Vil ha ny slagplan for å knuse arbeidslivskriminalitet

Økende problemer med menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejuks finnes ikke bare i butikkene. Nå vil regjeringen lage en ny strategi for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg inviterer onsdag til topptungt møte for å finne virkemidlene som skal til for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Mistanker om trygdesvindel, svarte penger, bedrageri, menneskehandel, tvangsarbeid og skatteunndragelse. Dessuten mulig bankkort-svindel og valutaeksport.

Det er blant utfordringene som regjeringen nå prøver å finne effektive tiltak mot.

Onsdag inviterer statsminister Erna Solberg en rekke beslutningstakere til sitt kontor for å finne nye og kraftigere virkemidler og en ny plan som svar på de stadig økende problemene.

Lederne for LO, NHO, Riksadvokaten, Skattedirektøren, NAV-sjefen og Arbeidstilsynet er blant dem som deltar på møtet, i tillegg til Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

– NAV er opptatt av å bekjempe trygdesvindel. Det er i flere sammenhenger koblet opp mot arbeidsmarkedskriminalitet. Vi samarbeider med skatt, politi og flere andre inn i det arbeidet og også inn i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, sier NAV-direktør Joakim Lystad.

Lystad sier at han er glad for møtet statsministeren har innkalt til, og håper at det kan sette fart på det han omtaler som et viktig arbeid.

– Bruker lovlige virksomheter til kriminalitet

Eivind Borge, taktisk etterforskningsleder i Kripos, deltok i storaksjonen mot dagligvarekjeden Lime nylig:

– Det primære er profitten. De ønsker å tjene mest mulig penger gjennom å bruke disse forretningsstrukturene, i dette tilfellet en dagligvarekjede, i andre tilfeller kan det være renholdsbransjen, eller bygg og anlegg, sa Borge til NRK i forrige uke.

Han sier at lovlige forretningsstrukturer brukes blant annet til å begå skatte- og avgiftsunndragelser, fiktiv fakturering og trygdemisbruk og i grove tilfeller menneskehandel.

For det er ikke bare i butikker det er lovløse tilstander.

– Må bli mer kraftfullt

Kriminalitet i arbeidslivet ser ut til å øke og bli et mer alvorlig problem i flere bransjer, mener regjeringen.

Det gjør at både kompetanse og kvalitet trues av kriminelle miljøer, med helt andre syn på arbeidstagere, det å betale skatt og respekt for lover og regler.

Det er noe av grunnen til atregjeringen ønsker en ny strategi og mer kraftfull bekjempelse av arbeidskriminalitet.

En som hilser invitasjonen velkommen, er seniorrådgiver Jan-Erik Støstad i LO, som har spilt inn mange forslag til tiltak:

– Det må lages en felles strategi for å angripe hele dette problemet, som er felles for mange departementer, sier han.

I tillegg vil LO ha begrensninger på antall ledd i kontraktskjedene, en gjennomgang av reglene som gjelder for konkursryttere og se med nye briller på regelverket for offentlige innkjøp.

– Hvor kraftfullt dette blir kommer an på hvilke tiltak man kommer frem til, sier Støstad.

Vil hindre todeling i arbeidslivet

Regjeringen vil forhindre at Norge får to regelsett i arbeidslivet.

Den vil ikke ha en utvikling som gjør at noen bedrifter driver innenfor loven og behandler sine ansatte skikkelig, mens andre bedrifter driver i strid med lover og regler.

Det truer også folks muligheter til å delta i arbeidslivet.

Dersom arbeidslivskriminaliteten blomstrer, betyr det også at unge som utdannes til fagarbeidere går en usikker fremtid i møte. Det samme gjelder yrkeshemmede og personer med andre problemer på arbeidsmarkedet.

Kriminalitet i arbeidslivet ser ut til å øke og bli et mer alvorlig problem i FLERE bransjer. Regjeringen vil nå ta tak i dette, i dag inviterer statsminister Erna Solberg og arbeids-og sosialminister Robert Eriksson partene i arbeidslivet til et møte for å lage en ny strategi for å bekjempe denne typen kriminalitet.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) ønsker å finne tiltak som kan forhindre kriminalitet i arbeidslivet.