjoner som regjeringen har, hevder Sannes.

Vil ikke kreve lukkede anlegg

Fiskeriminister Ingebrigtsen er enig i at lukkede anlegg vil kunne løse noen av problemene, blant annet når det gjelder lakselus, rømming og oppsamling av slam. Han avviser imidlertid kritikken om at næringen ikke er bærekraftig.

– Jeg mener de kritiserer havbruksstrategien feil når de går imot næringen slik den er i dag. Vi driver egentlig veldig bærekraftig, sier Ingebrigtsen.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i Bodø havn foran flere hundre teiner som ble fraktet i land mandag.

– Det er mange veier til målet her, og det viktigste er at verden trenger mer klimavennlig, sunn, norsk sjømat, sier Odd Emil Ingebrigtsen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Så du mener det ikke er nødvendig å stille krav om lukkede anlegg?

– Ja, et slikt krav syns jeg er feil. Men å stimulere til det er noe annet. Vi ser at flere i næringen jobber for å finne gode løsninger på dette.

Ingebrigtsen mener at kravet fra FLO ville betydd å avvikle all virksomhet slik den er i dag, inntil man finner en endelig løsning for lukkede anlegg.

– Det synes jeg er helt urealistisk, og det er ganske respektløst overfor alle dem som driver viktige arbeidsplasser og matproduksjon langs kysten vår, sier fiskeriministeren.

Han påpeker at det krever teknologiutvikling å få på plass løsninger for lukkede anlegg.

– Men det er flere pilotprosjekter på gang, og jeg tror næringa vil klare å finne gode løsninger i samarbeid med myndighetene.

Regjeringen har ikke bestemt hvor de nye oppdrettsanleggene skal være. Dessuten er det en utfordring å finne nye steder for å drive med oppdrett, ettersom mange steder allerede er tatt i bruk, forteller Ingebrigtsen.

– Vi mener hele norgeskysten er egnet til oppdrett. Det er kommunene selv som avgjør hvor i sine kystsoner de ønsker dette, og det er en egen prosess for å vurdere om de er egnet for oppdrett, sier Ingebrigtsen.

– Et verdiløst mål

Geir Pollestad (Sp) sier i torsdagens Dagsnytt 18-debatt at regjeringens mål om å øke produksjonen med 5 millioner tonn er et verdiløst mål.

– De siste åtte årene har det egentlig skjedd ganske lite politikk som har lagt til rette for videre vekst. Så setter man et mål for 2050. Vi hadde kanskje greid en dobling, men det kan også hende vi greier en tidobling. Så denne strategien er rett og slett et dårlig stykke arbeid, et ullent mål lang framme, sier Pollestad.

Ny kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene

Geir Pollestad (Sp) stilte i debatt mot Ingebrigtsen om vekst i oppdrettsnæringen og bærekraft.

Foto: Torstein Bøe / NTB

Har mener regjeringens strategi fremstår som et valgkampdokument fra Høyre for å komme på godfot med oppdrettsnæringen. Pollestad kritiserer også strategien for å mangle svar på hvordan problemene i næringen kan løses.

– Man har ikke tatt de vanskelige og nødvendige avveingene mellom miljø og næring, hvis en skal legge til rette for en god utvikling og vekst i næringen, sier Pollestad.

– Vi har stor tro på å basere strategien vår på kunnskap og vitenskap. Det er ikke alltid politikerne vet best hvordan man skal ivareta fiskevelferd og fiskehelse. Derfor må vi utrede dette, svarer Ingebrigtsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger